RO      EN
___________________________________________________________________________________________
 

HIGH PERFORMANCE ENGINEERING SOLUTIONS 2022

___________________________________________________________________________________________
 
 

HPES 2019 - Hands-on

Hands-On

Important pentru sesiunile Hands-on:

  • Înregistrarea la sesiuni se va face odata cu înregistrarea la conferință, dar ținând cont de numărul limitat de locuri (8 pentru fiecare software).
  • Participarea la sesiune necesită laptop personal pentru fiecare participant în parte, cu software pre-instalat, cu cel puțin 3 zile înainte de conferință.
  • Instrucțiunile privind instalarea software vor fi transmise imediat după înregistrare, participanții având acces la licențe temporare și la linia de suport tehnic a INAS.
. Ansys Mechanical - Agenda
Prezentare generală Ansys Mechanical
 

Introducere ANSYS Mechanical

Exercițiul 01 – Controlul local și global al rețelei de discretizare
Exercițiul 02 – Analiza structurală liniară a unui ansamblu

Conexiuni: contacte, cuple, legături

Exercițiul 03 - Comenzi pentru definirea contactului. Utilizare Contact Tool
Exercițiul 04 - Utilizarea cuplelor mecanice pentru conectarea componentelor unui ansamblu. Utilizare CMS

Analize dinamice de vibrații

Exercițiul 05 – Analiza modală. Bazele vibrațiilor libere. Vibrația unei structuri pretensionate
Exercițiul 06 – Analiza vibrațiilor aleatorii (PSD) pentru o structură

Analize structurale neliniare

Exercițiul 07 - Simularea contactului cu frecare
Exercițiul 08 - Îmbunătățirea interfeței unui contact cu frecare folosind comenzi APDL

Scenarii multiple de calcul și analize multi-step

Exercițiul 09 - Scenarii de calcul folosind parametri
Exercițiul 10 - Analiza multi-step a unui ansamblu

Analize dinamice explicite

Exercițiul 11 – Simulare drop test pentru o grindă din beton armat
Exercițiul 12 – Analiza de impact utilizând particule SPH

. Ansys CFD - Agenda
Prezentare generală Ansys CFD

Preprocesare pentru simulări CFD

Exercițiul 01 - Controlul global al nivelului de rafinare a meshului și al stratului limită
Exercițiul 02 - Combinarea metodelor de discretizare cu diverse instrumente de control local pentru obținerea meshului hibrid

Procedura de lucru în simulările CFD

Exercițiul 03 - Curgerea fluidului și transferul de căldură într-o joncțiune T

Transfer de căldură

Exercițiul 04 - Răcirea unui echipament electronic prin convecție naturală și radiație

Interacțiunea fluid - structură (FSI)

Exercițiul 05 - Simularea interacțiunii fluid - structură unidirecțională pentru o valvă

Simularea curgerii unui amestec de gaze și postprocesare

Exercițiul 06 – Eliberarea gazelor de ardere cu degajare de caldură într-un garaj ventilat

. Ansys Sherlock - Agenda

1. Vizualizare proiect

Ansys Sherlock organizează fișierele proiectuluisub forma de „Project Folders” care pot fi gestionate în interiorul aplicației și partajate între utilizatori.
Acest workshop arată cum să importam un proiect Sherlock și oferă o prezentare generală a diferitelor fișiere și afișaje asociate unui proiect.

2. Crearea unui proiect ODB++

Arhivele ODB++ constau dintr-o colecție de foldere și fișiere de date utilizate pentru a descrie aproape tot ceea ce este necesar pentru proiectarea și analiza plăcilor de circuit. Ca urmare, ele reprezintă cea mai facila metodă de a crea un proiect, Sherlock fiind capabil să scaneze automat arhiva căutând toate datele necesare unei analize.
Acest workshop este dedicat importului unui proiect dintr-o arhivă ODB++ (sau arhivă XML ODB).

3. Revizuirea proprietatilor componentelor

Chiar dacă Sherlock importă cu succes toate datele din fișierul ECAD, este foarte important să revizuim toate componentele din "Part List" pentru a ne asigura că informațiile aduse sunt corecte. Multe proprietăți conținute în fișierele ECAD sunt pur și simplu transmise ca valori ale unor parametrii "string" introduse de utilizator.
Uneori acele valori sunt corecte și alteori nu. Deoarece designerii și producătorii de PCB nu folosesc întotdeauna acele proprietăți, este posibil ca acestea să nu fie cele mai acurate.
In acest workshop vedem cum vizualizam si editam proprietatile componentelor intr-un proiect Sherlock.

4. Vizualizarea si investigarea straturilor

Ansys Sherlock oferă un viewer de straturi cu o colecție de instrumente grafice care pot fi folosite pentru a revizui, analiza și actualizarea informațiilor PCB-lui.
Acest workshop descrie modul în care "Layer Viewer" poate fi utilizat pentru a revizui și modifica informațiile de pe cardul de circuit importate.

5. Studiu de fiabilitate a unui PCB

În acest workshop vom vedea cum se realizeaza o analiza de fiabilitate mecanică ale PCB-urilor cu mai multe componente folosind ANSYS Sherlock.
Vom analiza un ansamblu format dintr-un PCB cu șase straturi și multe componente electronice.
Obiectivul acestei analize este de a se asigura că proiectarea PCB-ului îndeplinește obiectivul cu mai puțin de 20% probabilitate de defecțiune pe durata de viață de 10 ani.

. Ansys Icepak AEDT - Agenda

1. Realizarea, analizarea și postprocesarea unui model cu AEDT Icepak

În acest atelier vom construi un model simplu în AEDT Icepak care conține un heatsink, ventilatoare și diferite surse de putere.
Vom atribui condiții de limită și va genera și revizui meshul. De asemenea, vom analiza modelul și vom postprocesa rezultatele.

2. Importul unui model MCAD în Icepak AEDT

Importam geometria MCAD în Icepak AEDT și organizam și redenumim obiectele pentru o mai bună manipulare.
De asemenea, vom pregăti și simplifica geometria CAD și vom folosi optiunea de identificare a obiectelor pentru a identifica Opening-uri, Grille și Ventilatoare.

3. Importul unui model ECAD în Icepak AEDT

În acest workshop vom construi un model electronic cu obiecte Icepak detaliate ca PCB și ventilatoare 3D.
Vom atribui condiții limită și ne vom familiariza cu procesul de import ECAD: opțiuni de import fișier IDF, opțiuni de import Trace.
Trace-uril vor fi vizualizate și porțiunule de metal din straturile PCB-lui.

4. Cuplarea între Maxwell și Icepak în AEDT

Acest workshop demonstrează modul în care pierderile ohmice pot fi transferate de la Maxwell la Icepak în ANSYS Electronics Desktop folosind o cuplare bidirecțională.
Acesta implică aplicarea unor curenți turbionari în Maxwell pentru a calcula pierderile de puter care sunt apoi aplicate Icepak pentru a simula convecția naturală.
Acest proces este unul iterativ unde peroprietățile electrice ale componentelor depind de temperatură.

. Ansys Granta EduPack pentru universități - Agenda
Sprijinirea activității educaționale în domeniul ingineriei cu Ansys Granta EduPack
 

- Prezentare generală a datelor despre materiale și instrumentelor disponibile

- Metodologia selecției sistematice a materialelor

- Studiu de caz 1 - Selectarea materialului pentru un skateboard

- Cuplajul dintre Granta EduPack și Ansys Discovery pentru selecția materialului destinat unei analize structurale

- Studiu de caz 2 - Evaluarea impactului alegerii materialului asupra simulării unui skateboard și determinarea designului optim pentru fiecare material candidat

- Analiza impactului alegerii designului asupra mediului

- Studiu de caz 3 – Determinarea ciclului de viață pentru o sticlă de apă

. Ansys Explicit Dynamics - Agenda
 

- Procedură pentru simularea numerică explicită a unui accident de vehicul care lovește balustrada, în conformitate cu regulamentul EN 1317, aplicabil de la o mașină mică până la un camion greu.

- Simularea numerică a impactului unui vehicul cu o barieră mobilă conform PAS68, STANAG 2280, CWA16221.

- Simularea balistică a materialelor ceramice conform STANAG 4569. Testarea proprietăților de material.

- Simulare de explozie pentru o structură sandwich multistrat cu materiale absorbante.

- Mediul de simulare Ansys LS-DYNA.

. PTC Creo - Agenda
Creo Design Essentials Package

Creo Design Essentials – pachetul de bază oferit astăzi de PTC – redefinește standardele de proiectare, incluzând diferite caracteristici inovative și funcționalități tipice proiectării inteligente, și de care puteți beneficia chiar din momentul achiziției.
 

Pachetul include:

- Creo Parametric: 3D Part & Assembly Design, Automatic 2D Drawing Creation, Parametric & Freestyle Surfacing, Sheet Metal Design, Mechanism Design, Plastic Part Design, Direct Modeling (Flexible Modeling), Additive Manufacturing, Augmented Reality, etc.

- Extended Collaboration

- Piping and Cabling

- Human Factor Design

- Photorealistic Rendering

- Structural Analysis

- Migration of Legacy Data

- Intelligent Fastner Design

- Design Exploration

- Framework and Weld Design

Vă invităm să experimentați câteva dintre aceste facilități în cadrul unei sesiuni de lucru interactive, ce se va desfășura pe o durată de 4 ore.

. Bentley OpenFlows - Agenda

Titlu: Utilizarea digital twins pentru operațiuni eficiente în ceea ce privește utilitățile de apă: exemple de reducere a pierderilor de apa în timp real și optimizare a eficienței energetice

Rezumat: Sesiune în limba engleză.

Fondurile UE de recuperare stabilesc obiective ambițioase și rezultate comerciale pentru companiile europene de apă, pentru a îmbunătăți serviciile pentru clienți și pentru mediu. În cadrul sesiunii se vor prezenta exemple despre modul în care profesioniștii din companiile de utilități de apă, inclusiv ecosistemul de consultanță, utilizează în prezent capacitățile analitice ale digital twins pentru modelarea performanței activelor sistemelor de apă, canalizare și drenaj, reducerea pierderilor de apă și a consumului de energie, răspunsul de urgență la întreruperile serviciilor, managementul cererii și alte subiecte legate de eficiență.

Prima parte a sesiunii abordează tendințele în ceea ce priveste eficiența în industria utilităților de apă, urmată de o scurtă descriere a beneficiilor care pot fi realizate din capacitățile analitice ale digital twins, pentru a îmbunătăți performanța activelor. A doua parte a sesiunii descrie câteva studii de caz și include: (i) cum să utilizați datele GIS, modelele hidraulice și datele SCADA pentru a construi digital twins; (ii) utilizarea capacităților analitice ale digital twins cuplate cu modelarea hidraulică pentru a găsi și localiza punctele principale de scurgeri în timp real și (iii) analize bazate pe date aplicate stațiilor de tratare a apelor uzate pentru a reduce consumul de energie, substanțele chimice și amprenta de carbon.

. Bentley OpenPlant - Agenda

Titlu: Ciclu complet de proiectare pentru Fabrici de Procesare

Rezumat: Sesiune în limba engleză.

În timpul acestei sesiuni, participanții vor putea parcurge pașii fazei complete de proiectare a unei instalații de productie.

Vor fi analizate si explicate principalele roluri de lucru în fluxul de proiectare – Manager de proiect, având în sarcina revizuirea designului, Inginer de Proces, ce se ocupa de diagramele PID și Inginer Mecanic, având ca principală sarciă, menținerea modelului 3D.

Vom începe cu revizuirea schiței diagramei PID, crearea de ''markup'' pentru a solicita o modificare și trimiterea acesteia înapoi la Inginerul de Proces.

În calitate de Inginer de Proces, vom revizui marcajul, vom ajusta diagrama în consecință și vom raporta aceasta.

În calitate de Inginer Mecanic, vom reutiliza datele de proces din diagrama PID, în timpul modelării.

Vom rula funcția de detectare a ciocnirilor/penetrarilor, pentru a ne asigura că modelul multidisciplinar nu are interferente.

Vom genera rezultatele relevante și le vom partaja tuturor părților interesate din cadrul proiectului.

. Moldex3D - Agenda
Moldex3D Package oferă toate tipurile de instrumente de proiectare, analiză și optimizare a proceselor de injecție pentru materialele plastice.
 
Utilizând acest instrument, puteți obține foarte ușor și repede informații despre produsul injectat și proprietățile acestuia, având în același timp posibilitatea optimizării procesului înainte de injectarea propriu-zisă.
 
Vă invităm să participați la o sesiune interactivă, în cadrul căreia veți putea experimenta și descoperi câteva dintre facilitățile și avantajele oferite de Moldex3D.
 

Topicuri incluse:

- Crearea unui proiect de analiza;

- Import de geometrie 3D CAD si pregatirea pentru analiza;

- Atribuirea materialului si definirea parametrilor de proces;

- Solutionare, postprocesare si interpretarea rezultatelor.

 
Durata: 4 ore.
. VERICUT - Agenda

În acest hands-on vom parcurge workflow-ul procesului de manufacturare cu ajutorul lui Vericut.

Vom învăța:

- Să monitorizam simularea

- Să detectăm erorile

- Să măsurăm feature cu ajutorul tool-ului X-Calliper

- Să comparăm piesa prelucrată cu designul folosind AUTODIFF

- Să creăm o librărie de scule

- Să cream sisteme de coordinate și să definim work-offsetul

- Să importăm scule ăn format step în lista de scule

- Să genarăm rapoarte

- Scurtă introducere în optimizare cu ajutorul lui Force Optimization

- Interfața CAM la Vericut pentru importul proiectului automat (Interfața de la Creo la Vericut)

_______________________________________________________________________________________

PARTENERI

Parteneri INAS

INAS        INAS        Linkedin INAS        YouTube INAS        Facebook