Rocky DEM și Ansys

Rocky DEM este complet integrat cu suita de aplicații din Ansys Workbench, permițând inginerilor să efectueze diverse analize cuplate ale simulării particulelor împreună cu alte domenii fizice, cum ar fi modelarea structurală, fluidă și termică.

Utilizarea acestei integrări vă permite să reduceți costurile asociate procesului de proiectare. Prin conectarea lui Rocky DEM cu alte programe Ansys, Workbench vă ajută să economisiți timp transferând automat date între programe și actualizând automat proiectele conectate pe baza rezultatelor calculate.

Fiind complet integrat în Ansys Workbench, Rocky vă permite să:

  • Perfecționați designul componentelor geometrice utilizând Ansys SpaceClaim
  • Realizați studii de optimizări utilizând Ansys DesignXplorer
  • Efectuați analiza FEA a forțelor particulelor care acționează asupra componentelor geometrice utilizând Ansys Mechanical
  • Studiați modul în care forțele fluidelor și schimbul de căldură convectivă afectează debitul și temperatura particulelor utilizând Ansys Fluent

În plus, Rocky permite simulări cuplate bidirecțional cu Ansys Fluent. În aceste simulări, fluidul acționează asupra fluxului de particule, în timp ce acesta acționează și el asupra fluidului, luând în considerare impulsul și căldura schimbată între particule și fluid.

Cuplaj cu Ansys Fluent (DEM-CFD)

Cuplajul Rocky-Ansys Fluent este un instrument puternic pentru proiectarea proceselor care implică particule utilizând tehnologia de simulare, permițând astfel inginerilor să analizeze o gamă largă de procese în multe domenii industriale, inclusiv petrol și gaze, agroindustrie, farmaceutică, minerit și multe altele.

Cuplaj cu Ansys Mechanical (DEM-FEA)

Sarcinile care rezultă din analizele făcute cu Rocky DEM sunt transmise către Ansys Mechanical pentru a determina răspunsul structural, fiind un cuplaj unidirecțional. Acest cuplaj permite ca analiza statică, analiza tranzitorie, analiza armonică sau analiza de oboseală să fie realizate pentru diverse echipamente folosind date din Rocky DEM.
Rocky DEM - Complet integrat cu Ansys