CALITATEA

Sistemul de management integrat calitate - mediu din INAS este conform cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005 fiind aplicabil activităţilor de proiectare asistată de calculator, consultanţă, instruire, furnizare de produse şi servicii în domeniul informaticii.

TQA

Ultimul audit de recertificare a fost efectuat în luna Septembrie 2016 de către TOTAL Q ARM EПE - organism de certificare a sistemelor de management.

ISO 14001 RO/113M Nr.13045

  Certificat de acreditare SR EN ISO 14001:2005

FIRMĂ DE ÎNCREDERE

  Certificat "FIRMĂ DE ÎNCREDERE"