Pentru utilizarea acestui site este necesar să acceptați termeni și condiții în totalitate. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că sunteți de acord cu acești termeni și condiții. Serviciile pe care acest site le furnizează sunt adresate persoanelor de orice vârstă.

Definiții referitoare la acești termeni legali

Serviciu înseamnă furnizarea către client a accesului la date și informații transmise de INAS S.A. și furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul site-urilor INAS.
Cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.
Atacuri de tip "refuzul serviciului" (DoS) înseamnă interferența cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server.
Mărci se referă la faptul că denumirea "INAS S.A.", oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale furnizorilor INAS sau ale altor companii dacă este cazul. INAS se referă la S.C. INAS S.A.

Generalităţi

Modificări ale acestor termeni și condiții - INAS poate modifica acești termeni și condiții la anumite intervale de timp fără a anunța clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința clientului prin afișare pe site-ul web la www.inas.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.

Forța Majoră - INAS nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afară controlului sau, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care INAS nu este responsabilă.

Jurisdicție - Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către INAS. Prin accesarea acestui site clientul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României iar clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor României.

Confidențialitate - INAS nu garantează că utilizarea de către client a acestui site va fi confidențială. INAS nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă clientul sau altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către client a acestui site. Orice informație pe care clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face clientul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează clientul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

Obligațiile INAS

INAS și furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul INAS, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

În nici o circumstanță INAS nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului oferit acest site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

Utilizare improprie

Clientul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze INAS în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului sau a rețelei de comunicații a INAS, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de INAS ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni legali.

Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina clientului.

Conexiunea la terțe părți

Clientul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși INAS va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care clientul o primește sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranță.

Serviciul poate fi folosit de către client pentru a afla diferite informații afișate de către INAS pe Web, pentru a face legătura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar clientul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Clientul acceptă starea de fapt ca INAS nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă obligații în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul clientului și nu implică sprijinirea de către INAS a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele situri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

INAS nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte a României. Dacă clientul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, INAS nu este responsabilă pentru respectarea de către client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

Clientul acceptă să adere la acești termeni de utilizare

Clientul confirmă ca a citit și acceptat acești termeni legali. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.