Vanderplaats Research & Development, Inc.

GENESIS

Analiză Structurală şi Optimizare

GENESIS este un pachet software pentru analiză cu element finit ce include instrumente dedicate studiilor de optimizare, fiind conceput şi dezvoltat de experți în optimizarea structurală. Analiza se bazează pe metoda cu elemente finite pentru analize statice, modale, răspuns în timp, răspuns în frecvență, răspuns aleator, transfer de căldură și flambaj.

Metoda de lucru se bazează pe concepte avansate de aproximare pentru a găsi un design optim, eficient şi fiabil. O problemă aproximativă, generată folosind analize și informații de senzitivitate, este utilizată pentru optimizarea reală, care se realizează prin optimizatorii bine cunoscuți DOT sau BIGDOT. Când a fost găsit optimul problemei aproximative, o nouă analiză cu elemente finite se realizează și procesul se repetă până când soluția converge către optim.

GENESIS este ușor de învățat astfel încât nu sunt necesare cunoștințe speciale de algoritmi de optimizare. Utilizatorii au la dispoziție mai multe opțiuni de explorare a proiectului, inclusiv formă, dimensiune, topografie, topometrie și topologie. Optimizarea formei / dimensiunii şi a topografiei necesită mai puțin de zece analize, chiar și pentru structuri complexe.

GENESIS este primul cod dedicat optimizărilor structurale, oferind nenumărate caracteristici unice şi inovatoare, cum este de exemplu optimizarea topometriei, concept dezvoltat în premieră de VR&D. GENESIS oferă cele mai performante opţiuni pentru dimensiune, formă şi optimizare topologică, iar algoritmii sunt construiţi astfel încat convergenţa să fie atinsă în cel mai scurt timp, caracteristică esenţială în rezolvarea problemelor complexe.

Beneficii:

  • Reduce costurile și îmbunătățește performanțele - prin generarea de noi variante de proiect pe baza unor criterii de utilizator, cum ar fi minimizarea de masă, maximizarea frecvenței, limitări de tensiune şi de deplasare și multe altele
  • Reduce timpul de proiectare - Genesis are încorporate tehnologii avansate pentru solver, cum ar fi SMS eigensolver care accelerează timpul de soluționare şi este de 2 până la 5 ori mai rapid pentru probleme de complexitate mică şi medie și de 5 până la 10 ori mai rapid pentru probleme de complexitate mare
  • Design inovator - pot fi realizate modele robuste întrucât optimizatorul BIGDOT, poate gestiona un număr extrem de mare de variabile de proiectare. Acest lucru permite inginerilor să optimizeze proiectul din mai multe puncte de vedere: topologic, topometric, sau topografic
  • Ușor de utilizat - datorită pre-procesorului său unic, Design Studio, capacitățile de optimizare Genesis pot fi învățate în câteva zile
  • Ideal pentru etapa de proiectare - GENESIS include capabilități pentru a genera proiecte ținând cont de procedeele de fabricație, cum ar fi turnare, extrudare, și compactare
  • Robust - GENESIS este susținut de un proces strict de asigurare a calității și are o reputație solidă în ceea ce privește stabilitatea și robustețea
  • Inovator - GENESIS aduce constant capabilități inovatoare utilizatorilor săi, ca de exemplu, optimizarea topometriei.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi office@inas.ro sau completaţi formularul cerere ofertă.