Modele de rupere

În prezent, două tipuri de modele de rupere sunt disponibile în Rocky DEM: modelul Ab-T10 și modelul Tavares. Ambele modele păstrează masa și volumul.

Modelul de rupere Ab-T10

Rocky DEM funcționează atât cu un algoritm de subdiviziune a fracturilor, cât și cu o funcție de probabilitate a energiei de rupere, care se bazează pe un model bine stabilit în industrie (JKMRC Ab-T10).

Acest model de rupere tratează fiecare particulă ca o singură entitate care poate fi divizată instantaneu pe baza forței de rupere și / sau a valorilor energetice definite.

Rocky DEM - Modelul de rupere

Modelul de rupere Tavares

Modelul de rupere Tavares este o extensie a modelului original de rupere Ab-T10 al lui Rocky DEM. Acesta a fost validat prin testare cu particule unice, iar rezultatele au fost documentate într-o serie de publicații revizuite în ultimii 20 de ani.

Acest model se concentrează pe fractură prin stresare cu energie scăzută. Acest caz este relevant pentru simularea unui număr de operații unitare în prelucrarea și manipularea materialelor sub formă de particule, unde particulele sunt adesea supuse unei serii complexe de încărcări.

Modelul de rupere Tavares descrie creșterea progresivă a fisurii asemănătoare crăpăturilor care duce în cele din urmă la ruperea unei particule sub tensiuni semnificativ mai mici decât cele necesare pentru spargere într-o primă încercare.

Rocky DEM - Modelul de rupere
Rocky DEM - Modelul de rupere
Rocky DEM - Modelul de rupere