Modelare termică

Dacă doriți să observați cum particulele sunt afectate de schimbările de temperatură provocate de încălzirea sau răcirea altor elemente din jurul lor, puteți configura simularea pentru a modela proprietățile termice.

Activarea modelării termice vă permite să simulați transferul conductiv de căldură de la particule la alte particule și de la particule la vecinătatea lor.

Atunci când este utilizat cu metodele de cuplare CFD, poate simula, de asemenea, transferul convectiv de căldură între particule și fluide.

Rocky DEM - Modelare termică