Solutii Software INAS

Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension

Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension este un instrument ușor de utilizat, cu funcții complete virtuale de frezat pentru prelucrarea prin așchiere a pieselor. Acesta generează traseele sculelor în prelucrarea directă a modelelor solide, ceea ce duce atât la mărirea vitezei de producție cât și la îmbunătățirea calități și consistenței în fabricarea produsului prin automatizarea unei game complete de activități de programare.

În plus ca parte a unei soluții integrate CAD/CAM, nu este necesară importarea datelor, întrucât traseele sculelor se actualizează automat pentru orice modificare a piesei. Capabilitățile soft-ului includ crearea programelor NC pentru suprafețe multiple în 3-axe de frezare, cu suport pentru prelucrare de mare viteză, pentru 4 axe și 5-axe cu poziționare, crearea documentației procesului de prelucrare, crearea de post-procesoare, plus simularea și verificarea traiectoriilor sculelor în procesul de prelucrare. Împreună, aceste funcții pot ajuta la sincronizarea procesul de proiectare și de fabricație pentru a optimiza întregul proces de dezvoltare a produsului.

Un mediu CAD/CAM complet integrat

 • Asociativitate completă între aplicațiile CAD și CAM
 • Mod de lucru parametrizat și bazat pe elemente de construcție geometrică
 • Definirea completă a modelului produsului
 • Generare traiectorii scule pentru prelucrări prismatice în 2 axe
 • Găurire automată
 • Generare traiectorii pentru frezare suprafețe în 3 axe
 • Librării de scule
 • Generarea automată a documentației tehnologice conținând faze și operații
 • Verificarea traiectoriilor de sculă
 • Generare de fișiere în cod NC, pentru mașinile cu comandă numerică (post-procesare)
 • Interfață de lucru de tip “Web”

Beneficii:

 • Îmbunătățește în mod dramatic productivitatea prin eliminarea importului de date între aplicații CAD/CAM și automatizarea actualizărilor modificărilor de proiectare
 • Simplifică crearea echipamentelor necesare procesului de prelucrare, cum ar fi: dispozitive de strângere, prindere, de fixare de ghidare pentru găurire, calibre, șabloane
 • Accelerează timpul de livrare a produselor prin intermediul unei prelucrări controlabile solide și sigure
 • Raționalizează și standardizează metodologiile de fabricație
 • Oferă suport pentru frezarea suprafețelor complexe în 3 axe, inclusiv pentru prelucrarea în 4 axe și 5 axe cu poziționare
 • Integrarea completă a mediului de design cu cel de prelucrare, simplifică modul de realizare a procesului virtual de fabricație, eliminând orice proces intermediar de transfer de date
 • Programele de prelucrare se pot crea cu referințe fie la geometrie, fie la elementele modelului, în funcție de eventualele modificări de design, pentru actualizarea rapidă a acestora în procesul de prelucrare
 • Realizarea programelor de prelucrare corespunzătoare duce la accelerarea timpului de fabricație a produsului
 • Cele mai bune practici de prelucrare pot fi “captate” și reutilizate în vederea standardizării metodologiei de fabricație proprie companiei
 • O soluție completă pentru proiectare, programare CNC, documentație de execuție, generare post-procesori, simulare și verificare traiectorii de sculă.

Funcții și caracteristici

 • Funcții de asamblare de bază
 • Desene de execuție
 • Crearea de imagini fotorealistice ale modelelor prelucrate
 • Suport “family table” pentru variante de modele prelucrate
 • Reprezentarea grafică a traiectoriilor
 • Import de date IGES, STEP, VDA, DXF, CADDS 5
 • Compatibilitate cu date importate sau native Creo Parametric
 • Librărie de scule cu parametri tehnologici pentru prelucrare (adâncimi de așchiere, avans și regimuri de tăiere) în funcție de material
 • Model complet detaliat (semifabricat, prinderi, prelucrări)
 • Verificarea interacțiunii părții inactive a sculei cu modelul, indiferent de geometria sculei
 • Controlul intrărilor și ieșirilor din material, directe sau elicoidale
 • Generarea automată a documentației tehnologice conținând faze și operații
 • Reordonare “Drag and drop” a traiectoriilor fiecărei operații
 • Modificările aduse modelului 3D se propagă automat în procesul de prelucrare
 • În cazul familiilor de modele, programul de prelucrare asupra genericului, se propagă automat către toate instanțele
 • Modificarea/editarea traiectoriei sculelor
 • Suport pentru multiplicarea traiectoriilor de sulă și a subrutinelor
 • Corecții de scule în prelucrare (diametre și lungimi)
 • Corecții de poziționare ale sculelor față de dispozitivele de fixare
 • Prelucrare cu mai multe tipuri de scule
 • Copierea și reutilizarea procesului de fabricație cu facilități de import/export în format XML
 • Manager de proces – pentru crearea, vizualizarea și administrarea traiectoriilor de prelucrare
 • Procesarea traiectoriilor de sculă de la distanță

Frezare 2 axe

 • Frezare pe bază de entități (asemenea creării modelului 3D)
 • Frezare liberă
 • Indexare și poziționare în 4 axe și în 5 axe
 • Gravare

Frezare în 3 axe

 • Eboșare de volume definite ca solide sau tip window la nivele Z
 • Re-eboșare: (cu o sculă secundară celei anterioare) corectare de colțuri, suprafețe plane
 • Finisare pe nivele Z diferite, paralele, isolines, după curbe în spațiu, traiectorii plane proiectate pe suprafețe; frezare pe traiectorii
 • Posibilitate de oprire și pornire a sculei de frezat în timpul frezării (fără a relua programul de la început), trasare cu ambore, gravare.
 • Prelucrare mecanică automată a colțurilor (modificarea vitezei de așchiere automată)

Prelucrare mecanică de mare viteză

 • Eboșare specializată/strategii de re-eboșare
 • Finisare a înclinării față de masa mașinii de frezat
 • Intrări și ieșiri pe traiectorii Helical-Spline
 • Viteză mare, a conexiunilor între traiectorii "prietenoase"

Găurire

 • O mare varietate de cicluri de găuriri (ISO/ANSI)
 • Filetare prin frezare
 • Definire și simulare cicluri de găurire
 • Aplicarea automată a strategiei de găurire la elementele de tip “gaură”

Post-Procesare - Comandă Numerică (PP-CN)

 • Generator grafic PP-CN
 • NURBS (curbe neuniforme d.p.d.v. rațional) - bazate pe scule de prelucrări mecanice pentru mașini CNC (Comandă Numerică Computerizată)
 • Ieșire directă a datelor NURBS
 • Ajutor interactiv, on-line, sensibil la context
 • Bibliotecă vastă a sculelor de prelucrare și controale CNC

Simulare Comandă Numerică integrată

 • Simulare solidă a traiectoriei sculei
 • Expunere multi-window
 • Detectare automată a erorilor
 • Simulare 3D a prelucrărilor mecanice și de detectare a coliziunilor

Scalabilitate

Soluția Prismatic and Multi-Surface Milling poate fi upgradată sau completată, astfel:

 • Production Machining Extension pentru strunjire 4 axe și electroeroziune 4 axe (Wire EDM)
 • Complete Machining Extension pentru frezare multi-axis (5 Axe) și centre CNC (mill-turn)
 • Complete Mold Design Extension pentru proiectare matrițe de injecție și/sau turnare
 • Computer Aided Verification (CMM) pentru măsurare și inspecție cu mașini comandate numeric
 • Creo interface for CATIA pentru importul modelelor CATIA și păstrarea asociativității cu acestea, pentru actualizarea geometriei și exportul în format CATIA

Pentru detalii și informații suplimentare contactați office@inas.ro sau completați formularul de cerere ofertă.