Servicii INAS

Capabilități tehnice - Proiecte de consultanță

CAE

Analize Structurale

 • Analize statice și dinamice (răspuns în timp), liniare și nelineara analysis/orice domeniu industrial
 • Analize dinamice (răspuns în frecvență)/orice domeniu industrial
 • Estimarea duratei de viață a produselor la solicitarea de oboseală/orice domeniu industrial

Analize Termice

 • Staționare și tranzitorii/orice domeniu industrial

Analize de dinamica fluidelor

 • Staționare și tranzitorii/orice domeniu industrial

Analize în câmp cuplat

 • Staționare și tranzitorii/orice domeniu industrial

Soluții bazate pe solverul Explicit

 • Studii la solicitarea de impact (industria auto, feroviară, aerospațială)
 • Studii ale efectelor de penetrare, explozie și suflu (industria de apărare, aerospațială)

Electromagnetice

 • Frecvență joasă și înaltă

CAD

Proiectare de concepție CAD, tehnologii de execuție CAM

Design colaborativ, modelare 3D ,GD&T

 • Geometrii comlexe
 • Ansamble mari
 • Piese de tablă
 • Suprafețe estetice
 • Etc.

Proiectare de dispositive (SDV-uri) pornind de la produsul final pentru:

 • Piese din plastic (proiectare matrițe - miezuri, cavități sau întreg ansamblu)
 • Piese de tablă, proiectare și tehnologie de fabricație
 • Piese metalice turnate: piese turnate, tehnologii de turnare, matrițe, părți active.

Importul și repararea modelelor CAD din diferite formate

Pregătirea modelelor CAD pentru analiză cu diferite softuri de simulare

Proiectare simulării procesului de așchiere pe mașini cu Comandă Numerică

Dezvoltarea post-procesarelor de Comandă Numerică pentru echipament specific.

Simularea turnării

Simularea turnării metalelor feroase și neferoase

Turnare gravitațională (în forme temporare sau în cochilă)

Procedee speciale de turnare

 • sub presiune (înaltă sau joasă)
 • turnare de precizie (investment casting), turnare cu basculare (rotacast)
 • turnare în regim disamatic
 • etc.

Simularea umplerii matriței și a solidificării metalului

Predicția apariției cauzelor ce afectează calitatea turnării (porozități, fisurări la cald sau fisurări la rece)

Determinarea tensiunilor reziduale și a tendinței de deformare a piesei (Fe și oțel)

Optimizarea procesului de turnare pentru îmbunătățirea calității produselor

Simularea injecției pieselor din plastic

Simularea și analiza tuturor etapelor de fabricație: umplere, compactare, răcire, precum și analiză comportamentală a piesei după extragerea din matriță – atât pentru materiale termoplastice, cât și termorigide; cu sau fără adaos de fibre (de sticlă sau talc)

Simularea procedeelor de injecție single-part, multi-cuib, secvențială, multi-component, cu inserții, etc.

Simularea curgerii, cu predicția problemelor frecvent întâlnite în practică: linii de sudură, incluziuni de aer, umperi incomplete, etc., oferind totodată și informații privind echilibrul fluxului de topitură prin rețeaua de injecție

Analiza comportamentală la compactare – funcție de tipul materialului și compresibilitatea acestuia, de temperatură, vascozitate, de condițiile de presiune aplicate, de contracția volumetrică, s.a.m.d.

Evaluarea funcționalității și eficienței rețelei de injecție și a canalelor de răcire

Analize comportamentale după extragerea piesei din matriță – funcție de caracteristicile de material, de condițiile de proces, și de variațiile termice

Simularea injecției prin procedee speciale: Compression Molding, Transfer Molding, Injection Compression, Co-Injection, Bi-Injection, MuCell, Powder Injection, Gas Assisted, Water Assisted, etc.

Analize secvențiale ale procesului de injecție în vederea optimizării condițiilor topologice, de material și de proces, cu scopul uniformizării curgerii, diminuărea duratei ciclului de fabricație, minimizarea deformațiilor în piesă, etc. – rezultând în final o creștere calitativă a piesei injectate, precum și o ridicare a nivelului de productivitate

Transfer de date și informații rezultate din simularea injecției către sisteme FEA: ANSYS, Abaqus, LS-DYNA, Nastran, Digimat și altele – în vederea evaluării comportamentului structural al piesei în condiții reale de funcționare și exploatare.

Pentru detalii, ofertă şi informaţii suplimentare contactaţi office@inas.ro.