Noutăți INAS

Software încorporat - Noutăți în ANSYS 19

Software încorporat

ANSYS 19 oferă posibiltatea integrării fluxurilor de lucru și capabilități de proiectare de software și dispozitive pentru interacțiunea om-mașină, precum și soluții specializate pentru domeniul auto și avionică. Îmbunătățirile din acest domeniu sunt în conformitate cu standardele ARINC 661 (din domeniul avionicii), ISO 26262 (siguranța în funcționarea sistemelor electrice și electronice din domeniul auto) și DO-178C (document pe baza căruia se obține aprobarea pentru softurile din industria aerospațială).

ANSYS 19 extinde proiectarea arhitecturii sistemelor la analiza siguranței în funcționare pentru industria feroviară, aerospațială și de apărare, nucleară și alte industrii - în plus față de industria auto. Cu ANSYS 19, inginerii au un set complet de instrumente pentru proiectarea sistemelor integrate critice de siguranță, analiza siguranței funcționale și dezvoltarea software-ului încorporat pentru interacțiunea om-mașină (HMI). Îmbunătățirile din ANSYS 19 includ:

 • Capabilități multiple de proiectare a aplicațiilor. Deoarece rutinele softurilor integrate rulează în condiții diferite, coordonarea datelor care sosesc la momente diferite a reprezentat o provocare majoră. ANSYS SCADE vă permite acum să coordonați procesele și să verificați datele în mod automat și fără probleme, scurtând în mare măsură timpul de dezvoltare;

 • Îmbunătățiri în proiectarea ecranelor dispozitivelor HMI. Ecranele dispozitivelor de interfața om-mașină (HMI) necesită o siguranță foarte mare în funcționare, dacă sunt folosite de exemplu pentru controlul cocpitului de avion sau în sistemele de control industrial. Vizibilitatea trebuie să fie clară în toate condițiile de iluminare, iar touch-screen-urile trebuie să răspundă repede și sigur la o atingere unica sau la atingeri multiple. Utilizând ANSYS SCADE Display, puteți proiecta dispozitive HMI care respectă toate standardele industriale;

 • Limbajul pentru analiza arhitecturii și design (AADL) dezvoltat de SAE. AADL - standardul pentru modelarea sistemelor incorporate ce lucrează în timp real a fost adoptat pe scară largă pentru aplicații critice în industria de apărare.

Suport de aplicații ce lucrează în diferite condiții

Deși comun în software-ul încorporat, aplicațiile ce lucrează la rate diferite vin cu provocări care trebuie rezolvate, inclusiv gestionarea datelor între funcțiile care rulează la rate diferite și planificarea acestor funcții pentru executarea efectivă. Aceste sarcini sunt, în general, efectuate manual. SCADE vă oferă posibilitatea de a verifica automat și continuu arhitectura de aplicații. Datorită unei interfețe dedicate integrării, puteți accesa aceste informații și puteți genera fișiere de configurare a sistemului de operare sau coduri specifice pentru adaptarea și compatibilizarea anumitor părți ale scriptului. Codul aplicației generat de SCADE este el însuși portabil și certificat.

Utilizatorii SCADE au experimentat o înjumătățire a timpului de certificare și o reducere cu 40% a costurilor proiectului. SCADE crește viteza prin îmbunătățirea deciziilor arhitecturale, a programării și a activităților de integrare.

Suport pentru analiza arhitecturii și standardului limbajului de modelare

SCADE include suport pentru standardul de modelare AADL proiectat de SAE. AADL este un standard recunoscut în cadrul comunității de modelare a sistemelor și este utilizat pe scară largă în aplicațiile industriei de apărare. AADL este dedicat sistemelor încorporate care lucrează timp real și modelarii resurselor software și hardware și furnizarea de specificații detaliate pentru verificarea cerințelor nefuncționale ale sistemelor, cum ar fi performanța, siguranța, costurile etc.

Noile capabilități SCADE AADL oferă un instrument grafic de modelare AADL compatibil cu standardul AADL. Instrumentul SCADE AADL importă și exporta fișiere standard AADL, inclusiv definițiile seturilor de proprietăți.

Interfața grafică ușor de utilizat, permite modelarea și înțelegerea modelelor AADL prin definirea directă și completă a componentelor ca obiecte unice.

SCADE AADL oferă, acces direct la ANSYS SCADE Suite pentru dezvoltarea componentelor software. Vă puteți simplifica activitățile de dezvoltare și puteți beneficia de lanțul de instrumente specializate pentru generarea de coduri și teste. SCADE AADL completează familia de produse SCADE, care oferă soluții pornind de la specificații  și de la analiza performanțelor sistemelor în timp real prin generarea de coduri certificate.

Suportul AADL din pachetul SCADE Avionics oferă:

 • Compatibilitate completă cu standardul AADL v2.2
 • Permite importul de modele din versiuni anterioare
 • Permite exportul către analizori terți
 • Ușor de folosit
 • Interfață grafică intuitivă și diagrame
 • Sincronizare bidirecțională cu SCADE Suite pentru dezvoltarea, verificarea și certificarea componentelor software
 • Trasabilitate prin gateway-ul SCADE ALM
 • Același IDE ca și pentru modelarea SysML și FACE (proiectare mixtă acceptată)

Capabilități de proiectare și testare a HMI (interfața om-mașină)

SCADE vine cu funcții noi și cu îmbunătățirea celor existente, care vă permit să proiectați și să implementați dispozitive HMI complexe, integrate de ultimă generație. Indiferent dacă proiectați afișaje pentru aeronave, produse în domeniul infotainmentului sau afișaje de bord pentru autovehicule, ANSYS 19 facilitează dezvoltarea, implementarea și testarea mai rapidă a echipamentelor HMI critice din punctul de vedere al siguranței.

Pentru proiecte mai complexe și mai flexibile și pentru efecte mai bune de redare, noi capabilități de modelare sunt incluse în SCADE Display. Odată cu apariția acestei versiuni, dispozitivele Windows suportă acum afișajele multi-touch. Și pentru o experiență îmbunătățită a utilizatorilor, caracteristicile multi-screen și multi-selecție permit o navigare mai eficientă prin model.

ANSYS 19 include, de asemenea, posibilități îmbunătățite de testare automată și vine cu noi capabilități pentru testare modulară.

Soluțiile ANSYS SCADE pentru ARINC 661 au caracteristici noi, cum ar fi widget-urile și extensiile de date interactive. Alte îmbunătățiri permit utilizatorului o previzualizare grafică instantanee în editorul de definire a aspectului și gestionarea unui tabel de conectori de la un editor specializat.

Noutățile de la ANSYS 19, SCADE oferă: 

 • Funcții îmbunătățite de modelare
 • Suport nativ al gradienților
 • Suport nativ al căilor SVG
 • Capabilități de mascare mai extinse și mai puternice
 • Sprijinirea unor noi tipuri
 • Capacități îmbunătățite de testare
 • Performanța îmbunătățită a testărilor automate
 • Îmbunătățirea capabilităților, pentru testarea modulară
 • UI / UX îmbunătățite
 • Suport pentru multi-afișaj
 • Suport nativ pentru afișaje multi-touch Windows
 • Noi widget-uri și conectori de date interactive
 • Previzualizarea definițiilor într-un editor specializat de definire a setului de stiluri
 • Gestionarea tabelelor conectorilor printr-un editor dedicat.

Înapoi