INAS Blog

Determinarea abaterii de la planeitate utilizând Moldex3D Studio

În procesul de fabricație propriu-zis, planeitatea este adesea utilizată pentru evaluarea calității produsului. Dacă planeitatea unui produs este prea mare, înseamnă că produsul are o deformare severă în planul de măsurare.

Exemple:

  • Pentru o carcasă de telefon mobil, dacă planeitatea suprafeței interioare sau a suprafeței componentei interioare este prea mare, atunci spațiul de asamblare nu va fi suficient și vor apărea probleme de interferență și de slăbire a asamblării.

  • În cazul unui modul de obiectiv foto, suprafața neuniformă va duce la o calitate slabă a fotografierii.

  • În cazul unui conector electric, o abatere de planeitate în zona de conectare a cablurilor electrice poate conduce la o aderență slabă, cu riscul apariției scurtcircuitului în timpul utilizării.

Moldex3D folosește pentru calculul planeității metoda celor mai mici pătrate, calculând și determinând astfel cel mai potrivit plan al zonei specificate după deformare (best-fitplane), inclusiv două planuri paralele cu acest plan, care determină complet aria de măsurare. Distanța dintre aceste două planuri determină planeitatea zonei de măsurare.

Definiția abaterii de la planeitate;

Planeitatea este utilizată pentru a măsura efectele deformării asupra planului, prevenind defectele produsului cauzate de deformare. Astfel, eșecul potențial în timpul producției de masă poate fi redus. Dacă se măsoară valori de planeitate prea mari pentru suprafața de contact dintre produs și alte obiecte, sau suprafața de asamblare a pieselor împerecheate, este posibil ca produsul să nu poată fi așezat orizontal sau pot apărea probleme de asamblare din cauza deformării severe.

Moldex3D Studio permite evaluarea deformației produsului, permițând utilizatorilor să determine dacă planeitatea rezultată în urma simulării injecției poate îndeplini condițiile impuse de standardul sau normativele interne companiei.

Spre exemplu, în cazul unei cutii medicale de depozitare, aceasta este realizată din material ABS, matrița având 2 cuiburi. Este necesar ca această cutie să se închidă corect, fără riscul deschiderii accidentale. Ca urmare, abaterea de la planeitate trebuie să fie cât mai mică pentru suprafețele de legătură.

Produsul proiectat și tehnologia de injecție în Moldex3D Studio;

În urma simulării procesului de injecție, Moldex3D Studio redă o variație a planeității în intervalul (- 0.132 … + 0.098) mm, ceea ce înseamnă o variație maximă de 0.230 mm.

Planeitatea măsurată în Moldex3D Studio;

Pentru o evaluare mai detaliată a alurii de deformare a suprafeței de contact la asamblare, Moldex3D Studio oferă posibilitatea vizualizării acestei suprafețe și în stare de deformare reală (în imagine: deformarea este scalată cu 20% pentru o mai bună evidențiere). Astfel se identifică mai clar care sunt tendințele de deformare zonale, pe fiecare regiune din suprafața de interes.

Vizualizarea deformatei și nedeformatei în Moldex3D Studio;

Pentru o evaluare punctuală, Moldex3D Studio permite măsurarea valorică a abaterii de la planeitate, utilizând funcția “Probe”.

Astfel de măsurători locale constituie mai departe un grafic comparativ, util în determinarea valorilor compensărilor necesare pentru o asamblare corectă și sigură.

În plus, rezultatele măsurate în punctele de probă pot fi exportate în format Microsoft Excel, pentru evaluări comparative și măsurători detaliate, în scopul identificării cauzelor deformării și a măsurilor care pot conduce la diminuarea deformării.

Măsurători punctuale ale planeității în Moldex3D Studio;

Astfel, cu ajutorul Moldex3D Studio se poate estima încă din faza de simulare dacă:

  • produsul poate fi realizat în condițiile actuale;
  • matrița necesită modificări;
  • necesar re-evaluarea condițiilor de proces;
  • este necesar un alt amplasament al rețelei de injecție sau al canalelor de răcire, etc.

Toate aceste modificări se vor regăsi ulterior sub forma unor costuri mai mari sau mai mici, care trebuie luate în considerare pentru determinarea randamentului producției.

Din astfel de motive, utilizarea Moldex3D Studio devine foarte importantă, având influențe atât în activitatea de design al piesei injectate, proiectarea de matrițe, precum și proiectarea procesului tehnologic și de producție.

Înapoi