Webinare INAS

Simulare de tip drop test pentru un recipient care conține fluid utilizând aplicația Ansys Mechanical-STR

16 februarie 2021, Ora: 11:00 - 11:45

Ansys Mechanical Explicit

Aplicația Ansys Explicit STR este inclusă în pachetul de licențiere Ansys Mechanical Enterprise precum și în pachetele de licențe academice. Explicit STR folosește interfața aplicației Ansys Mechanical iar ca solver Autodyn. Este important de menționat că această variantă de solver Autodyn care este inclusă în licența Mechanical Enterprise nu conține toate capabilitățile solverului Autodyn complet care se comercializează separat, ci conține doar sub-solverele Lagrange, Euler și începând cu versiunea 2020 R2 și sub-solverul SPH.

În cadrul acestei demonstrații se va realiza o simulare de tip drop test pentru un recipient care conține jumătate apă și restul aer. Pentru a simula domeniul fluid se utilizează un model de tip Euler Multi-Material iar pentru recipient un model de tip Lagrange. Evident, sunt luate în calcul atât interacțiunea dintre recipient și domeniul fluid, cât și cea dintre recipient și sol.

În cadrul demonstrației vor fi evidențiate următoarele subiecte:

  • Importul modelului geometric;
  • Definirea și atribuirea proprietăților de material;
  • Realizarea modelului discretizat;
  • Definirea condițiilor inițiale și a condițiilor la limită;
  • Definirea interacțiunilor;
  • Soluționarea analizei;
  • Post-procesarea rezultatelor;
  • Utilizarea comenzii "User Defined Result" pentru accesul la rezultate specifice analizelor dinamice explicite;
  • Vizualizarea dinamică a rezultatelor.