Noutăți INAS

Prof. Dr. Ing. Maty BLUMENFELD

Prof. Dr. Ing. Maty BLUMENFELD, Profesor Emerit al Facultății de Mecanică din cadrul Universității POLITEHNICA București, născut la 15 august 1928 în București și decedat la 17 iulie 2022, și-a dedicat cu pasiune întreaga viață pentru rezolvarea a numeroase probleme tehnice și științifice, contribuind astfel la dezvoltarea de noi metode de calcul. De-a lungul anilor a publicat numeroase articole și cărți care tratează teme în primul rând referitoare la rezistența materialelor, dar și la domeniile metodei elementelor finite și metodelor numerice. Printre cărțile publicate sunt: "Introducere în metoda elementelor finite", "Calculul barelor cu calculatoare numerice", "O nouă metodă pentru rezolvarea precisă a ecuațiilor diferențiale obișnuite", "Metode numerice de selectare a unei soluții polinomiale analitice pentru ecuații diferențiale parțiale eliptice liniare sau neliniare de ordinul doi". Fiind o fire exigentă și deosebit de corectă, a inspirat și susținut de-a lungul carierei sale generații de studenți din Universitatea POLITEHNICA București, mulți dintre aceștia ajungând ulterior în funcții cheie și reușind astfel să contribuie de asemenea la dezvoltarea progreselor tehnice. Prin decesul Dlui. Profesor Maty BLUMENFELD, comunitatea științifică pierde o minte genială, gata oricând să descopere universuri noi, iar noi, echipa INAS, îi vom rămâne profund recunoscători pentru susținerea acordată de-a lungul timpului, pentru implicarea și devotamentul dumnealui.

Înapoi