Webinare INAS

Studiu interacțiune fluid-structură pentru o valvă utilizând aplicațiile Ansys Fluent și Mechanical

19 februarie 2021, Ora: 11:00 - 11:45

Ansys CFD

Studiul interacțiunii fluid-structură (FSI) evidențiază atât curgerea fluidului cât și modul în care acesta vine în contact cu structura. Debitul de fluid poate exercita presiune și / sau sarcini termice asupra structurii. Aceste sarcini pot provoca deformări structurale suficient de semnificative pentru a modifica fluxul fluidului în sine. Efectele nedorite pot crește pe măsură ce crește nivelul interacțiunii dintre fluid și structură. Simulările făcute cu aplicațiile ANSYS permit o înțelegere mai profundă a fenomenelor care apar, asigurând astfel siguranță și fiabilitate.

Dacă interacțiunea fluid-structură se amplifică și problema necesită o evaluare mai detaliată, platforma Ansys Workbench oferă o soluție automată și ușor de utilizat, numită cuplare unidirecțională. Aceasta rezolvă mai întâi simularea din primul sistem și apoi transferă și mapează automat datele către celălalt sistem. Un exemplu în acest sens este prezentat în demonstrația de față care pune în evidență simularea fluxului de apă în interiorul unei valve utilizând Ansys Fluent și apoi transferul automat al datelor către Ansys Mechanical pentru a calcula răspunsul structural rezultat.

În cadrul demonstrației vor fi evidențiate următoarele subiecte:

  • Pregătirea modelelor geometrice pentru solid și fluid;
  • Realizarea modelelor discretizate pentru solid și fluid;
  • Definirea și atribuirea proprietăților de materiale;
  • Definirea condițiilor inițiale și a condițiilor la limită specifice analizei CFD;
  • Soluționarea analizei CFD;
  • Cuplajul dintre cele două tipuri de analiză, CFD și structurală;
  • Definirea condițiilor la limită și a sarcinilor specifice analizei structurale;
  • Transferul presiunilor și temperaturilor rezultate din CFD către analiza structurală;
  • Soluționarea analizei structurale;
  • Post-procesarea și vizualizarea dinamică a rezultatelor.