Produs al CGTech pentru controlul şi execuţia programelor pe maşini CNC. INAS este partener CGTech din anul 2007

Informaţii generale:

CGTech, companie americană cu sediul în Irvine, California a fost fondată în anul 1988, fiind unul dintre pionierii aplicaţiilor software din domeniul NC/CNC. CGTech este dezvoltatorul aplicaţiei software VERICUT - lider mondial în domeniul simularii, verificarii şi optimizarii proceselor de prelucrare pe maşini CNC, fiind implementat şi utilizat în toate sectoarele de activitate: aeronautică, auto, petrol şi gaze, energetică, mecanică fină, etc.

În urma simulării cu VERICUT, operatorul CNC detectează eventualele erori din programul NC, precum şi potenţialele coliziuni sau zone de ineficienţă din procesul de prelucrare CNC.

De ce VERICUT?

Considerat ca fiind cea mai precisă tehnologie de detectare virtuală a coliziunilor, VERICUT permite vizualizarea 3D realistă a întregii maşini CNC, precum şi a procesului de prelucrare efectiv. Aplicatia determină în amănunt atât coliziunile, cât şi ineficienţa oricărei componente a maşinii: ghidaje alunecătoare, mese rotative, capete de lucru, turele port-scule, sculele aşchietoare, sistemul de schimbare al sculei, etc.

Avantajele VERICUT

Maşinile CNC moderne sunt capabile să realizeze multiple operaţii de prelucrare, atât individual, cât şi combinaţii succesive de prelucrări. Aceasta implică o complexitate ridicată a proceselor în sine, precum şi marea dificultate a operatorului în urmărirea procesului şi depistarea erorilor imprevizibile.

Complexitatea unui proces este determinată atât de factori de proces tehnologic, dar şi de costurile aferente semifabricatului şi a sculelor utilizate. O mişcare rapidă în material sau chiar o coliziune minoră pot conduce la rebuturi sau chiar la distrugerea sculelor. Prin utilizarea VERICUT aceste aspecte nu mai reprezintă o problemă.

Bazat pe realitatea virtuală, VERICUT oferă un sprijin considerabil operatorului CNC în testarea operaţiilor de prelucrare complexe, înainte de a risca erori de producţie costisitoare.

Utilizarea Vericut contribuie la:

  • Diminuarea rebuturilor şi a costurilor aferente;
  • Eliminarea coliziunilor sculelor şi diminuarea ruperii acestora;
  • Evitarea coliziunilor maşinilor şi reducerea costurilor de reparaţii;
  • Alegerea maşinilor CNC potrivite şi a sculelor adecvate procesului de prelucrare;
  • Reducerea vitezei de configurare a operaţiilor de prelucrare;
  • Evitarea riscului dezaxării, fie în timpul configurării, fie în timpul operării;
  • Optimizarea vitezelor de avans, pentru a reduce ciclul de producţie şi creşterea calităţii suprafeţelor prelucrate;
  • Generarea documentaţiei de proces (suport hârtie şi electronic), cuprinzând şi analiza de pe terminalul maşinii;
  • Îmbunătaţirea automatizării, reducerea sau chiar eliminarea intervenţiei operatorului;
  • Rapiditatea şi precizia obţinută pentru piesa finită;
  • Creşterea flexibilităţii maşinii CNC la schimbarea tipului de prelucrare;
  • Repetabilitatea operaţiilor;
  • Reducerea duratei de execuţie a reperului, precum şi diminuarea producţiei pe stoc;
  • Reducerea costurilor pentru scule speciale şi a timpilor de pregătire a maşinii;
  • Diminuarea timpului de calificare pentru operatori;
  • Creşterea siguranţei în exploatare, etc.

Vericut este o aplicaţie independentă, dar poate fi de asemenea integrată cu majoritatea aplicaţiilor software CAD/CAM, cum ar fi:

  • PTC Creo Parametric
  • Dassault Catia
  • Siemens NX
  • Delcam PowerMill şi FeatureCAM
  • Mastercam
  • ESPRIT
  • Edgecam
  • Open Mind HyperMill, etc.

Obiectivul esenţial pentru Vericut este simularea exactă a procesului de prelucrare. Din acest considerent, CGTech se află în diferite parteneriate strategice cu marii producători şi furnizori de:

  • scule aşchietoare şi SDV-uri: TDM Systems, SANDVIK, WinTool, ZOLLER, SGS, GEDIX, ISCAR, ş.a.
  • maşini CNC: Mazak, Makino, Doosan, Okuma, HAAS, Mori Seiki, ş.a.
  • sisteme de control CNC: Staubli, Hurco, Huron, Citizen, Zimmermann, Brother, Kuka ş.a.

Vericut include o bază de maşini-unelte, precise şi realiste, pentru o gamă largă de prelucrări. Spre exemplu:

  • centre de prelucrare orizontale şi verticale;
  • maşini de frezat în 4 sau 5 axe;
  • strunguri CNC şi centre de prelucrare frezare/strunjire multiax;
  • mașini de rutare și debitare;
  • mașini de debitat cu jet de apă;
  • utilaje specializate.

Simularea procesului de prelucrare pe masini CNC

O singură eroare accidental aparută în procesul de prelucrare poate fi extrem de costisitoare, putând conduce la dereglarea sau chiar la deteriorarea mașinii, cu implicații in procesul de producție și întarzieri în termene de livrare.
VERICUT permite simularea virtuală a procesului de prelucrare, având ca rezultat predeterminarea eventualelor coliziuni care pot apărea la diferite nivele, între diferitele componente ale mașinii, piesa prelucrată, elementele de fixare și port-scule.

Rezultatele VERICUT prezintă o acuratețe ridicată, deoarece simularea este condusă de o logică similară cu cea a mașinii CNC.

Caracteristici:

  • Eliminarea coliziunilor accidentale și a apropierilor nejustificate
  • Verificarea capabilitaților mașinii
  • Creșterea eficienței de producție
  • Scurtarea duratei de implementare a mașinii
  • Perfecționarea documentației de proces
  • Creșterea siguranței în producție

Optimizare program NC

Optimizarea vitezei de prelucrare implică reducerea duratei ciclului de prelucrare, creșterea duratei de viată a sculei, precum și îmbunătățirea calității suprafețelor prelucrate.

Pe baza condițiilor de proces, a tipului sculei și a capacitatății acesteia de prelucrare, VERICUT determină valoarea optimă a vitezei de avans. Ulterior, această valoare este alocată automat în programul NC, corelat cu secvența respectivă.

Optimizarea porneste de la urmatoarea premiză: viteza de avans crește în cazul unui adaos mic de prelucrare, respectiv scade în cazul unui adaos mare de material. Noua valoare este introdusă automat în secventa NC considerată, fară modificarea traiectoriei sculei.

Caracteristici:

  • Reducerea duratei ciclului de prelucrare;
  • Creșterea calitații suprafeței prelucrate;
  • Ajustarea vitezei de avans;
  • Reducerea uzurii sculei;
  • Creșterea productivitații;
  • Produse de competitivitate ridicată.

Verificarea programului NC, inspectie și analiză, export CAD

În VERICUT se poate simula orice proces de prelucrare cunoscut: frezare, strunjire, frezare și strunjire simultană, găurire, tăiere cu fir.

Orice eroare de proces este foarte usor identificată, inclusiv cele care pot conduce la rebutarea piesei, deteriorarea elementelor de fixare sau ruperea sculei. VERICUT importă atât codificări de tip G, cât și modele native CAM. Include instrumente de analiză, măsurare și comparare a piesei prelucrate cu modelul importat. Se poate analiza orice tip de prelucrare, prin orice tip de așezare/prindere.
În decursul simulării se pot genera instrucțiuni de proces și de inspecție, iar după finalizarea simulării se poate exporta modelul prelucrat.

Caracteristici:

  • Generarea automată de programe NC corecte;
  • Reducerea rebuturilor;
  • Eliminarea erorilor din program;
  • Instruirea operatorilor fără a utiliza masina CNC;
  • Îmbunătățirea documentației de proces.

Linia de produse VERICUT

VERICUT este o aplicație software modulară, care permite configurarea personalizată funcție de necesități. La cerere, pe lângă modulul de bază se pot adăuga module noi. VERICUT se instalează pe platforme Microsoft Windows, 32 si 64 Bit. Sunt suportate atât formate G-codes, cât și formate native CAM.

VERICUT Verification
Este modulul de bază, peste care se pot adăuga module adiționale. Se pot verifica procedee de frezare în 3 axe, găurire, strunjire, frezare+strunjire, tăiere cu fir. În cazul frezării, se ia in calcul și poziționarea pe masa rotativă. Se pot determina coliziunile la nivelul semifabricatului, elementele de prindere/fixare, scula aschietoare.

Machine Simulation
Permite construirea modelului virtual al mașinii, cu prevenirea coliziunilor și reducerea duratei de implementare a mașinii.

Multi-Axis
Simularea și verificarea frezării multi-ax, găurire, strunjire, frezare+strunjire, tăiere cu fir.

OptiPath
Optimizarea programului NC pentru o prelucrare mai eficientă, creșterea calității suprafețelor prelucrate, creșterea duratei de viață a sculelor.

AUTO-DIFFTM
Determină diferențele dintre modelul de design și modelul VERICUT. Verificarea desprinderilor de material.
Model Export
Generarea modelului prelucrat, compatibil cu sistemele CAD. Format nativ, IGES, STL.

CNC Machine Probing
Generează programe de verificare, pe baza cărora se determină materialele, elementele de fixare și alte componente.

Cutter/Grinder Verification
Verificarea operațiilor de rectificare multi-ax. Dispune de o interfață specială pentru șlefuire.

Cutter/Grinder Machine Simulation
Simulează mașina de rectificat multi-ax, cu simularea mișcărilor și verificarea coliziunilor.

CAD/CAM Interfaces
Interfața VERICUT integrată în sistemele CAD/CAM, pentru verificarea programelor NC plecând din mediul de modelare.

VERICUT Drilling & Fastening (VDAF)
Simularea și programarea operațiilor de găurire și nituire. VDAF este independent de mașina și sistemul CAD.

VERICUT Composite Applications
Programarea și simularea proceselor de ranforsare prin prelucrare sau prin aderare pe masini speciale. Este alcatuit din trei componente care pot fi utilizate individual sau combinat: VERICUT Composite Paths for Engineering (VCPe), VERICUT Composite Programming (VCP) si VERICUT Composite Simulation (VCS).

Broşură

  Vericut