ANNUAL SESSION of SCIENTIFIC PAPERS "IMT ORADEA - 2010"

-

În perioada 27-29 Octombrie 2010, Universitatea din Oradea - Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică defăşoară ANNUAL SESSION of SCIENTIFIC PAPERS "IMT ORADEA - 2010".

Conferinţa se desfăşoară pe următoarea tematică:

   • MECANICĂ: Mecanică, Rezistenţa materialelor, Vibraţii mecanice, Metode numerice, Matematici aplicate, Maşini şi echipamente, Automobile
   • MECATRONICĂ: Roboţi industriali, Mecanisme, Organe de maşini, Mecanică fină, Tribologie, Senzori, A.I., Sisteme pneumatice şi hidraulice
   • TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIEI DE MAŞINI: Tehnici CAD/CAM, Sisteme flexibile şi integrate, Materiale, Tehnologii neconvenţionale, Tehnologii CNC
   • MANAGEMENT ŞI INGINERIE ECONOMICĂ: Managementul sistemelor de producţie, Resurse umane, Marketing, Ingineria calităţii, Logistică industrială şi planificarea materialelor, Managementul riscului, Managementul cunoaşterii
   • INGINERIA AUTOVEHICULELOR ŞI TRANSPORTURILOR: Mecanică, Metode numerice, Automobile

     Printre cei ce sprijină lucrările se numără: ANCS prin programul de finanţare 2010, Centru de cercetare "PRODUCTICA IMT- ORADEA", Centru de cercetare în inginerie mecanică şi automobile - "IMA" Oradea, Asociaţia Generală a Inginerilor din România – Filiala Bihor.

     Luăm parte la eveniment cu prezentări de software destinat mediului ingineresc academic. Aflaţi mai multe informaţii privind sesiunile de comnunicări ştiinţifice şi despre ediţiile viitoare de pe website-ul http://imtuoradea.ro/conf sau din program.

     Înapoi