Regulament pentru controlul exporturilor

INAS SA, respectă regulamentele pentru controlul  exporturilor aplicabile în România: „Ordonanța de Urgență nr. 43 / 2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare” și în Uniunea Europeană  „Regulamentul UE 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 Mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)”.

În conformitate cu prevederile acestor acte normative toate informațiile dobândite prin descărcarea materialelor de pe site-ul www.inas.ro,  prin participarea dumneavoastră la cursuri de instruire, conferințe sau alte evenimente organizate de către INAS  - denumite în continuare  ”Transfer de cunoștințe” -  se supun regulamentelor aplicabile pentru controlul exporturilor.  Pentru mai multe informatii puteti accesa https://ancex.ro/produse-cu-dubla-utilizare/ 

Pentru implementarea transferului de cunoștințe în legătură cu software-ul Ansys sau un software bazat pe acesta, se aplică de asemenea reglementările de control pentru (re)export din S.U.A datorită originii americane a acestui software.  Pentru mai multe informatii puteti accesa https://ofac.treasury.gov/ .

Pentru a asigura respectarea prevederilor menționate mai sus, vă cerem, dumneavoastra în calitate de solicitant al informațiilor precum și companiei dumneavoastră, să confirmați că:

 1. Solicitantul informațiilor nu este domiciliat (conform adresei înregistrate/cunoscute) sau rezident permanent într-o țară UE-Embargo, nu va fi prezent într-o țară UE-Embargo pe durata Transferului de Cunoștințe și/sau nu va utiliza informații, documente sau produse software transmise sau puse la dispoziție în timpul Transferului de Cunoștințe sau în legătură cu Transferul de Cunoștințe într-o țară UE-Embargo. În sensul acestei Confirmări, țările sub embargoul UE sunt cele enumerate pe https://www.sanctionsmap.eu/#/main,  cu excepția țărilor afectate exclusiv de sancțiuni financiare personale.
 2. Solicitantul informațiilor nu se va afla în regiunea Crimeea/Sevastopol, Donețk și Luhansk sau în statele Rusia, Cuba, Iran, Coreea de Nord sau Siria în timpul transferului de cunoștințe.
 3. Solicitantul informațiilor nu este un membru guvernamental sau angajat al regiunilor Crimeea/Sevastopol, Donețk sau Luhansk sau al statelor Rusia, Cuba, Iran, Coreea de Nord sau Siria.
 4. Solicitantul informațiilor nu este cetățean al statelor Rusia, Cuba, Coreea de Nord sau Siria. Notă: cetățenii din Cuba, Coreea de Nord sau Siria care fie (1) dețin o a doua cetățenie a unei țări care nu este supusă unui embargo al SUA (de exemplu, Germania) sau (2) au statutul de reședință permanentă („Cartea verde”) într-o țară care nu este supusă unui embargo al SUA (de exemplu, Germania) nu sunt considerați, în sensul acestei Declarații, cetățeni ai statelor Cuba, Coreea de Nord sau Siria.
 5. Produsele software furnizate precum si informațiile, documentele furnizate în timpul transferului de cunoștințe sau în legătură cu acest transfer,  nu sunt folosite de către solicitant pentru activități  ce sunt interzise sau care necesită aprobare prin licența de export din partea guvernului SUA.  Acestea , indiferent de locul unde sunt utilizate includ orice utilizare în legătură cu:
 • Proiectarea, dezvoltarea, producția, stocarea sau utilizarea armelor chimice sau biologice, sau a sistemelor de transport aferente: rachete, vehicule aeriene fără pilot, drone.
 • Proiectarea, dezvoltarea, producția sau întreținerea unui sistem de transport maritim cu propulsie nucleară, inclusiv, componente special dezvoltate pentru a fi utilizate în astfel de sistem.
 • Activități explozive nucleare: cum ar fi cercetarea, proiectarea, fabricarea, testarea sau întreținerea oricărui dispozitiv exploziv nuclear (sau a componentelor acestuia).
 • Activități nucleare neprotejate, cum ar fi cercetarea, proiectarea, construcția, operarea sau întreținerea oricărui reactor nuclear sau instalație pentru fabricarea combustibilului nuclear.
 • Activități necesare fabricării combustibilului nuclear, incluzând cercetarea, proiectarea, construcția, operarea sau întreținerea instalațiilor necesare pentru, producerea apei grele, separarea izotopilor și fabricarea combustibilului pentru reactoare nucleare care conține plutoniu.
 • Monitorizarea si folosirea datelor privind persoanele fizice în scopuri militare.
 • Utilizarea de către inteligența militară.
 • Alte utilizări finale militare.