Creo Romania

Proiectare 3D

Astăzi, modelarea 3D este cheia spre crearea de produse inovative! Permite inginerilor să dezvolte de la o idee un concept ce poate fi mai apoi transformat într-un produs fizic de valoare.

Pentru cei mai multi producători, nu ar fi posibilă punerea în practică a diverselor idei fără un suport 3D adecvat, iar dezvoltarea produsului nu ar atinge maximul de eficiență. Alegerea corectă a unui instrument de proiectare 3D poate oferi un adevărat avantaj competitiv companiilor dezvoltatoare de produs și nu numai. Soluțiile 3D PTC CREO pentru proiectare asigură toate aceste aspecte dar și rapiditate, flexibilitate, plus o înaltă calitate a produsului.

Construit pe baza soluției binecunoscute, Pro/ENGINEER, prima soluție din lume pentru modelare parametrică 3D, PTC CREO oferă cea mai completă soluție, având un nivel de interoperabilitate fără precedent.

3D Design Extensions

3D Design Extensions

 

 

mai mult ...

3D CAE Extensions

3D CAE Extensions

 

 

mai mult ...

3D CAM Extensions

3D CAM Extensions

 

 

mai mult ...

Multi-CAD Data Exchange

Multi-CAD Data Exchange

 

 

mai mult ...

Peste 20 de ani de inovație tehnologică au făcut din Pro/ENGINEER cea mai robustă și versatilă soluție de modelare 3D parametrică. Acum, redenumit Creo Parametric, este cea mai recentă versiune a soluției integrate 3D CAD/CAM/CAE. Soluția PTC Creo Parametric este standardul în proiectarea 3D oferind utilizatorilor cele mai performante instrumente pentru proiectare, fabricație, fiind în conformitate atât cu standardele industriale, cât și cu standardele propriei companii.

PTC Creo Parametric oferă o gamă largă de capabilități flexibile dar puternice de modelare 3D ce ajută utilizatorul să obțină cele mai bune rezultate, chiar și atunci când sunt solicitate modificări ale designului într-un stadiu avansat, când se proiectează în domeniul electromecanic, sau când se utilizează date ce provin din alte sisteme CAD.

Faptul că proiectarea 3D influențează toate etapele ulterioare de dezvoltare a unui produs, face ca alegerea și adoptarea celei mai bune soluții CAD 3D, să fie una dintre cele mai importante decizii de investiție ale oricărui manager. Pachetul de bază PTC Creo Essentials, pentru proiectare 3D, conține funcționalitatea necesară pentru a crea piese, ansamble mecanice, secțiuni de formă, desene de execuție, suprafețe, piese din tablă, transfer fișiere standard, analiză calitativă geometrică, conectivitate Web și totodată oferă o modalitate facilă de extindere. Soluției de bază Creo Essentials îi pot fi adăugate diferite extensii CAD/CAM/CAE/CAID dar și extensii de tip Multi-CAD Data Exchange pentru schimbul de date cu alte produse CAD de pe piață, venind astfel în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor cu soluții de proiectare performante, rapide și totodată flexibile, oferind posibilitatea de a crea produse excepționale în cel mai scurt timp.

Ca parte a familiei de produse PTC CREO, soluția PTC Creo Parametric este perfect interoperabilă cu orice altă aplicație PTC CREO CAD CAM CAE CAID și de vizualizare, acest lucru traducându-se direct în timp de proiectare mult mai rapid, deoarece nu mai este nevoie să fie alocat timp suplimentar modificării sau reparării datelor, erorile ce rezultau din această operațiune fiind acum eliminate. Utilizatorii pot face modificări de design în orice aplicație PTC CREO, fie 2D fie 3D, atât standalone sau extensie, datele regenerându-se automat în tot sistemul, fără a se pierde intenția sau scopul designului. Aplicațiile PTC CREO au așadar un nivel fără precedent de interoperabilitate.

Licența CAD de bază este Creo Parametric și este inclusă în pachetul PTC de bază Creo Essentials, ce conține si extensia Creo Flexible Modeling.

Capabilități Creo Parametric licența de bază – pachet T1 Creo Design Essentials

Creo Parametric - modelare solidă 3D

 • Permite modelare solidă cu precizie ridicată, indiferent de complexitatea modelului
 • Dimensionează automat schițele, pentru o utilizare rapidă și uşoară
 • Crează rapid entități inginerești, precum „rounduri”, „chamferuri”, găuri, etc.
 • Permite crearea de variante de model utilizând „family tables”

Creo Parametric - modelare piese din tablă

 • Permite modelarea pieselor din tablă; generarea automată a desfăşuratei plecând de la modelul 3D
 • Utilizează metodă de calcul pentru desfășurate, din mai multe variante posibile
 • Oferă posibilitatea previzualizării desfășuratei, inclusiv a dimensiunilor de gabarit, cu actualizare real-time a modificărilor modelului, fără crearea efectivă a acesteia

Creo Parametric modelare suprafețe

 • Permite modelarea suprafețelor parametrice complexe, operații cu suprafețe
 • Modelează rapid suprafețe de tip „freeform”, cu „funcția” FreeStyle

Creo Parametric- deformarea geometriei solide

 • Include funcția de deformare dinamică a geometriei (atât nativă cât și importată) în sensul scalării, alungirii, îndoirii sau răsucirii, cu „funcția” Warp

Creo Parametric - modelare ansambluri

 • Permite realizarea rapidă a ansamblurilor cu ajutorul celor mai bune capabilități de asamblare
 • Detectează în timp real coliziunile între componente ale ansamblurilor cu componente în mişcare
 • Crează rapidă a reprezentărilor simplificate
 • Crează rapid ansambluri în conformitate cu principiile „fit, form and function”, cu ajutorul tehnologiei „AssemblySense” (interfața de asamblare)
 • Permite transmiterea spre vizualizare, către alte departamente, a ansamblurilor fără structură, dar cu geometria având acuratețe medie, folosind unealta „Shrinkwrap”

Creo Parametric - Documentație tehnică 2D/3D

 • Înglobează funcții pentru realizarea documentației de executie 2D/3D în conformitate cu standarde internaţionale, incluzând ASME, ISO si JIS
 • Permite crearea tabelului de componență asociat ansamblului („BOM”) și aplicarea automată a notelor de identificare componente, pe vederile afișate
 • Integrează automat formate, particularizate pe nevoia fiecărei companie, încă din momentul creării desenelor

Creo Parametric - Design echipamente ce interacționează cu omul

 • Include funcții pentru analiza interacțiunii om-echipament (acționare, ergonomie, securitate, etc.), prin inserarea modelelor digitale umane în cadrul ansamblului, cu ajutorul uneltelor oferite de extensia Manikin Analisys Lite

Creo Parametric - Lucrul cu ansambluri sudate

 • Realizează rapid ansambluri sudate și include completarea datelor specifice în documentația de execuție
 • Permite extragerea valorilor importante din ansamblurile sudate, precum proprietățile de masă, interferențe, gapuri, costuri

Creo Parametric - Realizarea de analize CAE

 • Realizează analize statice, structurale de bază, asupra parturilor și ansamblurilor, cu ajutorul uneltelor oferite de extensia CAE Simulation Lite
 • Permite validarea cinematicii ansamblurilor cu componente în mișcare, prin asamblarea cu conexiuni și utilizarea funcției „Drag components”
 • Este într-o perfectă interoperabilitate cu soluția PTC Mathcad: realizarea de analize matematice complexe asupra modelelor și returnarea rezultatelor ca parametri, rezultatele actualizându-se în acelaşi timp cu eventualele modificări aduse modelului
 • Creo Parametric este într-o perfectă interoperabilitate cu Excel: editarea tabelelor „family tabels” și salvarea în format Excel a rezultatelor din diverse operații de analiză

Creo Parametric - Prezentare foto-realistică

 • Oferă funcții pentru realizarea rapidă a imaginilor foto-realistice ale modelelor și ansamblurilor cu ajutorul uneltelor „Photo Rendering”, prin aplicarea de fundaluri, texturi, transparență, etc.

Animații Creo Parametric

 • Permite realizarea animațiilor de asamblare/dezasamblare, direct din interfața de creare a vederilor explodate

Capabilități CAM - Creo Parametric

 • Facilitează crearea rapidă a programelor de frezare în 2 1/2 axe cu ajutorul modulului CAM Lite
 • Include operații de mașinare asupra modelelor cu poziționare în 5 axe
 • Permite controlul entităților 2D din desenele importate, utilizate pentru mașinări

Creo Parametric - Lucrul cu formate standard

 • Lucrează cu cele mai cunoscute și utilizate formate standard precum STEP, IGES, DXF, STL, VRML, AutoCAD DWG, DXF (import model 3D cu desenul 2D asociat),
 • Permite crearea modelelor 3D parametrice plecând de la desen 2D importat, cu ajutorul uneltelor AutobuildZ

Comunicare cu ajutorul soluției Creo Parametric

 • Oferă suport integrat pentru acces Web, email și FTP
 • Este perfect interoperabil cu aplicația de tip PLM, PTC Windchill, pentru conținut (modele 3D, analize, documentație) și managementul proceselor asociate produsului
 • Are o interfață personalizabilă pentru nevoi specifice fiecărui proiectant
 • Permite actualizarea rapidă a informației cu ajutorul tutorialelor integrate, a resurselor din Help Center și access la materiale adiționale din portalul PTC Learning University
 • Include baze de date ce conțin modele 3D pentru diverse parturi de librărie standard

Creo Parametric - Investigare rapidă și facilă a proiectelor de design alternativ

 • Permite definirea de multiple “puncte de control” care determină alternative de design în cadrul aceluiași proiect
 • Se elimină necesitatea creerii de proiecte distincte sau versiuni de date
 • Explorați modificările de design în siguranță, fără a afecta modelele originale
 • Dezvoltați simultan idei diferite de proiectare și puteți evalua toate opțiunile înainte de a lua decizii
 • Creați instantaneu copii de rezervă ale tuturor modelelor, permițând revenirea la punctul de plecare
 • Capturați modificări incrementale
 • Stocați toate variantele de proiect într-un singur fișier criptat și comprimat, pentru documentare și utilizări viitoare

Creo Parametric – Modelare flexibilă

 • Include facilități de modelare directă într-un mediu parametric
 • Intenția de proiectare originală se pastrează, iar editările efectuate se pot stoca în model, fiind accesibile și modificabile ulterior
 • Se pot efectua corecții și modificări geometrice în fazele avansate de proiectare, urmărind intenția de design anterioară
 • Se lucrează eficient într-un mediu multi-CAD, adăugând/modificând caracteristici de proiectare pe modele native Creo Parametric și/sau geometrii importate din alte sisteme CAD – în formatul nativ acceptat de Creo Parametric sau în formate universale
 • Include atât capacități individuale de selecție, precum și modalități avansate de selecție – pe bază de formă, reguli geometrice sau interogări specifice
 • Modelare flexibilă atât la nivel de entități solide, cât și piese din tablă
 • Posibilități multiple de recunoaștere geometrică și interpretare specifică în vederea simplificării modelului sau multiplicării după un șablon 3D specific (pattern)
 • Recunoașterea și editarea modelelor cu păstrarea caracteristicilor de simetrie

Creo Parametric – Modelare cadre structurale

 • Include facilități de creare rapidă a cadrelor structurale parametrice, încorporând relații și parametri de design și asamblare, precum și informații de fabricație
 • Definirea și modelarea cadrelor se realizează printr-o serie de automatisme, eliminând astfel multe sarcini de proiectare, iar durata de proiectare se reduce foarte mult
 • Include caracteristici de modelare a grinzilor și cadrelor în baza standardelor internaționale de profil, utilizând diferite profile cu secțiuni standardizate, cu posibilități de control a îmbinărilor de colț, cap-la-cap, tip T, ș.a.m.d.
 • Acces la o bibliotecă cuprinzătoare de secțiuni, conexiuni și îmbinări
 • Varietate largă de profile din diverse materiale (oțel, aluminiu), precum și elemente de legătură: profile, console, unghiuri, gusee, plăci de capăt, șuruburi, etc.
 • Modelarea 3D este complet asociativă, iar orice modificare realizată se regenerează și se adaptează instantaneu și în reprezentările 2D asociate.
 • Generare automată a reprezentărilor 2D, inclusiv a tabelelor de componență și necesarul de materiale (BOM)
 • Includerea sudurilor, indiferent de tipul structurii de asamblare
 • Se integrează perfect cu Creo Simulate, în vederea efectuării de analize de verificare și optimizare structurală.

Creo Parametric – Organe de asamblare

 • Include o bibliotecă de elemente de fixare precum: șuruburi, piulițe, șaibe, dibluri, nipluri, etc., preconfigurate sub formă de cataloage standardizate (ANSI, ISO, JIS)
 • Biblioteca este personalizabilă, fiecare utilizator având posibilitatea de a-și adăuga propriile elemente de fixare

Creo Parametric – sisteme de conducte și rețele de cabluri

 • Crearea și optimizarea traseelor de conducte și a rețelelor de cabluri
 • Rutare automată conform schemelor logice 2D
 • Acces la biblioteci de elemente și simboluri specifice
 • Importare de date din Creo Schematics sau alte instrumente schematice
 • Validarea proiectelor prin scheme logice și reguli de proiectare
 • Generare automată a documentației de producție, inclusiv de desene de cablaj aplatizate, desene izometrice, tabele de îndoire și liste de materiale (BOM)

 

Testați capabilitățile pachetului de bază Creo Essentials GRATUIT ! Formular Evaluare 30 zile