CERCETARE

INAS promovează şi întreprinde cercetarea aplicativă în domeniul ingineriei mecanice şi electronice spre folosul societăţilor comerciale, private şi publice, în beneficiul general al întregii societăţi.

Având şi o bogată experienţă practică, acumulată ca urmare a colaborărilor cu parteneri de prestigiu atât din industria românească cât şi din străinătate, specialiştii INAS furnizează consultanţă tehnică de specialitate în domeniul CAD/CAM/CAE/PLM, respectiv servicii de proiectare şi analiză, pentru o gamă largă de domenii industriale.

Valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare se face în primul rând la potenţialii beneficiari companii româneşti sau străine şi în al doilea rând în mediul ştiinţific sau academic, prin comunicări ştiinţifice, articole publicaţii de specialitate, şi prezentări. De asemenea valorificarea se face prin organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, întâlniri interne şi internaţionale.

Utilizarea instrumentelor software în realizarea activităţilor de cercetare a generat noi metode şi tehnici de rezolvare a unor probleme de proiectare, analiza şi optimizare, în special din domeniul ingineriei mecanice. Noile metode şi tehnici au fost şi sunt folosite de către personalul INAS într-un sistem integrat de lucru colaborativ, în cadrul unor proiecte industriale cu beneficiari din ţară sau străinătate.

Pentru a vizualiza raportul de autoevaluare a capacităţii INAS de a desfăşura activităţi de cercetare finanţate din fonduri publice accesaţi documentul de mai jos:

INAS a depus documentaţia corespunzătoare prevederilor HG 551/2007şi a fost înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Comisia 11 sub nr. At 268/28.03.2008.

INAS a obţinut atestarea capacităţii sale de a desfăşura activităţi de cercetare dezvoltare din partea ANCS prin decizia nr 9692/04.07.2008.