Webinare INAS

Analiză de impact pentru un container presurizat utilizând aplicația ANSYS Mechanical-STR

24 Noiembrie 2017, Ora: 11:00 - 11:45

De la o versiune la alta aplicațiile din familia ANSYS Explicit Dynamics devin tot mai compatibile cu celelalte sisteme existente în platforma ANSYS Workbench.

O astfel de aplicație este ANSYS Explicit STR care începând cu versiunea 17 a fost inclus în pachetul de licențiere ANSYS Mechanical Enterprise. Explicit STR folosește interfața aplicației ANSYS Mechanical iar ca solver Autodyn. Acest solver a devenit și el mai robust iar soluționarea în paralel a fost mult îmbunătățită.

În cadrul acestei demonstrații se va realiza o analiză de impact pentru un container presurizat. În acest sens va fi realizată mai întâi o analiză statică în care se aplică presiunea în container și care este soluționată cu solverul APDL după care rezultatele obținute aici devin date de intrare în analiza dinamică de impact soluționată cu solverul Autodyn. Cuplajul dintre cele două sisteme precum și transferul de date se fac automat.

În acest studiu ne folosim și de avantajele simetriei, lucrându-se efectiv pe jumătate de model. În felul acesta timpul de calcul este redus semnificativ. Rezultatele sunt însă valabile pentru întregul model deoarece se definesc condiții de simetrie corespunzătoare.

În cadrul demonstrației vor fi evidențiate următoarele subiecte:

 • Crearea modelului geometric în aplicația Design Modeler
 • Definirea și atribuirea proprietăților de material
 • Realizarea modelului discretizat
 • Definirea condițiilor de simetrie și a condițiilor la limită necesare analizei statice
 • Aplicarea presiunii în container
 • Soluționarea analizei statice
 • Cuplajul dintre cele două tipuri de analiză
 • Definirea interacțiunii între container și impactor
 • Definirea condițiilor inițiale necesare analizei de impact
 • Soluționarea analizei de impact
 • Post-procesarea rezultatelor
 • Utilizarea comenzii "User Defined Result" pentru accesul la rezultate specifice analizelor dinamice explicite
 • Vizualizarea dinamică a rezultatelor.