Webinare INAS

Webinar - Simularea unei curgeri a două lichide cu densități diferite în Ansys Fluent