Solutii Software INAS

Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension

Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension este un instrument ușor de utilizat, cu funcții complete virtuale de frezat pentru prelucrarea prin așchiere a pieselor. Acesta generează traseele sculelor în prelucrarea directă a modelelor solide, ceea ce duce atât la mărirea vitezei de producție cât și la îmbunătățirea calități și consistenței în fabricarea produsului prin automatizarea unei game complete de activități de programare.

În plus ca parte a unei soluții integrate CAD/CAM, nu este necesară importarea datelor, întru-cât traseele sculelor se actualizează automat pentru orice modificare a piesei. Capabilitățile soft-lui includ crearea programelor NC pentru multi-suprafețe în 3-axe de frezare, cu suport pentru prelucrare de mare viteză, pentru 4 axe și 5-axe cu poziționare, crearea documentației proces de prelucrare, crearea de post-procesoare, plus simularea și verificarea traiectoriilor sculelor în procesul de prelucrare. Împreună, aceste funcții pot ajuta la sincronizarea procesul de proiectare și de fabricație pentru a optimiza întregul proces de dezvoltare a produsului.

Un mediu CAD/CAM complet integrat

 • Asociativitate completă între aplicaţiile CAD şi CAM
 • Mod de lucru parametrizat şi bazat pe elemente de construcţie geometrică
 • Definirea completă a modelului produsului
 • Generare traiectorii scule pentru prelucrări prismatice în 2 axe
 • Găurire automată
 • Generare traiectorii pentru frezare suprafeţe în 3 axe
 • Librării de scule
 • Generarea automată a documentaţiei tehnologice conţinând faze şi operaţii
 • Verificarea traiectoriilor de sculă
 • Generare de fişiere în cod NC, pentru maşinile cu comandă numerică (post-procesare)
 • Interfaţă de lucru de tip “Web”

Beneficii:

 • Îmbunătățește în mod dramatic productivitatea prin eliminarea importului de date între aplicații CAD/CAM și automatizarea actualizărilor modificărilor de proiectare
 • Simplifică crearea echipamentelor necesare procesului de prelucrare, cum ar fi: dispozitive de strângere, prindere, de fixare de ghidare pentru găurire, calibre, șabloane
 • Accelerează timpul de livrare a produselor prin intermediul unei prelucrări controlabile solide și sigure
 • Raționalizează și standardizează metodologiile de fabricație
 • Oferă suport pentru frezarea suprafețelor complexe în 3 axe, inclusiv pentru prelucrarea în 4 axe și 5 axe poziționare
 • Integrarea completă a mediului de design cu cel de prelucrare, simplifică modul de realizare a procesului virtual de fabricație, eliminând orice proces intermediar de transfer de date
 • Programele de prelucrare se pot crea cu referințe fie la geometrie, fie la elementele modelului, în funcție de eventualele modificări de design, pentru actualizarea rapidă a acestora în procesul de prelucrare
 • Realizarea programelor de prelucrare corespunzătoare duce la accelerarea timpului de fabricație a produsului
 • Cele mai bune practici de prelucrare pot fi “captate” și reutilizate în vederea standardizării metodologiei de fabricație proprie companiei
 • O soluție completă pentru proiectare, programare CNC, documentație de execuție, generare post-procesori, simulare și verificare traiectorii de sculă.

Funcţii şi caracteristici

 • Funcţii de asamblare de bază
 • Desene de execuţie
 • Crearea de imagini fotorealistice ale modelelor prelucrate
 • Suport “family table” pentru variante de modele prelucrate
 • Reprezentarea grafică a traiectoriilor
 • Import de date IGES, STEP, VDA, DXF, CADDS 5
 • Compatibilitate cu date importate sau native Creo Parametric
 • Librarie de scule cu parametri tehnologici pentru prelucrare (adâncimi de aşchiere, avans şi regimuri de tăiere) în funcţie de material
 • Model complet detaliat (semifabricat, prinderi, prelucrări)
 • Verificarea interacţiunii părţii inactive a sculei cu modelul, indiferent de geometria sculei
 • Controlul intrărilor şi ieşirilor din material, directe sau elicoidale
 • Generarea automată a documentaţiei tehnologice continând faze şi operaţii
 • Reordonare “Drag and drop” a traiectoriilor fiecărei operaţii
 • Modificările aduse modelului 3D se propagă automat în procesul de prelucrare
 • În cazul familiilor de modele, programul de prelucrare asupra genericului, se propagă automat către toate instanţele
 • Modificarea/editarea traiectoriei sculelor
 • Suport pentru multiplicarea traiectoriilor de sulă şi a subrutinelor
 • Corecţii de scule în prelucrare (diametre şi lungimi)
 • Corecţii de poziţionare ale sculelor faţă de dispozitivele de fixare
 • Prelucrare cu mai multe tipuri de scule
 • Copierea şi reutilizarea procesului de fabricaţie cu facilităţi de import/export în format XML
 • Manager de proces – pentru crearea, vizualizarea şi adminstrarea traiectoriilor de prelucrare
 • Procesarea traiectoriilor de sculă de la distanţă

Frezare 2 axe

 • Frezare pe bază de entităţi (asemenea creării modelului 3D)
 • Frezare liberă
 • Indexare şi poziţionare în 4 axe şi în 5 axe
 • Gravare

Frezare în 3 axe

 • Eboşare de volume definite ca solide sau tip window la nivele Z
 • Re-eboşare: (cu o sculă secundară celei anterioare) corectare de colţuri, suprafeţe plane
 • Finisare pe nivele Z diferite, paralele, isolines, după curbe în spaţiu, traiectorii plane proiectate pe suprafeţe; frezare pe traiectorii
 • Posibilitate de oprire şi pornire a sculei de frezat în timpul frezării (fără a relua programul de la început), trasare cu ambore, gravare.
 • Prelucrare mecanică automată a colţurilor (modificarea vitezei de aşchiere automată)

Prelucrare mecanică de mare viteză

 • Ebosare specializată/strategii de re-ebosare
 • Finisare a inclinării faţă de masa maşinii de frezat
 • Intrări şi ieşiri pe traiectorii Helical-Spline
 • Viteză mare, a conexiunilor între traiectorii "prietenoase"

Găurire

 • O mare varietate de cicluri de găuriri (ISO/ANSI)
 • Filetare prin frezare
 • Definire şi simulare cicluri de găurire
 • Aplicarea automată a strategiei de găurire la elementele de tip “gaură”

Post-Procesare - Comandă Numerică (PP-CN)

 • Generator grafic PP-CN
 • NURBS (curbe neuniforme d.p.d.v. raţional) - bazate pe scule de prelucrări mecanice pentru maşini CNC (Comandă Numerică Computerizată)
 • Ieşire directă a datelor NURBS
 • Ajutor interactiv, on-line, sensibil la context
 • Bibliotecă vastă a sculelor de prelucrare şi controale CNC

Simulare Comandă Numerică integrată

 • Simulare solidă a traiectoriei sculei
 • Expunere multi-window
 • Detectare automată a erorilor
 • Simulare 3D a prelucrărilor mecanice şi de detectare a coliziunilor

Scalabilitate

Soluţia Prismatic and Multi-Surface Milling poate fi upgradată sau completată, astfel:

 • Production Machining Extension pentru strunjire 4 axe şi electroeroziune 4 axe (Wire EDM)
 • Complete Machining Extension pentru frezare multi-axis (5 Axe) şi centre CNC (mill-turn)
 • Complete Mold Design Extension pentru proiectare matriţe de injecţie şi/sau turnare
 • Computer Aided Verification (CMM) pentru măsurare şi inspecţie cu maşini comandate numeric
 • Creo interface for CATIA pentru importul modelelor CATIA şi păstrarea asociativităţii cu acestea, pentru actualizarea geometriei şi exportul în format CATIA

Pentru detalii şi informaţii suplimentare contactaţi office@inas.ro sau completaţi formularul de cerere ofertă.