INAS Blog

ANSYS ICEPAK – Instrument de simulare termică pentru PCB (Printed Circuit Board) și IC (Circuite Integrate)

ANSYS Icepak

ANSYS Icepak este un instrument interactiv complet pentru analize termice folosit de către inginerii proiectanți din industria electronică. Prin anticiparea circuitului aerului și a transferului de căldură de la toate nivele sistemului analizat, ANSYS Icepak duce la creșterea performanțelor, reducerea numărului prototipurilor și a timpului de apariție pe piață a produsului.

ANSYS Icepak - Modelarea ventilatoarelor utilizând opțiunea MRF (Moving Reference Frame)

Modelarea ventilatoarelor utilizând opțiunea MRF (Moving Reference Frame)

Capabilități ANSYS Icepak:

 • Gestionează toate modurile de transfer a căldurii:
  • conducție
  • convecție (naturală și forțată)
  • radiație (termică și solară)
 • Simulează atât regimul de curgere laminar cât și regimul turbulent
 • Analizele studiate pot fi staționare și tranzitorii
 • Încălzirea rezistivă (Efectul Joule)
 • Cuprinde o librărie complexa de componente electronice
 • Conține macro-uri pentru customizarea geometriei și a analizelor termice
 • Utilizează ca și solver ANSYS Fluent
 • Optimizare (se pot crea parametri, apoi se pot face studii de optimizare pe baza parametrilor creați anterior)
 • Icepak se poate cupla cu alte instrumente ANSYS pentru a realiza simulări în câmp cuplat
 • Capabilități de modelare avansată (Trace modeling, MRF capability, Joule heating).
ANSYS Icepak - Simularea fenomenului de convecție forțată

ANSYS Icepak - Simularea fenomenului de convecție forțată

 • Import fișiere MCAD și ECAD

ANSYS Iceapk importă geometria MCAD (Creo, Catia, SolidWorks, NX) cu ajutorul aplicațiilor ANSYS DesignModeler și ANSYS SpaceClaim, unde geometria este reparată, simplificată și pregătită pentru analiza termică.

ANSYS DesignModeler - Import geometrie

Import geometrie în ANSYS DesignModeler

ANSYS Icepak suportă importul fișierelor ECAD din diverse instrumente EDA-Electronic Design Automation (Cadence BRD, Zuken, Altium, Mentor, Gerber, Synopsys), importând atât geometria PCB-urilor și a circuitelor integrate, cât și trace-urile (layere de cupru).

Import fișier ECAD (trace-uri) pe PCB

Import fișier ECAD (trace-uri) pe PCB

Transferul geometriei din ANSYS SpaceClaim în ANSYS Icepak

Transferul geometriei din ANSYS SpaceClaim în ANSYS Icepak

 • Pe lângă importul geometriilor MCAD și ECAD, Icepak conține o librărie complexă de obiecte primitive (fans, heatsinks, pcbs, sources, walls, blocks, etc.), cu ajutorul cărora se pot crea geometrii direct în interfața Icepak. Obiectele primitive conțin informații despre geometrie, proprietăți de materiale, condiții la limită și încărcări termice.
Obiecte primitive Icepak

Obiecte primitive Icepak

 • Integrarea cu alte instrumente ANSYS

ANSYS Icepak poate fi cuplat cu alte instrumente de simulare ANSYS, spre exemplu cu HFSS, Maxwell, Q3D, Slwave, Mechanical pentru a realiza analize în câmp cuplat.

Cuplarea ANSYS Icepak cu alte instrumente de analiză ANSYS

Cuplarea ANSYS Icepak cu alte instrumente de analiză ANSYS

 • ANSYS Icepak și ANSYS Mechanical

  Utilizând Icepak cu Mechanical se poate realiza o analiză în câmp cuplat termic – structural. Distribuția temperaturii calculată cu ANSYS Icepak este transferată în Mechanical ca dată de intrare pentru analiza structurală. În urma analizei structurale se calculează tensiunile și deformațiile modelelor studiate.

Distribuția temperaturii în ANSYS Icepak

Distribuția temperaturii în ANSYS Icepak

Deplasarea totală calculată cu ANSYS Mechanical datorită temperaturii

Deplasarea totală calculată cu ANSYS Mechanical datorită temperaturii

Înapoi