Vanderplaats Research & Development, Inc.

ILIAD - Software de explorare automatizată a designului

ILIAD este un software dedicat procesului de proiectare multidisciplinară care are o interfață de uz general și a fost lansat în 1998 ca VisualDOC. Folosind ILIAD, inginerul poate explora domeniul de proiectare, își poate optimiza soluțiile și poate integra analizele componente ale studiului dedicat unui anumit design, inclusiv deciziile, într-un singur flux de lucru.

ILIAD oferă numeroase capabilități de proiectare și optimizare, cum ar fi:

 • Proiectarea experimentelor (DOE)
 • Optimizare gradient și non-gradient
 • Optimizarea suprafeței de răspuns
 • Optimizare bazată pe probabilistică și design robust
 • Instrumente de vizualizare pentru post-procesare

Detalii despre ILIAD

ILIAD permite inginerului să creeze grafic un flux de lucru care include toate componentele / etapele studiului și să definească toate datele pentru fiecare în parte în diagrama fluxului de lucru.

Caracteristicile ILIAD includ:

 • Instrumente de monitorizare și vizualizare simultană
 • Stocarea și reutilizarea datelor de simulare generate pentru post-procesare
 • Suport complet de reparație / îmbunătățire pentru execuția modelului
 • Abilitatea de a inspecta și monitoriza interactiv procesul de proiectare.

Integrări cu alte produse software

ILIAD se integrează cu Excel, Matlab, ANSYS Workbench, TAITherm, Moldex3D, diverse alte programe CAE, biblioteci și executabile definite de utilizator. Scripting (via Python, Lua) este inclus în ILIAD. De asemenea, acceptă lucrul în modul batch și oferă acces programat la toate modulele de proiectare incluse. ILIAD API poate fi folosit pentru a încorpora algoritmii de proiectare în diverse limbaje de programare, cum ar fi Fortran, C și C++.

Dezvoltatorii ILIAD sunt cercetători și experți în optimizarea designului, precum și programatori excelenți. Ei nu numai că au creat cei mai buni algoritmi de optimizare și metode specifice suprafețelor de răspuns, dar au contribuit și la progresul metodologiilor de proiectare. De exemplu, cum să implementezi un Hipercub Latin optim la un preț accesibil.

Avantaje ILIAD

 • Permite optimizarea multidisciplinară a designului cu aproape orice software de analiză CAE
 • Definește procesul de proiectare ca o diagramă de flux de lucru într-o interfață intuitivă
 • Combină datele specifice simulării din optimizările multidisciplinare ale designului
 • Permite realizarea studiilor de sensibilitate și identifică parametrii de proiectare importanți
 • Partajează informații și date pentru o mai bună luare a deciziilor
 • Are capacitate puternică și cuprinzătoare de gestionare a datelor de simulare (SDM)
 • Permite utilizatorului să creeze grafic un flux de lucru conectat de componente și să definească fiecare componentă în diagramă în mod corespunzător

ILIAD utilizat cu pre și post procesoare

ILIAD fiind un instrument de integrare a proceselor, are interfețe speciale pentru programele Beta CAE de pre și post procesare ANSA și META. Mai jos sunt prezentate modalități în care interfețele funcționează pentru a permite utilizarea ILIAD ca instrument eficient de integrare a proceselor și de optimizare a fluxului de lucru.

 • ANSA – Această interfață permite modificarea geometriilor și modelelor discretizate și ajută la extragerea proprietăților unui model, cum ar fi masa și volumul
 • META – Această interfață ajută la investigarea și extragerea rezultatelor importante, precum și la obținerea unor rezultate personalizate

ILIAD utilizat cu solvere

Conectorii OmniQuest, cum ar fi conectorul Moldex3D, simplifică cuplarea solverelor comerciale cu ILIAD, de exemplu, pentru a realiza locația porții și optimizarea parametrilor procesului. Sunt disponibile interfețe dedicate pentru solverele GENESIS, Ansys, Moldex3D, MoldFlow și TAITherm. În cazul platformelor mari de lucru, cum ar fi Ansys Workbench, ILIAD funcționează perfect cu Ansys Mechanical din Workbench.

 • GENESIS – ILIAD poate fi folosit împreună cu GENESIS pentru a modifica și optimiza modelul discretizat în format NASTRAN

 • ANSYS – ILIAD are o interfață dedicată pentru ANSYS Workbench care permite studii de proiectare bazate pe analize multifizice utilizând solvere ca ANSYS APDL, CFX, Fluent și altele

 • Moldex3D – ILIAD permite realizarea locației porții și optimizarea parametrilor procesului

 • Moldflow – ILIAD permite modificarea locației porții și optimizarea setărilor procesului

 • TAITherm – IILIAD poate fi folosit pentru a modifica parametrii geometrici în vederea îmbunătățirii performanței termice