INAS Blog

Blog

Modelare directă și simulare instantanee cu ANSYS Discovery Live

ANSYS Discovery Live – Modelare directă și simulare instantanee

ANSYS Discovery Live oferă posibilitatea de a realiza simulări în mod instantaneu, cu acces la instrumente de modelare directă a geometriei, permițând astfel explorarea interactivă a designului și inovarea rapidă a oricărui produs. Este o experiență unică și interactivă în care geometria precum și proprietățile de material pot fi modificate cu ușurință, rezultatul 3D fiind instantaneu.

Mai mult ...

Top 7 motive pentru a folosi PTC CREO în proiectare

PTC Creo

PTC CREO este softul CAD de referință în industrie. Este soluția software care de peste 30 de ani este mereu în avangarda altor aplicații CAD. Folosind CREO, au fost realizate prototipuri digitale de o înaltă calitate, indiferent de complexitatea acestora.

Cum reușesc instrumentele profesionale ale CREO să facă posibilă economisirea de timp și bani? Fiind dezvoltate în strânsă colaborare cu marile companii, clienți PTC, sunt construite pentru a răspunde celor mai stricte și variate cerințe ale persoanelor implicate în proiectare și construcție, pentru a îndeplini sarcinile impuse pe tot parcursul ciclului de dezvoltarea al produsului.

Mai mult ...

ANSYS ICEPAK – Instrument de simulare termică pentru PCB (Printed Circuit Board) și IC (Circuite Integrate)

ANSYS ICEPAK – Instrument de simulare termică pentru PCB (Printed Circuit Board) și IC (Circuite Integrate)

ANSYS Icepak este un instrument interactiv complet pentru analize termice folosit de către inginerii proiectanți din industria electronică. Prin anticiparea circuitului aerului și a transferului de căldură de la toate nivele sistemului analizat, ANSYS Icepak duce la creșterea performanțelor, reducerea numărului prototipurilor și a timpului de apariție pe piață a produsului.

Mai mult ...

Noi capabilități disponibile în ANSYS Fluent 18.2

Noi capabilități disponibile în ANSYS Fluent 18.2

Discretizare

– Metoda de adaptare a mesh-ului nestructurat poliedral (PUMA) este acum disponibilă ca o capabilitate completă. Această metodă de adaptare poate fi utilizată pentru a rafina toate tipurile de celule 3D (poliedru, tetraedru, hexaedru, etc.) și consumă mai puțină memorie în timpul rafinării în comparație cu alte metode.

Mai mult ...

Optimizare Topologică cu ANSYS 18.0

Optimizare Topologica cu ANSYS 18.0Începând cu versiunea 18.0, ANSYS pune la dispoziția clienților modulul de Optimizare Topologică. Acesta este disponibil pentru licențele DesignSpace, Mechanical Pro, Mechanical Premium și Mechanical Enterprise.

Este orientat în primul rând spre tehnologiile de prelucrare aditivă, dar oferă un uriaș potențial și clienților care dezvoltă produse prin injecție, turnare, forjare, matrițare printr-o distribuție foarte eficientă a materialului. De asemenea oferă informații valoroase pentru operațiile de prelucrare ulterioare care se realizează prin îndepărtare de material.

Mai mult ...

ANSYS AIM - Instrument de simulare pentru fiecare inginer

Modelarea și simularea mașinilor electrice rotativeANSYS AIM este o soluție completă, ce oferă capabilități pentru diferite tipuri de simulări, inclusiv simulari in camp cuplat și include toate elementele specifice unui proces de simulare – instrumente pentru crearea, repararea si simplificarea geometriei, generarea modelului cu elemente finite (mesh), obținerea rezultatelor și a informațiilor cu privire la designul optim de produs, toate acestea fiind incluse într-o interfață unică, modernă și ușor de utilizat.

Mai mult ...

Modelarea și simularea mașinilor electrice rotative

Modelarea și simularea mașinilor electrice rotativePentru modelarea și simularea 2D și 3D în domeniul mașinilor electrice rotative, ANSYS oferă instrumentele de analiză de câmp electromagnetic de joasă frecvență ANSYS Maxwell și ANSYS RMxprt.

Acestea utilizează două metode: calcul analitic și metoda elementului finit pentru analize magnetostatice, electrostatice și tranzitorii.

Mai mult ...

ANSYS Mechanical R18.2: Contacte mai performante

ANSYS Mechanical R18.2: Contacte mai performanteAtât în analizele statice cât și în cele dinamice contactele joacă un rol fundamental. De aceea îmbunătățirea lor este o preocupare continuă pentru ANSYS. Versiunea 18.2 a venit cu proprietăți mult mai performante în ceea ce privește acest tip de conexiune.

ANSYS Mechanical R18.2 permite definirea contactului de tip “beam to beam” într-o analiză structurală 3D. De asemenea o nouă proprietate de contact, “Small Sliding”, este acum disponibilă, aceasta permițând unei anumite interfețe de contact să aibă o mică mișcare de alunecare.

Mai mult ...

ANSYS Mechanical: Analiza vibrațiilor aleatorii

ANSYS Mechanical: Analiza vibrațiilor aleatoriiAcest tip de analiză ne permite să determinam răspunsul structurilor la sarcini din categoria vibrațiilor aleatorii. Un exemplu ar fi răspunsul unei componente electronice sensibile montate într-o mașină care este supusă vibrațiilor datorate motorului, rugozității pavajului și presiunii acustice. Încărcări precum accelerația cauzată de rugozitatea pavajului nu sunt deterministe, adică istoricul încărcăturii este unic de fiecare dată când mașina rulează pe aceeași porțiune de drum.

Mai mult ...

ANSYS Mechanical: Analiza termică tranzitorie

ANSYS Mechanical: Analiza termică tranzitorieAnalizele termice tranzitorii implică temperaturi și alte mărimi fizice de natură termică care variază în timp. Variația distribuției temperaturii în timp este de interes în numeroase aplicații, cum ar fi răcirea dispozitivelor electronice, analizarea procesului de răcire pentru tratamentul termic, etc. De asemenea de interes sunt și rezultatele legate de distribuția temperaturii ce determină solicitări termice care în combinație cu cele de natură structurală pot provoca chiar și ruperea unui sistem mecanic.

Mai mult ...

Creo 4.0 - un pas spre viitor

Creo 4.0 - un pas spre viitorSoluțiile integrate CAD/CAM/CAE/PLM ale companiei PTC oferă funcționalități complete pentru toate etapele de dezvoltare a unui produs.

PTC Creo Product Insight Extension oferă posibilitatea de a culege informații din lumea reală pentru a le transpune în procesul de proiectare. Prin această extensie, Creo 4.0 oferă posibilități de design bazat pe conectivitatea obiectelor - procedeu prin care dezvoltatorii proiectează proactiv produse cu fluxuri de date și informații personalizate prin integrarea și utilizarea senzorilor în procesul de proiectare.

Mai mult ...