Webinare INAS

Motor de inducție - modelare și calcul analitic în ANSYS RMxprt și analiză cu metoda FEM în ANSYS Maxwell

28 Noiembrie 2017, Ora: 11:00 - 11:45

În cadrul acestei demonstrații, vor fi prezentate capabilitățile programului ANSYS RMxprt care este un instrument software adițional la soluția ANSYS Maxwell, dedicat proiectării mașinilor electrice rotative, care oferă un sistem standardizat de instrumente de proiectare în domeniu. Acesta permite analiza performanței mașinii prin calcule analitice rapide și crearea automată a geometriei 2D și 3D pentru analiza de câmp electromagnetic de joasă frecvență, utilizând metoda cu elemente finite, în ANSYS Maxwell.

Vor fi evidențiate următoarele aspecte:

  • Alegerea tipului de mașină dorit
  • Modelarea componentelor constructive ale motorului
  • Vizualizarea rezultatelor și a calculelor de performanță ale motorului
  • Proiectul va fi apoi transferat în ANSYS Maxwell 3D, unde vor fi definite automat materialele, condițiile la limită și excitațiile bazate pe parametrii obținuți în RMxprt, pentru o analiză electromagnetică tranzitorie
  • Realizarea discretizării modelului geometric
  • Procesarea și vizualizarea rezultatelor.