Webinare INAS

Rocky DEM - Simularea rapidă și precisă a dinamicii particulelor

Rocky DEM - Simularea rapidă și precisă a dinamicii particulelor

Rocky este capabil să modeleze particule cu forme reale, care pot fi solide, cochilii 2D, fibre rigide și flexibile etc. Pot fi simulate chiar și seturi de particule de forme și dimensiuni diferite, cu proprietăți diferite. Beneficiând de tehnologia de soluționare GPU, Rocky poate simula comportamentul particulelor de diferite forme și dimensiuni, inclusiv spargerea acestora, în multe domenii industriale.

Rocky permite simularea dinamică a unui număr foarte mare de particule, luând în calcul proprietăți importante ale acestora precum flexibilitatea, deformarea și interacțiunea dintre ele, precum și efectul fluidelor asupra lor prin simulări cuplate bi-direțional cu Ansys Fluent.

De asemenea, sarcinile care rezultă din analizele făcute cu Rocky pot fi transmise către Ansys Mechanical pentru a determina răspunsul structural, printr-un cuplaj uni-direcțional. Acest cuplaj permite ca analiza statică, analiza tranzitorie, analiza armonică sau analiza de oboseală să fie realizate pentru diverse echipamente industriale folosind date rezultate din simulările făcute cu Rocky.

Pentru accesul la înregistrarea video, vă rugăm completaţi formularul de mai jos. Vă mulţumim!

 
Regulament pentru Controlul Exporturilor*