PTC Creo Options Modeler

PTC Creo Options Modeler este o aplicaţie dedicată pentru realizarea şi validarea ansamblurilor 3D de produse modulare, indiferent de complexitate. Prin realizarea de modele reutilizabile şi prin definirea tipului de interconexiune între componente puteţi genera rapid o gamă mai largă de oferte de produse fără o creştere semnificativă a costurilor sau a complexitaţii.

În combinaţie cu PTC Creo Parametric şi Windchill PTC, PTC Creo Options Modeler vă permite să automatizaţi sarcini care altfel ar introduce erori, posibilitatea de a rezolva orice probleme încă din faza incipientă a ciclul de dezvoltare al produsului, să colaboraţi mai eficient cu colegii de proiect, clienții şi furnizorii. Aceste capabilităţi conduc la o calitate mai bună, la produse personalizate mai rapid – îmbunătătind atât loialitatea clienţilor cât şi cota de piață.

Beneficii:

  • Reducerea timpului pe ciclul de proiectare, prin realizarea şi validarea variantelor de produse 3D, mai devreme în procesul de dezvoltare
  • Reducerea erorilor de proces prin generarea şi validarea modelelor exacte 3D dar şi prin realizarea de configuraţii de produse definite de listele de materiale individuale (BOM) din PTC Windchill
  • Automatizarea realizării orcărui produs prin definirea platformei şi arhitecturii comune cât şi gestionarea modului în care acestea se interconectează şi se asamblează
  • Oferă răspunsul rapid la modificările cerute de client, creşte productivitatea activităţii de proiectare şi inginerie prin îmbunătăţirea comunicării cu colegii, clienţii şi furnizorii