Mathcad

Biblioteci Mathcad

Licenţele Mathcad includ manuale de referinţă specifice domeniilor: construcţii civile, inginerie mecanică şi electrică, sub formă de biblioteci interactive în format electronic.

Roark's Worksheet Library - 6th Edition for PTC Mathcad 15.0

Roark's Worksheet Library - 6th Edition for PTC Mathcad 15.0. Permite inginerilor să facă rapid calcule de tensiuni şi deformaţii. Această librărie acoperă bare drepte, bare curbe, plăci plane şi curbate şi multe altele!

PTC Mathcad Prime Worksheet Library - Volume 1

PTC Mathcad Prime Worksheet Library - Volume 1 include câteva sute de foi de lucru ce vin în întâmpinarea utilizatorului cu instrumentele potrivite pentru a rezolva probleme cu grad ridicat de dificultate, într-un mod cât mai uşor şi rapid. Potrivită şi pentru utilizatorii începători cât şi pentru cei experimentaţi, această librărie oferă instrumentele potrivite pentru a finaliza lucrul cât mai rapid.

PTC Mathcad Worksheet Library - Volume 2

PTC Mathcad Worksheet Library - Volume 2 constă într-o colecţie de peste 700 foi de lucru, împărţite în 9 colecţii de foi de lucru. Această librărie se adreseaza domeniului de inginerie mecanică şi include probleme deja rezolvate de statistică, fizică, rezolvare şi optimizare, fizica semiconductoarelor, dispozitive din semiconductoare, procesare semnal, şi analiză date.

PTC Mathcad Worksheet Library - Applied Math

PTC Mathcad Worksheet Library - Applied Math constă în peste 400 foi de lucru ce se adresează rezolvării ecuaţiilor diferenţiale, domeniului statisticii, rezolvării şi optimizării cât şi analizei de date.

PTC Mathcad Worksheet Library - Civil & Structural

PTC Mathcad Worksheet Library - Civil & Structural constă în 274 foi de lucru dedicate analizelor termice pentru clădiri cât şi pentru designul structural al clădirilor.

mai mult ...

PTC Mathcad Worksheet Library - Electrical

PTC Mathcad Worksheet Library - Electrical constă în 462 foi de lucru ce sunt împărşite în 6 colecţii de foi de lucru. Aceste colecţii de foi de lucru acoperă o varietate de topicuri pentru inginerie electrică, inclusiv: ingineria sistemelor de alimentare cu curent electric, inginerie electrică, procesare de semnal, dispozitive semiconductoare şi fizica semiconductoarelor.

PTC Mathcad Worksheet Library - Mechanical Engineering

PTC Mathcad Worksheet Library - Mechanical Engineering include 378 foi de lucru pe subiecte simple de element finit, inginerie mecanică şi probleme matematice generale PTC Mathcad.

PTC Mathcad Worksheet Library - Education

PTC Mathcad Worksheet Library - Education constă în peste 500 foi de lucru, împărţite în 5 colecţii de foi de lucru şi include: tutoriale PTC Mathcad Prime cu exemple din fizică,  subiecte din fizică, rezolvare şi optimizare, foi de lucru rapid şi tabele de referinţă.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare contactaţi office@inas.ro sau completaţi formularul de cerere ofertă.