Soluţia CoreTech System pentru simularea proceselor de injecţie de materiale plastice. INAS este reseller autorizat pentru produsele Moldex3D în România din anul 2009.

Majoritatea pieselor din materiale plastice sunt realizate prin injecţie în matriţe. Prin acest procedeu se urmăreşte conversia materialelor termoplastice şi termoreactive (termorigide) în diferite produse cu destinaţii şi utilizări diferite: de la piese pentru industria auto, electronice, aparatură medicală, accesorii sportive şi de agrement, precum şi în construcţii.

Piesele din materiale plastice injectate sub presiune sunt în general piese de mare precizie, cu o calitate superioară şi proprietăţi fizico-mecanice ridicate. De cele mai multe ori, astfel de piese nu mai necesită ulterioare prelucrări mecanice. De aceea, realizarea prin injecţie a pieselor din mase plastice necesită o atenţie deosebită.Produsul software Moldex3D/eDesign vă ajută să verificaţi rapid procesul tehnologic de injecţie al materialelor plastice. Moldex3D/eDesign include un sistem avansat de discretizare şi o modalitate de prezentare grafică de ultimă generaţie. Astfel, utilizatorii pot obţine simulări 3D realiste direct din fişierele CAD, scurtând astfel la minim efortul depus în pregătirea discretizării în elemente finite (FEA).

Cu o interfaţă intuitivă, Moldex3D/eDesign este foarte uşor de asimilat de către utilizator, iar modul interactiv de afişare a rezultatelor ajută la verificarea şi optimizarea rapidă atât a designului, cât şi a întregii tehnologii. Mai mult decât atât, prin utilizarea tehnologiei moderne de calcul (cu un kernel performant capabil să soluţioneze în mod paralel), utilizatorii Moldex3D/eDesign pot efectua analize într-un timp mult mai scurt şi pe repere de mare complexitate.

Moldex3D/eDesign realizează analize complete pentru un număr de peste 5000 de materiale termoplastice, respectiv: analize de umplere, compactare, răcire, orientarea fibrelor şi deformarea piesei. În acelaşi timp permite utilizatorilor să urmărească în mod virtual curgerea materialului plastic prin cavitatea matriţei, să aleagă locaţiile optime de injecţie, să prevină apariţia zonelor neumplute complet, precum şi minimizarea liniilor de sudură a fronturilor, să evalueze dispunerea circuitului de răcire, să minimizeze timpul necesar ciclului de injecţie, să reducă deformările etc.

Există o multitudine de factori care trebuie luaţi în considerare, atât la stabilirea tehnologiei, cât şi în decursul procesului efectiv de injecţie.

De exemplu:

  • tipul materialului utilizat: termoreactiv sau termoplastic;
  • caracteristicile materialului de bază: greutate moleculară, vâscozitate, umiditate, etc;
  • distribuţia temperaturilor în cilindrul de încălzire;
  • temperatura matriţei;
  • distribuţia presiunii, îndeosebi a presiunii finale şi remanente în cilindrul de încălzire şi în matriţă;
  • cantitatea de material din cilindrul de încălzire;
  • durata turnării pieselor şi caracteristicile constructive ale matriţei (număr de cuiburi şi amplasarea acestora, precizia dimensională, calitatea suprafeţei elementelor matriţei, rigiditatea elementelor care preiau eforturile la turnare, etc.).

Cercetările au arătat că modificarea anumitor parametri tehnologici şi de proces (de exemplu: majorarea duratei de menţinere sub presiune sau a presiunii pistonului) creează posibilitatea ridicării preciziei pieselor turnate sub presiune. Moldex3D/eDesign indică soluţii în acest sens.

De asemenea, majoritatea pieselor injectate din materiale plastice necesită anumite materiale suplimentare, tehnologice sau de adaos, în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor mecanice, fizice, electrice, precum şi a prelucrabilităţii prin diferite tehnici. Astfel de substanţe sunt materiale de stabilizare, plastifiere, lubrifiere, colorare, umplutură, etc., iar baza de date Moldex3D/eDesign include astfel de materiale.

Moldex3D/eDesign este instrumentul ideal ce vă ajută să verificaţi rezulatele întregului proces, de la proiectare şi până la dezbatere din matriţă, în mod rapid. Nu în ultimul rând aplicaţia conţine funcţionalitatea necesară îmbunătăţirii fluxului de lucru, transmiţând informaţii către şi dinspre procesul de proiectare, minimizează perioada ciclului de proiectare şi timpul de lansare pe piaţă, contribuind astfel la maximizarea profitului.Iată de ce tehnologul modern are nevoie de instrumente ajutătoare performante, precum Moldex3D/eDesign.

Cerinţe de sistem:

  • Microsoft Windows 10, 8, 7, Server 2012, 2008, HPC Server 2008
  • Intel Core I7, 16.0 GB RAM, HDD 1TB  recomandat Intel Xeon E5, 32 GB RAM, HDD 2TB.