Vanderplaats Research & Development, Inc.

 • INAS S.A. RO
 • Produse
 • VisualDOC - Instrument pentru definirea procesului de proiectare, integrare, execuţie și automatizare

VisualDOC instrument pentru definirea procesului de proiectare, integrare, execuţie și automatizare

VisualDOC este o soluţie software cu caracter general pentru design, optimizare şi integrare de procese, incluzând instrumente pentru definirea, integrarea, execuţia şi automatizarea proceselor. Include capabilităţi pentru analiza de Optimizare, DOE (Design of Experiments), aproximarea Suprafeţelor şi analiza Probabilistică [Optimization, Design of Experiments, Response Surface Approximation, and Probabilistic (Robust and Reliability-based) Analysis.]

VisualDOC permire utilizatorului să creeze un flux de lucru al componentelor conectate grafic şi să definească fiecare component în harta fluxului. Caracteristicile sale includ instrumente de monitorizare, vizualizare simultană, stocare şi reutilizare a datelor generate pentru postprocesare, suport pentru realizarea modelului şi abilitatea de a inspecta şi monitoriza procesul de design.

VisuaDOC poate fi integrat cu Excel, Matlab, diverse soluţii CAE precrum şi cu biblioteci şi executabile definite de utilizator. Suportul pentru comenzi {codul sursă} (via Python) este inclus in VisualDoc. De asemenea permite execuţia în batch mode oferind astfel acces simultan la toate modulele. VisualDOC API poate fi utilizat pentru a încorpora algoritmii de proiectare în programul propriu utilizatorului. API este prevăzut cu intefeţe pentru Fortran, C, C++.

Avantaje:

 • Automatizarea proceselor de design
 • Reducerea costurilor şi timpilor ciclurilor de design
 • Îmbunătăţirea fiabilităţii şi eficienţei produsului
 • Poate fi utilizat de la faza de concept, preliminar sau detaliat, pâna la producţie
 • Distribuie procesele de design

Capabilităţi:

 • Adaugă capabilităţi de optimizare sau alte module de design la orice soluţie CAE
 • Se defineşte procesul de design ca flux de lucru (interfaţa intuitivă)
 • Combină date din analize multiple
 • Identifică parametrii importanţi ai designului în urma unor studii de senzitivitate
 • Distribuie date şi informaţii pentru luarea unor decizii mai bune
 • Suport pentru volum mare de date
 • Capabilităţi avansate pentru managementuldatelor de simulare

 

Optimizare

VisualDOC poate realiza optimizări liniare, neliniare, constrânse sau neconstrânse, întregi, discrete şi mixte. Tipurile de optimizări valabile în VisualDOC pot fi: bazate pe gradient (variaţie), bazate pe non-gradient (non-variaţie), optimizare suprafaţă de răspuns, optimizare de fiabilitate a designului, optimizare multiobiectiv sunt de asemenea disponibile în VisualDOC.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare contactaţi office@inas.ro sau completaţi formularul de cerere ofertă.