Regulament pentru controlul exporturilor

În confomitate cu Regulamentul UE 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 Mai 2021.

Toate informațiile dobândite prin descărcarea materialelor de pe site-ul www.inas.ro,  prin participarea dumneavoastră la cursuri de instruire, conferințe sau alte evenimente organizate de către INAS  - denumite în continuare  ”Transfer de cunoștințe” -  se supun regulamentelor aplicabile pentru controlul exporturilor.

INAS SA, respectă regulamentele pentru controlul  exporturilor aplicabile în România și în  Uniunea Europeană

Pentru implementarea transferului de cunoștințe în legătură cu software-ul Ansys sau un software bazat pe acesta, se aplică de asemenea reglementările de control pentru (re)export din S.U.A datorită originii americane a acestui software.

Pentru a asigura respectarea prevederilor menționate mai sus, vă cerem, dumneavoastra în calitate de solicitant al informatiilor precum și companiei dumneavoastră, să confirmați că:

  1. Solicitantul informațiilor nu este domiciliat (conform adresei înregistrate/cunoscute) sau rezident permanent într-o țară UE-Embargo, nu va fi prezent într-o țară UE-Embargo pe durata Transferului de Cunoștințe și/sau nu va utiliza informații, documente sau produse software transmise sau puse la dispoziție în timpul Transferului de Cunoștințe sau în legătură cu Transferul de Cunoștințe într-o țară UE-Embargo. În sensul acestei Confirmări, țările sub embargoul UE sunt cele enumerate pe www.sanctionsmap.eu, cu excepția țărilor afectate exclusiv de sancțiuni financiare personale.

  2. Solicitantul informațiilor nu se va afla în regiunea Crimeea/Sevastopol, Donețk și Luhansk sau în statele Rusia, Cuba, Iran, Coreea de Nord sau Siria în timpul transferului de cunoștințe.

  3. Solicitantul informațiilor nu este un membru guvernamental sau angajat al regiunilor Crimeea/Sevastopol, Donețk sau Luhansk sau al statelor Rusia, Cuba, Iran, Coreea de Nord sau Siria.

  4. Solicitantul informațiilor nu este cetățean al statelor Rusia, Cuba, Coreea de Nord sau Siria. Notă: cetățenii din Cuba, Coreea de Nord sau Siria care fie (1) dețin o a doua cetățenie a unei țări care nu este supusă unui embargo al SUA (de exemplu, Germania) sau (2) au statutul de reședință permanentă („Cartea verde”) într-o țară care nu este supusă unui embargo al SUA (de exemplu, Germania) nu sunt considerați, în sensul acestei Declarații, cetățeni ai statelor Cuba, Coreea de Nord sau Siria.

  5. Informațiile, documentele și, de asemenea, produsele software furnizate în timpul Transferului de cunoștințe sau în legătură cu Transferul de cunoștințe nu sunt utilizate de către solicitantul informațiilor pentru nicio utilizare interzisă sau care necesită aprobare. Acestea includ, în special, indiferent de locul de utilizare, orice utilizare în legătură cu:

  • arme nucleare, chimice sau biologice sau sisteme de transport (rachete, vehicule aeriene fără pilot) și lansarea acestora;
  • alte utilizări finale militare,
  • instalații nucleare (civile),
  • comunicare/monitorizarea datelor privind persoanele fizice,
  • folosirea de către inteligența militară