Webinare INAS

Webinar - Utilizarea modelului de fază discretă (DPM) în Ansys Fluent

Utilizarea modelului de fază discretă (DPM) în Ansys Fluent

În cadrul acestui seminar este simulată curgerea unui fluid în interiorul unei conducte. Fluidul de lucru este propan, iar în conductă sunt injectate picături de apă din amonte. În această simulare se urmărește modul în care aceste picături de apă sunt transportate de fluxul de gaz și în ce măsură au impact asupra peretelui conductei. Sunt utilizate picături de dimensiuni diferite și se va determina unde poate apărea coroziunea pe peretele conductei. DPM ne permite să calculăm traiectoriile unor particule/picături care sunt transportate de un fluid, pe baza densității și diametrului acestora.

 

Vor fi evidențiate următoarele subiecte:

  • Definirea materialelor pentru gaz și picături

  • Injectarea picăturilor în domeniul de gaz

  • Influența diametrului picăturilor asupra traiectoriei acestora

  • Efectul picăturilor care aderă la perete asupra curgerii

  • Importanța turbulenței (model aleatoriu / urmărire stocastică)

  • Determinarea zonelor de perete unde se va produce coroziunea

  • Procesarea rezultatelor în Ansys Fluent și CFD Post

Pentru accesul la înregistrarea video, vă rugăm completaţi formularul de mai jos. Vă mulţumim!

 
Regulament pentru Controlul Exporturilor*