Webinare INAS

Simularea unei curgeri incompresibile cu transfer de caldură în Ansys Fluent

Simularea unei curgeri incompresibile cu transfer de caldură în Ansys Fluent

În cadrul acestui seminar se prezintă simularea unui transfer turbulent de căldură într-o conductă cu expansiune care are un flux de căldură constant pe perete în zona din aval de expansiune iar în amonte este adiabatic. Este modelat fluxul turbulent dezvoltat prin expansiunea axisimetrică a conductei. Fluxul se atașează din nou pe peretele conductei în aval de expansiune, înglobând o zonă de recirculare.

Intrarea în domeniul fluid este plasată la 1 m în amonte de expansiune și ieșirea la 40 m în aval.

Vor fi evidențiate următoarele subiecte:

• Definirea proprietăților de material
• Specificarea modelului de turbulență
• Definirea condițiilor inițiale și a condițiilor la limită
• Soluționarea. Setări de soluționare multi-core
• Post-procesarea și vizualizarea dinamică a rezultatelor

Pentru accesul la înregistrarea video, vă rugăm completaţi formularul de mai jos. Vă mulţumim!

 
Regulament pentru Controlul Exporturilor*