Extended Range oferă o colecţie unică de informaţii - TotalMateria

O resursă de neegalat pentru proprietăţile materialelor în ce priveşte calculele avansate.

Extended Range oferă o colecţie unică de informaţii privind prorietăţi avansate pentru uz în activităţi critice de design.

Provocări

  • Găsind date esenţiale privind materialele pentru calcule avansate inginereşti şi inginerie asistată de calculator (computer aided engineering - CAE) şi simulări de analiză ale elementelor finite (finite element analisys - FEA)
  • Obţinerea de curbe de stress la temperaturi variate şi la diferite rate de effort
  • Compararea proprietăţilor la oboseală din diferite locaţii cum ar fi materiale americane, europene sau asiatice

Soluţii

  • Oferă o colecţie unică pentru date privind proprietăţile avansate utilizate în activitatile de design critic 
  • Eficienţa la standarde înalte în sarcina de a găsi informaţii serioase legate de proprietăţile materialelor pentru calcule avansate, sarcină ce ocupă altfel extrem de mult timp
  • Metodologia de achiziţionare a informaţiei privind proprietăţiile pentru date experimentale din mai mult de 1.200 de referinţe şi documente

Beneficii

  • Evitând erori potenţial costisitoare şi periculoase
  • Deschizând noi oportunităţi pentru un design optimizat şi eficient din punct de vedere al costului
  • Îmbunătăţirea preciziei şi eficienţei de-a lungul întregului lanţ al procesului

Setul de date Extended Range aparţinând Total Materia furnizează o resursă de proprietăţi ale materialelor de neegalat pentru calcule structurale şi termale avansate incluzând: curbele de deformare, diagramele de plasticitate, date referitoare la oboseala materialului, etc.

Extended Range Diagrame Tensiune-Deformaţie - TotalMateria

Mii de curbe de efort

O colecţie unică de mai mult de 45.000 de curbe de stress pentru calcule în aria plastică acoperă mai mult de 4.000 materiale, cu varii tratamente termice, temperaturi funcţionabile şi valori ale eforturilor, de la aproape static până la peste 1000 1/s. Ambele curbe de efort reale şi inginereşti sunt date, cu posibilitatea de interpolare a curbelor pentru temperaturi şi valori ale diferitelor eforturilor.

Extended Range - Comportament la oboseală - TotalMateria

Cea mai mare colecţie de proprietăţi ciclice

Cea mai mare bază de date a parametrilor de încordare şi stress pentru mai mult de 5.000 materiale, diagrame e-N şi S-N, pentru varii tratamente termice şi condiţii de încărcare. Proprietăţi monotonice sunt incluse ca referinţă împreună cu parametri statistici de efort unde aceştia sunt aplicabili.

Extended Range - Date de Fluaj - TotalMateria

Metodologia proprietară pentru estimarea proprietăţilor

Bazat pe tabelele de referinţe încrucişate apartinând Total Materia şi proprietăţi ale materialelor echivalente, Extended Range furnizează aproximări pentru curbele de efort pentru mai mult de 30.000 materiale şi proprietăţi ciclice pentru mai mult de 40.000. Chiar dacă aproximările nu pot înlocui date rezultate din experimente, acestea asigură un punct valoros de începere pentru ulterioare cercetări şi calcule.

Extended Range - Proprietăţi mai avansate pentru design şi simulare - TotalMateria

Proprietăţi mai avansate pentru design şi simulare

Formând curbe limită şi de efort dintr-o gamă de temperaturi, pentru simularea forjării, desenului sau a altor operaţiuni de formare. Mecanicii fracturii K1C, KC, mărirea crăpăturii şi parametri de lege Paris sunt prezentaţi, alături de graficul corespondent al creşterii crăpăturii. Date ale fluajului incluzând stresul în randament şi puterea rupturii la fluaj la diferite temperaturi cu calculul parametrului Larsen-Miller şi durata de viaţă rămasă a componentului.

Broşură

  ExtendedRange