INAS Blog

Optimizare topologică utilizând ANSYS AIM

De ce se folosește optimizarea topologică?

Optimizarea topologică se folosește cu scopul de a reduce costurile, greutatea sau a îmbunătăți performanța produselor (de exemplu creșterea frecvențelor naturale, reducerea deplasărilor).

ANSYS AIM permite realizarea analizei de optimizare topologică, având ca scop utilizarea la maxim a materialului astfel încât un criteriu (rigiditate,frecvența proprie) să tindă către o valoare extremă (minima, maxima) atunci când volumul materialului se reduce.

Setarea analizei de optimizare topologică

Studiul topologic constă în minimizarea (sau maximizarea) unei funcții obiectiv supusă la o serie de constrângeri.

Etapele realizării analizei topologice în ANSYS AIM

Etapele realizării analizei de optimizare topologică utilizând ASNYS AIM:

  • Se va pleca de la un semifabricat din care în urma analizei de optimizare topologică se va îndepărta material, dar cu condiția să fie îndeplinite constrângerile.
Semifabricatul
  • Setarea analizei de optimizare topologică (importul geometriei, realizarea modelului cu elemente finite (mesh), atribuirea materialelor, încărcări și condiții la limită).
Realizarea modelului cu elemente finite (mesh)
Condiții la limită și încărcări
  • Se vor seta constrângerile analizei de optimizare (de exemplu cât material se va păstra din semifabricat, astfel încât să nu se depășească anumite valori pentru tensiuni, deformații specifice).

  • În urma analizei de optimizare topologică se va obține un model 3D sub formă de fișier STL.

Modelul obținut în urma optimizării sub formă de fișier .stl
  • STL-ul se va prelucra cu aplicația SpaceClaim, pe baza acestuia obținându-se astfel un model 3D solidificat care va fi folosit pentru a reface analiza structurală aplicând aceiași parametri pentru mesh, aceleași materiale, încărcări și condiții la limită, scopul fiind acela de a face o verificare a modelului optimizat din punct de vedere al rigidității acestuia.
Modelul obținut în urma optimizării sub formă de fișier .stl

Despre INAS

Prezentă pe piața de profil din România încă din anul 1991, INAS S.A. este astăzi unul dintre principalii furnizori de soluții CAD/CAM/CAE/PLM și servicii conexe, pentru industria românească. Încă de la înființare, INAS s-a remarcat prin orientarea constantă către client și prin preocuparea de a introduce pe piață produse software complete și inovative care să răspundă celor mai exigente cerințe ale utilizatorilor săi.

Având și o bogată experiență practică, acumulată ca urmare a colaborărilor cu parteneri de prestigiu atât din industria românească cât și din străinătate, specialiștii INAS furnizează consultanță tehnică de specialitate în domeniul ingineresc, respectiv servicii de proiectare și analiză, pentru o gamă largă de domenii industriale, de la construcția de autovehicule și mașini grele la industria nucleară și apărare.

Înapoi