Cercetare & Dezvoltare

CERCETARE

În decursul a 30 de ani de activitate INAS a participat la numeroase proiecte de cercetare dezvoltare în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeana și din România, Universități, Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare sau/și firme private.

Principalele obiecte de activitate ale societății comerciale INAS S.A. sunt:

  • Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (cod CAEN 7219)
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (cod CAEN 7112).

Având și o bogată experiență practică, acumulată ca urmare a colaborărilor cu parteneri de prestigiu atât din industria românească cât și din străinătate, specialiștii INAS furnizează consultanță tehnică de specialitate în domeniul CAD/CAM/CAE/PLM, respectiv servicii de proiectare și analiză, pentru o gamă largă de domenii industriale.

Proiecte cu finanțare europeană

Proiecte cu finanțare europeană

 

mai mult ...

Proiecte în cadrul POC-G la care INAS participă

Proiecte în cadrul POC-G la care INAS participă

 

mai mult ...

Proiecte finalizate la care INAS a participat

Proiecte la care INAS a participat

 

mai mult ...

Cercetare cu aplicație directă în industrie

Proiecte de cercetare cu aplicație directă în industrie

 

mai mult ...

Valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare se face în primul rând la potențialii beneficiari companii românești sau străine și în al doilea rând în mediul științific sau academic, prin comunicări științifice, articole publicații de specialitate, și prezentări. De asemenea valorificarea se face prin organizarea și participarea la conferințe, simpozioane, întâlniri interne și internaționale.

Utilizarea instrumentelor software în realizarea activităților de cercetare a generat noi metode și tehnici de rezolvare a unor probleme de proiectare, analiza și optimizare, în special din domeniul ingineriei mecanice. Noile metode și tehnici au fost ți sunt folosite de către personalul INAS într-un sistem integrat de lucru colaborativ, în cadrul unor proiecte industriale cu beneficiari din țară sau străinătate.

INAS a depus documentația corespunzătoare prevederilor HG 551/2007şi a fost înregistrată la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Comisia 11 sub nr. At 268/28.03.2008.

INAS a obținut atestarea capacității sale de a desfășura activități de cercetare dezvoltare din partea ANCS prin decizia nr 9692/04.07.2008 și a fost înscrisă în Registru Potențialilor Contractori.