Solutii Software INAS

PTC Creo Options Modeler Extension

Creo Options Modeler Extension (OMX) - oferă proiectanţilor posibilitatea de a crea şi valida ansambluri 3D configurabile alcătuite din produse modulare indiferent de complexitate.

Prin crearea de componente modulare reutilizabile şi definirea modului în care interacţionează şi cum se asamblează, proiectanţii pot rapid să creeze şi să valideze orice produs specific al clientului.

Creo Options Modeler este un instrument de validare, verificând precis masa, centrul de greutate, etc, putând chiar să verifice şi să rezolve aspecte importante, cum ar fi interferenţele. Atunci când este utilizat împreună cu soluţia PTC Windchill, producătorii pot genera şi valida reprezentări 3D precise ale configuraţiilor de produs definite de tabele de componenta BOM (bill-of-materials).

Beneficii PTC Creo Options Modeler Extension

  • Cu ajutorul Creo Options Modeler Extension (OMX) obţineți rapid concepte de design prin realizarea şi validarea produselor modulare 3D în faza incipientă de proiectare
  • Creo Options Modeler Extension (OMX) ajută la reducerea erorilor de proces şi de reproiectare prin reutilizarea directă a modelelor 3D realizate în Creo Parametric, a informaţiilor de tip BOM, precum şi a configuraţiilor de produse din Windchill
  • Creo Options Modeler Extension (OMX) permite automatizarea realizării oricărui produs, prin definirea arhitecturii comune, a produselor modulare cât şi gestionarea modului în care produsele se asamblează sau se interconectează
  • Creo Options Modeler Extension (OMX) optimizează produsele prin automatizarea sarcinilor manuale care pot produce greşeli şi sunt mari consumatoare de timp
  • Creo Options Modeler Extension (OMX) permite o foarte bună comunicare prin distribuirea rapidă a conceptelor atât către echipele interne cât şi către furnizori sau/şi clienți

Broşură PTC Creo Options Modeler Extension

PTC Creo Options Modeler Extension (607,5 KiB)