Protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se pot afla în baza de date a INAS SA fiind obținute în următoarele cazuri:

 • în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare,

 • datorită calității de client,

 • datorită calității de furnizor de produse/servicii pentru INAS SA,

 • ca urmare a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor la secțiunea ”Contact” pe siteul www.inas.ro

 • ca urmare a completării pe hârtie sau online pe www.inas.ro a Formularului de abonare la newsletter.

 • dacă ați depus un CV la INAS cu scopul de a vă angaja.

 

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele INAS SA, vă rugăm sa ne transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa office@inas.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

INAS SA este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. INAS SA nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege în caz că primește o solicitare oficială în acest sens.

Observație: datele deținute de INAS în marea majoritate a cazurilor se rezumă la Nume și Prenume / Adresa de email / Telefon / Nume companie.

Când vizitați site-ul www.inas.ro, serverul dedicat acestui site înregistrează automat detalii despre vizita dvs. incluzând: tipul de software utilizat de browser; adresa IP; paginile site-ului www.inas.ro pe care le vizitați; data și durata vizitei dvs.

 

Siteul www.inas.ro utilizează module cookie pentru a analiza traficul. Adresa IP și informații despre aplicația de navigare sunt trimise la Google împreună cu indici de performanță și securitate pentru a asigura calitatea serviciului, pentru a genera statistici de utilizare și pentru a preveni abuzul.

 

Unde sunt stocate datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la sediul INAS SA: din bulevardul Nicolae Romanescu nr. 37C, cod 200738 Craiova, Dolj Romania;

Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Ce măsuri de securitate am implementat?

Deoarece INAS SA prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu evenimentele organizate de noi, dorim să vă asigurăm pe această cale că firma noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, a utilizării abuzive a pierderii sau a distrugerii.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră?

INAS SA va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopul în care au fost colectate.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara INAS SA.

 

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta INAS SA care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori INAS SA vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de INAS SA, cu excepția următoarelor situații:

 • dacă ați încheiat un contract cu INAS SA, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate în vigoare;

 • dacă sunteți salariat al INAS SA.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailingului direct.

Vă puteți dezabona de la informațiile primite, transmiteți un e-mail la office@inas.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca INAS SA să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • Dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, INAS SA va restricționa orice prelucrare a acestor date.

 • Dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, INAS SA trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

 • Dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 • Dacă INAS SA nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea drepturilor dvs. să raportați unui incident de securitate precum și să puneți întrebări suplimentare cu privire la această politică de confidențialitate sau în legătură cu utilizarea de către INAS SA a datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii. Totodată aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa https://www.dataprotection.ro/

Ne puteți contacta:

 • Prin email - la adresa: office@inas.ro

 • Personal sau – printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa: bd. Nicolae Romanescu nr. 37C, 200738 Craiova

 • Telefonic - la numărul: 0251438789

 • Fax: 0251426335

 

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru.

Această politică de confidențialitate a fost actualizată cel mai recent la 14 mai 2021.