• INAS S.A. RO
 • Produse
 • MAGMA - Sistem integrat pentru proiectarea şi analiza pieselor turnate şi a tehnologiilor de realizare a acestora

MAGMA GmbH - INAS este partener MAGMA din anul 1994.

MAGMASOFT este cel mai performant sistem integrat pentru proiectarea şi analiza pieselor turnate şi a tehnologiilor de realizare a acestora, conceput de către Institutul Metalurgic din Aachen în colaborare cu numeroase turnătorii de prestigiu din lume.

Programul MAGMASOFT se bazează pe metoda diferenţelor finite. Prin discretizarea elementelor componente ale sistemului de turnare la un nivel de detaliere dorit, se pot obţine informaţii importante cu privire la etapele de proiectare tehnică şi de încercare a sistemului tehnic real, existând astfel posibilitatea de a modifica uşor şi cu costuri minime parametri constructivi şi funcţionali ai sistemului, precum şi condiţiile impuse pentru încercări.

MAGMASOFT este un pachet de programe, fiecare modul fiind conceput ca un instrument specific tehnologiei de turnare utilizate, şi are interfaţă unică pentru toate modulele. Administrarea fişierelor are loc sub formă de proiecte, fiecare proiect având asociate diferite variante. Această funcţionalitate permite analizarea diferitelor variante ale aceluiaşi proiect şi realizarea unei optimizări succesive pe baza rezultatelor obţinute anterior.

Pachetul de bază al programului MAGMASOFT, şi anume MAGMAstandard, rezolvă turnarea gravitaţională (atât pentru turnarea în forme temporare, cât şi pentru turnarea în forme permanente). Toate caracteristicile acestuia sunt valabile si aplicabile pentru toate celelalte module specializate pentru diferite tipuri de simulari (turnarea sub presiune, turnarea centrifugala, etc).

 

MAGMAstandard cuprinde:

 • MAGMApre - modul de preprocesare care reprezinta un modelator geometric, cu posibilităţi de generare a unor entităţi, cărora li se pot asocia diverse grupuri de materiale care compun sistemul de turnare.
 • MAGMAfill - redă fenomenele care însoţesc procesul de umplere a matriţei, precum şi caracterul curgerii fluidului în interiorul acesteia.
 • MAGMAsolid - redă fenomenele care apar în decursul procesului de solidificare ulterior procesului de umplere.
 • MAGMAbatch - realizează simularea turnării în serie în matriţe.
 • MAGMApost - postprocesor pentru vizualizarea şi validarea rezultatelor.
 • MAGMAdata - cuprinde o largă bază de date cu caracteristici termofizice reprezentative pentru toate grupele de materiale.

 

Module opţionale:

 • MAGMAsteel - simularea turnării pieselor din oţel.
 • MAGMAstress - simularea şi urmărirea stării de tensiuni, deplasări şi deformaţii.
 • MAGMAhpdc - simularea turnării la presiune ridicată.
 • MAGMAiron - simularea turnării pieselor din fontă.
 • MAGMAlpdc - simularea turnării pieselor la presiune joasă.
 • MAGMAdisa - simularea turnării în conveior.
 • MAGMAthixo - simularea turnării pieselor în stare semisolidă.
 • MAGMAtilt - permite definirea şi controlul parametrilor care definesc procesul de rotire al matriţei.
 • MAGMArollover - după un anumit timp de la terminarea umplerii forma se răstoarnă cu 180o.
 • MAGMArotacaster - simularea procesului de umplere concomitent cu rotirea matriţei.
 • MAGMAstl - interfaţa generală CAD.