Studii de proiectare şi analize

Provocare:

  • Luaţi decizii corecte, devreme în proiectare

În practică:

  • Efectuare studii sensibilitate proiectare pentru a stabili curbele de performanţă şi compromisurile

Capabilităţi:

  • Înţelegerea efectelor schimbărilor asupra obiectivelor de proiectare
  • Rulare studii experimentale de proiectare, parcurcând multiple zone funcţionale, analiză şi documnentare

Beneficii:

  • Scăderea costurilor cu dezvoltarea produsului
  • Explorare rapidă diverse variante de proiectare
  • Optimizare design produs

Pentru detalii şi informaţii suplimentare contactaţi office@inas.ro sau completaţi formularul de cerere ofertă.