INAS Blog

ANSYS AIM - Instrument de simulare pentru fiecare inginer

ANSYS AIM

ANSYS AIM este o soluție completă, ce oferă capabilități pentru diferite tipuri de simulări, inclusiv simulări în câmp cuplat și include toate elementele specifice unui proces de simulare – instrumente pentru crearea, repararea și simplificarea geometriei, generarea modelului cu elemente finite (mesh), obținerea rezultatelor și a informațiilor cu privire la designul optim de produs, toate acestea fiind incluse într-o interfață unică, modernă și ușor de utilizat.

ANSYS AIM - Tipuri de analize

Tipuri de analize în ANSYS AIM

Programul permite realizarea atât a simulărilor individuale în mediul structural, termic, electric, electromagnetic și CFD, cât și realizarea simulărilor de tip multifizic, ce presupun cuplarea automată a mai multor domenii, utilizând diferite tipuri de șabloane și fluxuri de lucru predefinite.

Interfața AIM oferă, de asemenea, numeroase indicii vizuale pentru a conduce utilizatorii prin pașii procesului de simulare într-un mod facil și intuitiv. Pe parcursul procesului de simulare, funcția help integrată în AIM, furnizează conținut video extins și mesaje informative prezentate în termeni ușor de înțeles astfel încât utilizatorul să se familiarizeze rapid cu activitatea de simulare.

ANSYS AIM - Definirea unei analize CHT (Conjugate Heat Transfer)

Definirea unei analize CHT (Conjugate Heat Transfer) în ANSYS AIM

AIM include SpaceClaim DirectModeler, un soft CAD de modelare directă cu ajutorul căruia se poate pregăti rapid și ușor geometria pentru simulare.

Geometrie importantă în ANSYS SpaceClaim

Geometrie importată în ANSYS SpaceClaim

Capabilități ANSYS AIM

  • Analize statice și tranzitorii structurale

- liniare

- neliniare: contacte neliniare, deformatii mari si materiale neliniare (plasticitate - bilinear isotropic hardening)

  • Analiza modala pentru determinarea frecvențelor naturale și a modurilor proprii
ANSYS AIM - Analiză statică neliniară (Tensiunea echivalentă Von Mises)

Analiză statică neliniară (Tensiunea echivalentă Von Mises)

ANSYS AIM - Analiză modală (Modul al doilea de frecvență)

Analiză modală (Modul al doilea de frecvență)

  • Analize termice staționare și tranzitorii pentru a evalua distribuția temperaturii și transferul de căldură între componentele modelului și mediul înconjurător, aplicând condiții la limită de covecție, radiație, flux termic și temperatură impusă.
ANSYS AIM - Analiză termică tranzitorie

Analiza termică tranzitorie

  • Analize electrice (DC conduction): analize în regim de curent continuu, pentru a determina distribuția curentului, pierderea de putere și căderea de tensiune aplicând condiții la limită de curent și tensiune. AIM este ideal pentru simularea conducției electrice și efectelor termo-electrice în siguranțe și cabluri electrice.
ANSYS AIM - Analiza electrică (DC Conduction)

Analiza electrică (DC Conduction) – Distribuția densității de curent

  • Analize electromagnetice: staționare și răspuns în frecvență
  • Analize CFD staționare și tranzitorii: studiază curgerea și transferul de căldură pentru fluide și gaze, în regim laminar și turbulent
ANSYS AIM - Distribuția vitezei într-un sistem de evacuare - Distribuția temperaturii

Distribuția vitezei într-un sistem de evacuare                                Distribuția temperaturii (CPU Intel)

  • Analize în câmp cuplat: termic-structural, termic-electric, termic-electric-structural, analiză unidirecțională interacțiune fluid-structură (FSI)
ANSYS AIM - Analiza FSI

Analiza FSI – Distribuția vitezei

Pe lângă aplicația SpaceClaim Direct Modeler, ANSYS AIM include și ANSYS Design Xplorer, o aplicație care permite realizarea studiului de optimizări pe baza parametrilor de intrare și de ieșire definiți în prealabil în felul acesta obținându-se informații despre toate variantele de design care fac obiectul studiului pentru că în final să se obțină modelul constructiv ideal.

ANSYS - Variante alternative de design

Variante alternative de design

Înapoi