Windchill

Windchill

Orice companie indiferent de domeniul în care activează – industrie, transporturi, ştiinţe ale vieţii, etc. şi indiferent de mărime - companie multinaţională sau mic furnizor local de servicii, cunoaşte dificultăţile legate de administrarea proceselor şi a informaţiei despre produs. A devenit un fapt la fel de bine cunoscut, acela ca succesul unei astfel de companii stă, printre altele, şi în dezvoltarea şi administrarea eficientă şi eficace a unui capital informaţional complex, care include: documentaţie de produs, documentaţie de service şi documentaţie pentru diverse autorităţi de certificarere sau reglementare.

Conectează echipe, unifică eforturi, generează progres

Windchill, soluţia PTC pentru managementul proceselor şi al conţinutului informaţional propriu unei companii, este răspunsul validat de practică la toate aceste probleme. Datele care sunt greu de găsit pot împiedica productivitatea şi inovaţia pentru orice echipă implicată în producţie.

Windchill - pachete

Windchill - pachete

 

mai mult ...

Windchill PDM - prețuri

Windchill - prețuri

 

mai mult ...

Când părţile interesate de produs accesează o singură bază centralizată de date, producătorii pot gestiona toate formele de date digitale de dezvoltare a produsului, inclusiv partea mecanică, electrică sau software-ul. Windchill PDMLink reprezintă soluţia ideală pentru aceste sarcini. Windchill PDMLink serveşte de asemenea ca bază pentru diverse module opţionale cum ar fi Pro/INTRALINK, Windchill MPMLink, Windchill RequirementsLink, Windchill PartsLink şi Windchill Supplier Management. Prin acestea oricine şi oriunde în cadrul întreprinderii, dar şi cei din afara departamentelor de proiectare pot comunica şi colabora la dezvoltarea produsului.

Beneficii

 • Acces securizat la informaţii prin intermediul unei soluţii informatice dezvoltate pe baza tehnologiilor standard Internet
 • Facilităţi complete pentru definirea produselor (exploatarea capitalului informational de-a lungul ciclului de viata al produselor) şi pentru colaborarea în cadrul sistemului constituit din propria întreperindere, furnizori şi beneficiari
 • Managementul informaţiiei despre produs într-un sistem de administrare unic, contribuie la creşterea eficienţei proceselor şi la reducerea erorilor şi reviziilor
 • Automatizarea şi eficientizarea proceselor repetabile, conduce la reducerea timpilor de lansare pe piaţă a produselor şi totodată a costurilor totale de dezvoltare.
 • Interoperabilitate - suport pentru alte sisteme Enterprise, într-o abordare unitară (end-to end). Windchill este o componentă cheie a Sistemului PTC de dezvoltare a produselor şi facilitează o conectare integrală cu Creo şi Arbortext.
 • Optimizarea proceselor - controlul reviziilor şi modificărilor, managementul configuraţiei şi al furnizorilor, reutilizarea informaţiei
 • Administrarea conţinutului informaţional oricat de complex, al companiei - integrare cu principalele soluţii MCAD/ECAD, şi cu alte aplicaţii compatibile cod sursă
 • Interoperabilitate într-un mediu eterogen - datorită unei profunde înţelegeri a conţinutului informaţional creat cu principalele medii de dezvoltare şi sisteme CAD, Windchill permite colaborarea cu şi administrarea expertă de informaţii, documente şi sisteme MCAD/ECAD.
 • O solutie integrală pentru editarea de documentaţii/publicaţii tehnice - din integrarea între Windchill PDMLink şi Arbortext (soluţia PTC pentru editare XML şi publicare dinamică) a rezultat prima soluţie completă pentru crearea, colaborarea, controlul şi comunicarea de publicaţii tehnice: instrucţiuni/manuale de utilizare şi service, cataloage, materiale de prezentare sau training, ghiduri de practici şi proceduri, reviste tehnice/ştiinţifice/ medicale, documentaţie pentru autorităţi de certificare/reglementare.
 • Facilităţi sporite pentru automatizarea fluxului de informaţii - cu aplicarea noţiunii de tranziţie la ciclul de viaţă al produsului (migrarea către soluţii noi odată cu evoluţia propriului business şi a tehnologiei), vă ajută să impuneţi în organizaţie cele mai bune practici în domeniu, în acelaşi timp cu menţinerea flexibilităţii şi adaptarea la diferite cerinţe de business specifice fiecărei etape a dezvoltarii produsului
 • Management integral al componentelor (informatiei despre produs) - Windchill PartsLink Classification and Reuse, permite crearea şi administrarea unui sistem Web de clasificare, sortare şi localizare rapidă, parametrizată, a informaţiei despre produs
 • Managementul structurilor de produs - browser-ul pentru structuri de produs este un element important pentru un management al configuraţiei eficient, prin unificarea intrumentelor de editare şi pentru uşurinţa în utilizare prin combinaţia de operaţii de editare, vizualizare şi adnotare
 • Windchill Archive - util pentru administratorii sistemului în vederea arhivării şi reconstituirii informaţiei despre produs, cu menţinerea securităţii şi integrităţii acesteia, influenţează diminuarea costurilor legate de asigurarea conformităţii cu normele privind stocarea informaţiei