CALITATEA

Sistemul de management integrat calitate - mediu din INAS este conform cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 fiind aplicabil activităților de proiectare asistată de calculator, consultanță, instruire, furnizare de produse și servicii în domeniul informaticii.

TQA

Ultimul audit de recertificare a fost efectuat în luna Septembrie 2021 de către TOTAL Q ARM EПE - organism de certificare a sistemelor de management.

FIRMĂ DE ÎNCREDERE

  Certificat "FIRMĂ DE ÎNCREDERE"