INAS Blog

Blog

ANSYS GRANTA MI: Furnizorul de informații despre materiale pentru utilizatorii ANSYS

ANSYS GRANTA MI

GRANTA MI este cel mai important furnizor de informații despre materiale în domeniul ingineriei și de asemenea o sursă de încredere de unde puteți obține proprietățile de materiale necesare companiei dumneavoastră economisind timp, reducând costurile și eliminând riscul. Primiți și reutilizați informații esențiale corecte despre metale, materiale plastice și compozite necesare domeniilor CAD, CAM, CAE si PLM, în felul acesta putând accelera inovația și consolida proiectarea.

Mai mult ...

Eliminarea surprizelor cu ajutorul simulărilor VERICUT

VERICUT - Eliminarea surprizelor cu ajutorul simulărilor

Pe măsură ce complexitatea mașinii-unelte și a componentelor acesteia crește, verificarea programelor cu ajutorul software-ului de simulare a mașinii devine o cerință esențială pentru a fi asigurată operarea corectă de prima dată a programului NC. Omiterea etapei de verificare riscă să creeze întârzieri de producție costisitoare în cazul în care mașina așteaptă ca erorile programului NC să fie corectate.

Mai mult ...

Simulări dinamice explicite utilizând ANSYS LS-DYNA

ANSYS LS-DYNA

ANSYS LS-DYNA este cea mai frecvent utilizată aplicație software pentru simulări dinamice explicite, capabilă să evidențieze răspunsul diverselor structuri mecanice care sunt supuse la solicitări severe într-un interval de timp scurt și care implică modele de materiale cu comportament neliniar. Această aplicație software pune la dispoziție multe tipuri de elemente, formulări de contact, modele de materiale complexe precum și numeroase instrumente de control care pot fi folosite pentru a realiza simulări avansate, utilizatorul putând avea un control permanent asupra tuturor detaliilor problemei.

Mai mult ...

Modelarea și simularea antenelor în ANSYS HFSS

ANSYS HFSS - Modelarea și simularea antenelor

Antenele se regăsesc practic peste tot, de la aplicații comerciale cum ar fi telefoane inteligente, etichete RFID și imprimante wireless, la aplicații de apărare, cum ar fi antene cu raze treptate pentru sistemele radar ale aeronavelor sau sistemele satelit, pentru a oferi sisteme de comunicații integrate la sol. Simularea electromagnetică este un instrument valoros în designul antenei și integrarea ei în sisteme complexe, oferind designerului capacitatea de a proiecta și evalua practic ceea ce se întâmplă în cazul scenariilor, precum și de a verifica proiectul final fabricat.

Mai mult ...

Transferul wireless de energie

ANSYS Maxwell - Transferul wireless de energie

Transferul wireless de energie (Wireless Power Transfer-WPT) este intens cercetat și discutat în contextul domeniului IoT, vehiculelor electrice și dispozitivelor electronice mobile.

Metodologia de alimentare cu energie electrică a unui dispozitiv fără conexiune fizică este bine cunoscută. Cu toate acestea, conceperea formelor de bobină și plasarea acestora, maximizarea eficienței și validarea comportamentului la nivel de sistem reprezintă în continuare provocări care nu pot fi realizate fără simulare.

Mai mult ...

Modelarea și simularea radarelor cu ANSYS HFSS

ANSYS HFSS - Modelarea și simularea radarelor

Automobilele moderne, navele și aeronavele sunt echipate cu sisteme ingenioase de siguranță, ghidate de o combinație de camere stereo, radare și senzori de proximitate. Radarul este răspândit în sistemele de siguranță, navigație și asistență pentru șofer datorită înaltei precizii și scalabilității excepționale.

Cu ajutorul unor simulatoare de câmp electromagnetic precum ANSYS HFSS și ANSYS HFSS SBR +, inginerii pot analiza performanțele sistemului radar în scenarii complexe și dinamice și pot îmbunătăți acuratețea răspunsului lor la posibilele pericole.

Mai mult ...

Optimizare topologică utilizând ANSYS AIM

ANSYS AIM - Optimizare topologiă

Optimizarea topologică se folosește cu scopul de a reduce costurile, greutatea sau a îmbunătăți performanța produselor (de exemplu creșterea frecvențelor naturale, reducerea deplasărilor).

ANSYS AIM permite realizarea analizei de optimizare topologică, având ca scop utilizarea la maxim a materialului astfel încât un criteriu (rigiditate,frecvența proprie) să tindă către o valoare extremă (minima, maxima) atunci când volumul materialului se reduce.

Mai mult ...

ANSYS Material Designer

ANSYS Material Designer

Materialele compozite constau din două sau mai multe materiale dispuse stratificat sau altfel integrate pentru a crea un material nou cu proprietăți diferite de material. Aceste materiale combină cele mai bune proprietăți ale materialelor componente ale acestora, rezultând un produs care este atât ușor, cât și puternic.

Modelarea materialelor compozite în analiza cu elemente finite presupune adesea efectuarea de teste experimentale pentru a determina exact proprietățile materialelor, care pot fi costisitoare și consumatoare de timp. ANSYS Material Designer permite crearea materialelor compozite pentru simulare folosind materiale de bază cu proprietăți cunoscute. Putând calcula proprietățile materialelor compozite astfel obținute, Material Designer furnizează un instrument necesar în proiectarea și fabricarea produselor compozite.

Mai mult ...

Tehnologia Manufacturării aditivate

PTC – Tehnologia Manufacturării aditivate

Manufacturarea aditivată (MA), denumită și imprimare 3D, este o metodă de a crea straturi fizice de material peste alte straturi deja existente. Producătorii au îmbrățișat MA pentru că pot fabrica obiecte unice, fără cheltuieli mari în avans care ar fi necesare pentru producția de volum mare. De fapt, a fost deosebit de utilă pentru producerea de prototipuri în vederea testării design-ului. Unii găsesc manufacturarea aditivată utilă pentru crearea de piese de schimb greu de găsit (de exemplu mașini de epocă).

Mai mult ...

Moldex3D – pași rapizi către Industria 4.0

Moldex3D – pasi rapizi catre Industria 4.0

Tranziția industriei de injecție materiale plastice către Industria 4.0 presupune dezvoltarea în două mari direcții: integrarea și îmbunătățirea tehnicilor CAE de simulare a procesului de injecție, respectiv, automatizarea managementului de producție.

Factorul determinant în conceptul de Industrie 4.0 și procesele aferente este reprezentat de informațiile care tranzitează diferite stadii intermediare și etape tehnologice, pornind de la sursă până la destinație. În concepția Industriei 4.0, aceste informații trebuiesc captate din mediul real, măsurate, analizate și optimizate, generându-se astfel seturi de modele, experiențe și măsurători cu caracter istoric, și care se vor stoca sub formă de referințe.

Mai mult ...

Modelare directă și simulare instantanee cu ANSYS Discovery Live

ANSYS Discovery Live – Modelare directă și simulare instantanee

ANSYS Discovery Live oferă posibilitatea de a realiza simulări în mod instantaneu, cu acces la instrumente de modelare directă a geometriei, permițând astfel explorarea interactivă a designului și inovarea rapidă a oricărui produs. Este o experiență unică și interactivă în care geometria precum și proprietățile de material pot fi modificate cu ușurință, rezultatul 3D fiind instantaneu.

Mai mult ...

Top 7 motive pentru a folosi PTC CREO în proiectare

PTC Creo

PTC CREO este softul CAD de referință în industrie. Este soluția software care de peste 30 de ani este mereu în avangarda altor aplicații CAD. Folosind CREO, au fost realizate prototipuri digitale de o înaltă calitate, indiferent de complexitatea acestora.

Cum reușesc instrumentele profesionale ale CREO să facă posibilă economisirea de timp și bani? Fiind dezvoltate în strânsă colaborare cu marile companii, clienți PTC, sunt construite pentru a răspunde celor mai stricte și variate cerințe ale persoanelor implicate în proiectare și construcție, pentru a îndeplini sarcinile impuse pe tot parcursul ciclului de dezvoltarea al produsului.

Mai mult ...

ANSYS ICEPAK – Instrument de simulare termică pentru PCB (Printed Circuit Board) și IC (Circuite Integrate)

ANSYS ICEPAK – Instrument de simulare termică pentru PCB (Printed Circuit Board) și IC (Circuite Integrate)

ANSYS Icepak este un instrument interactiv complet pentru analize termice folosit de către inginerii proiectanți din industria electronică. Prin anticiparea circuitului aerului și a transferului de căldură de la toate nivele sistemului analizat, ANSYS Icepak duce la creșterea performanțelor, reducerea numărului prototipurilor și a timpului de apariție pe piață a produsului.

Mai mult ...

Noi capabilități disponibile în ANSYS Fluent 18.2

Noi capabilități disponibile în ANSYS Fluent 18.2

Discretizare

– Metoda de adaptare a mesh-ului nestructurat poliedral (PUMA) este acum disponibilă ca o capabilitate completă. Această metodă de adaptare poate fi utilizată pentru a rafina toate tipurile de celule 3D (poliedru, tetraedru, hexaedru, etc.) și consumă mai puțină memorie în timpul rafinării în comparație cu alte metode.

Mai mult ...

Optimizare Topologică cu ANSYS 18.0

Optimizare Topologica cu ANSYS 18.0Începând cu versiunea 18.0, ANSYS pune la dispoziția clienților modulul de Optimizare Topologică. Acesta este disponibil pentru licențele DesignSpace, Mechanical Pro, Mechanical Premium și Mechanical Enterprise.

Este orientat în primul rând spre tehnologiile de prelucrare aditivă, dar oferă un uriaș potențial și clienților care dezvoltă produse prin injecție, turnare, forjare, matrițare printr-o distribuție foarte eficientă a materialului. De asemenea oferă informații valoroase pentru operațiile de prelucrare ulterioare care se realizează prin îndepărtare de material.

Mai mult ...

ANSYS AIM - Instrument de simulare pentru fiecare inginer

Modelarea și simularea mașinilor electrice rotativeANSYS AIM este o soluție completă, ce oferă capabilități pentru diferite tipuri de simulări, inclusiv simulari in camp cuplat și include toate elementele specifice unui proces de simulare – instrumente pentru crearea, repararea si simplificarea geometriei, generarea modelului cu elemente finite (mesh), obținerea rezultatelor și a informațiilor cu privire la designul optim de produs, toate acestea fiind incluse într-o interfață unică, modernă și ușor de utilizat.

Mai mult ...

Modelarea și simularea mașinilor electrice rotative

Modelarea și simularea mașinilor electrice rotativePentru modelarea și simularea 2D și 3D în domeniul mașinilor electrice rotative, ANSYS oferă instrumentele de analiză de câmp electromagnetic de joasă frecvență ANSYS Maxwell și ANSYS RMxprt.

Acestea utilizează două metode: calcul analitic și metoda elementului finit pentru analize magnetostatice, electrostatice și tranzitorii.

Mai mult ...

ANSYS Mechanical R18.2: Contacte mai performante

ANSYS Mechanical R18.2: Contacte mai performanteAtât în analizele statice cât și în cele dinamice contactele joacă un rol fundamental. De aceea îmbunătățirea lor este o preocupare continuă pentru ANSYS. Versiunea 18.2 a venit cu proprietăți mult mai performante în ceea ce privește acest tip de conexiune.

ANSYS Mechanical R18.2 permite definirea contactului de tip “beam to beam” într-o analiză structurală 3D. De asemenea o nouă proprietate de contact, “Small Sliding”, este acum disponibilă, aceasta permițând unei anumite interfețe de contact să aibă o mică mișcare de alunecare.

Mai mult ...

ANSYS Mechanical: Analiza vibrațiilor aleatorii

ANSYS Mechanical: Analiza vibrațiilor aleatoriiAcest tip de analiză ne permite să determinam răspunsul structurilor la sarcini din categoria vibrațiilor aleatorii. Un exemplu ar fi răspunsul unei componente electronice sensibile montate într-o mașină care este supusă vibrațiilor datorate motorului, rugozității pavajului și presiunii acustice. Încărcări precum accelerația cauzată de rugozitatea pavajului nu sunt deterministe, adică istoricul încărcăturii este unic de fiecare dată când mașina rulează pe aceeași porțiune de drum.

Mai mult ...

ANSYS Mechanical: Analiza termică tranzitorie

ANSYS Mechanical: Analiza termică tranzitorieAnalizele termice tranzitorii implică temperaturi și alte mărimi fizice de natură termică care variază în timp. Variația distribuției temperaturii în timp este de interes în numeroase aplicații, cum ar fi răcirea dispozitivelor electronice, analizarea procesului de răcire pentru tratamentul termic, etc. De asemenea de interes sunt și rezultatele legate de distribuția temperaturii ce determină solicitări termice care în combinație cu cele de natură structurală pot provoca chiar și ruperea unui sistem mecanic.

Mai mult ...

Creo 4.0 - un pas spre viitor

Creo 4.0 - un pas spre viitorSoluțiile integrate CAD/CAM/CAE/PLM ale companiei PTC oferă funcționalități complete pentru toate etapele de dezvoltare a unui produs.

PTC Creo Product Insight Extension oferă posibilitatea de a culege informații din lumea reală pentru a le transpune în procesul de proiectare. Prin această extensie, Creo 4.0 oferă posibilități de design bazat pe conectivitatea obiectelor - procedeu prin care dezvoltatorii proiectează proactiv produse cu fluxuri de date și informații personalizate prin integrarea și utilizarea senzorilor în procesul de proiectare.

Mai mult ...