Webinar - Simularea unui dispozitiv de măcinare cu role utilizând Ansys Rocky

Ansys Rocky

Ansys Rocky este un program software care folosește metoda elementelor discrete și este utilizat pentru simularea mișcării materialelor granulare și discontinue. Metoda elementelor discrete permite calculul deplasărilor și rotațiilor particulelor care interacționează și se mișcă liber.

 

În cadrul acestui seminar este simulat un dispozitiv de măcinare cu role care este utilizat în general în industria minieră, cariere de piatră etc. pentru a reduce dimensiunea materialelor dure, cum ar fi roca sau minereul în vederea prelucrării ulterioare a acestora. Astfel se pot analiza fragmentele de particule, se pot genera diagrame care evidențiază cantitatea și dimensiunile fragmentelor de particule rezultate în urma procesului de măcinare, se pot compara datele de putere dezvoltată în rolele de măcinare și multe altele.Vor fi evidențiate următoarele subiecte:

  • Import componente geometrice în format STL
  • Utilizare template pentru transportorul de alimentare
  • Specificare formă și dimensiuni pentru particulele de intrare
  • Atribuire proprietăți de material
  • Definire și atribuire mișcări pe componentele mobile
  • Activare model de măcinare (Ab-T10)
  • Setări specifice soluționării
  • Procesare rezultate 

Pentru accesul la înregistrarea video, vă rugăm completaţi formularul de mai jos. Vă mulţumim!

 
Regulament pentru Controlul Exporturilor*