OpenFlows WaterGEMS

OpenFlows WaterGEMS - Soluţie/Suport decizional pentru profesioniștii de apă ce proiectează, planifică și exploatează sisteme de distribuție a apei.
Soluţie/Suport decizional pentru profesioniștii de apă ce proiectează, planifică și exploatează sisteme de distribuție a apei.
 
 

OpenFlows WaterCAD

OpenFlows WaterCAD - Soluţie de modelare hidraulică, proiectare, analiza și exploatarea sistemelor de distribuție a apei.
Soluţie de modelare hidraulică, proiectare, analiza și exploatarea sistemelor de distribuție a apei.
 
 
 

Soluții de modelare hidraulică ce permit inginerilor, proiectanților și personalului de exploatare a sistemelor de distribuție a apei să analizeze performanța și operațiunile sistemelor de apă potabilă.

Cross-platform – platforme interoperabile

Bentley OpenFlows WaterGems utilizează datele ce provin din diferite sisteme CAD sau GIS, în vederea construirii și sincronizării datelor cu modelul hidraulic, funcționând ca o soluție de sine stătătoare (standalone) pe orice platformă Windows (32 sau  64 biți) și care de asemenea poate fi integrată în interfața celor mai cunoscute platforme CAD și GIS, cum sunt de exemplu AutoCAD, MicroStation sau ArcGIS. Utilizatorii au la îndemână flexibilitatea de a utiliza oricare dintre aceste platforme și pot face tranziția în mod facil între aceste platforme, fără a pierde datele de modelare hidraulică sau rezultatele obținute. Licența include posibilitatea importării topologiei rețelei cel puțin în următoarele formate: DWG, DXF, SHP, bază date Microsoft ACCESS , MSSQL, DGN și importă surse de date adiționale cum ar fi Oracle DB, Geospațial DB, Excel, ODBC conforme. Soluția software OpenFlows WaterGems include funcționalitatea necesară pentru a sincroniza sursele de date de la baza proiectului cu modelul hidraulic (rețele de apă).

OpenFlows WaterGems  include suport pentru diverse fundaluri topografice si fundaluri multiple în formate: DXF, SHP, SID, JPG, TIFF, fotografii zonale, orto-fotografii, hărți Google, diverse hărți de fundal, layere în diferite formate.

Managementul scenariilor

Bentley OpenFlows WaterGems oferă utilizatorului controlul complet pentru a configura, rula, evalua, vizualiza si compara un număr nelimitat de scenarii într-un singur fișier de proiect. Utilizatorii pot să analizeze design-uri multiple, planificări, analize și scenarii operaționale pentru a lua decizii corecte privind infrastructura de distribuție a apei. OpenFlows WaterGems include posibilitatea de manipulare a elementelor prin împărțiri, modificări și grupări, interogări, selecții, editări pentru orice elemente de rețea sau grup de elemente. Utilizatorii pot configura ușor un număr nelimitat de scenarii de modelare pentru a analiza și compara alternativele de reabilitare pentru mai multe orizonturi de planificare și strategii de control și programare ale pompei, având în vedere operațiuni de economisire a energiei sau alternative de spălare de urgență în caz de contaminare. Soluția permite optimizarea performanțelor pompelor dotate cu transmisie cu frecvență variabilă. Transmisia cu frecvență variabilă reglează continuu viteza de rotație a arborelui de antrenare a pompei pentru a menține cerințele de presiune și debit într-o rețea în timp ce îmbunătățesc eficiența energetică și alte caracteristici de funcționare ca: minimizarea presiunilor excesive și consumul de energie; programarea flexibilă a pompei, îmbunătățirea utilizării peste valorile de vârf a energiei; control al ciclurilor de scurgere și umplere rezervor; reducerea fenomenelor tranzitorii produse atunci când pompele pornesc și opresc; performanța îmbunătățită a sistemului în timpul evenimentelor de urgență la utilizarea apei, cum ar fi incendiile și pauzele principale; simplificarea procedurilor de control al debitului, astfel ca aceste funcții sunt de un real ajutor.

Simplificarea modelului

OpenFlows WaterGems include capabilități automate de simplificare a rețelei prin scheletizare, folosind diferiți algoritmi, creând o reșea hidraulică echivalentă simplificată, fără a compromite rezultatele hidraulice. Poate efectua curățarea datelor pentru a înlătura automat nodurile singulare și elimina conductele bazate pe criterii definite de utilizator, cum ar fi lungimea și diametrul.

OpenFlows WaterGems include capabilități pentru scurtarea ramificațiilor, astfel că poate să înlăture segmentele de țeavă scurte, inclusiv capete, conexiunile de servicii și capete hidrant. Operațiunea de scurtare a ramificațiilor permite stabilirea numărului de nivele de scurtare putând astfel să transfere automat cerințele scoase la nodul aflat în amonte. Crițeriile de scurtare sunt complet personalizabile și includ criterii de înlăturare pentru diferite combinații de țevi și noduri de joncțiune.

Cu OpenFlows WaterGems, utilizatorul poate să efectueze îndepărtarea țevilor în serie, putând să elimine automat segmentarea țevilor inutile prin desființarea nodurilor interioare bazate pe orice combinație de conducte definite de utilizator și condiții de joncțiune. Operațiunea de îndepărtare a țevilor în serie permite stabilirea numărul maxim de nivele de înlăturare, indică criteriile dominante ale conductelor, specifica echivalența hidraulică, selectează diferite strategii de redistribuire a sarcinii și indică acțiunile care trebuie întreprinse, cu pierderi minore.

OpenFlows WaterGems poate efectua îndepărtarea țevilor paralele: Consolidarea conductelor paralele într-o singură țeavă echivalentă hidraulic. Opțiunile de îndepărtare a țevilor paralele permit utilizatorului sa specifice nivelul maxim de îndepărtare țevi bazat pe sensibilitatea buclei, să stabileasca criteriile pentru țevi dominante, să poată indica metodele de conducte echivalente și strategii pentru pierderi minore, și să poată defini criterii personalizate pentru îndepărtare țevi.

Construcția modelului

OpenFlows WaterGems face o proiectare automatizată și include posibilitatea de reabilitare a sistemelor de distribuție a apei. Prin specificarea constrângerilor hidraulice, a dimensiunilor admisibile ale conductelor, a costurilor unitare asociate și funcția obiectivă, sistemul poate evalua multiple strategii de proiectare - de ordinul sutelor de mii - reabilitare ale sistemului de distribuție a apei. Obiectivele de proiectare și/sau reabilitare pot fi astfel definite pentru: minimizarea costurilor și maximizarea beneficiilor (hidraulice, calitatea apei, performanța energetică și a scurgerii) și multi-obiectiv (compromisuri).

OpenFlows WaterGems include instrumente care permit utilizatorilor să folosească cele mai comune surse de date pentru procesul de construire a modelelor. Utilizatorii pot introduce date de elevație, folosind în mod automat caracteristici 2D și 3D CAD, modele digitale de creștere și creșteri la fața locului; OpenFlows WaterGems permite utilizarea desenelor/datelor CAD pentru a crea în mod direct modele conectate hidraulic; importa topologia și datele din GIS și crează conexiuni persistente, bidirecționale între bazele de date geospațiale, bazele de date (OLEDB), foi de calcul și model, are posibilități de corecție automată a datelor, conectarea elementelor neconectate și crearea elementelor lipsă după variabile definite de către utilizator.

Următoarele caracteristici sunt de asemenea incluse:

 • Conversia poliliniilor în conducte din fișiere de tip DXF
 • Import zilnic, săptămânal, lunar şi modele suprapuse
 • Încărcare în funcție de zonă, număr, descărcare de gestiune, și pe bază de populație
 • Încărcare cerere pe baza lungimii conductei
 • Extragere elevație din formate CAD, fișiere shape și desene sub formă de tabel
 • Simplificare conducte în serie
 • Simplificare conducte paralele
 • Simplificare curățare conducte
 • Conexiuni baze de date sincronizate bidirecțional
 • Conexiuni foi de calcul, baze de date și ODBC.

Prezentarea rezultatelor

Soluția de modelare include:

 • Cartografiere tematică
 • Profilare dinamică, cu mulți parametri şi multe scenarii
 • Construcție grafică
 • Conturare
 • Profilare
 • Raportare tabelară
 • Cod de culori pe bază de proprietate și simbolistică
 • Adnotare pe bază de proprietate
 • Posibilitatea de a identifica și raporta diferențele dintre scenariile salvate
 • Posibilitatea de a face analiza diferențele dintre intrările de model, rezultatele și setările modelului pentru diferite scenarii de proiecte și alternative.

Date contor utilizator

Consumul de apă este forța motrice din spatele dinamicii hidraulice care apare în sistemele de distribuție a apei. În timpul simulării acestor dinamici în modelul de distribuție a apei, o reprezentare exactă a cererilor de sistem este la fel de importantă ca și modelarea exactă a componentelor fizice ale modelului. OpenFlows WaterGems include posibilitatea de a vizualiza contoarele utilizatorilor în model, legate la nodurile modelului. OpenFlows WaterGems poate conecta acest tip de elemente la datele din bazele de date ale contoarelor externe, dacă este necesar. Deosebit de importante sunt instrumentele pentru gestionarea cererilor inclusiv interogare spațială, filtrare și editare globală care sunt de asemenea incluse; modul pentru estimarea, alocarea și proiectarea cerințelor (folosind diferiți algoritmi spațiali) pe baza datelor GIS: date măsurate geocodate, informații cu privire la densitatea cererii, dezvoltarea urbană, date de utilizare a terenurilor și date de recensământ sunt de asemenea la dispoziția utilizatorului.

Instrumentul de coerență topologie

Bentley WaterGems oferă instrumente dedicate pentru detectarea incoerențelor topologice asociate cu greșeli comune găsite în surse de date care sunt importate în timpul procesului de construire model. Mai multe tipuri de interogări sunt disponibile:

Revizuire rețea

 • Nodes In Close Proximity - identificarea nodurilor cu o toleranță specifică
 • Crossing Pipes - identificarea ţevilor care se intersectează una cu alta fără joncțiune la intersecție
 • Orphaned Nodes - identificarea nodurilor care nu sunt conectate la o conductă în model
 • Orphaned Isolation Valves - identificarea valvelor de izolare care nu sunt conectate la o conductă în model
 • Dead End Nodes - identificarea nodurilor care sunt conectate la o singură conductă
 • Dead End Junctions - identificarea racordurilor care sunt conectate la o singură conductă
 • Pipe Split Candidates - identificarea nodurilor lângă o conductă care poate fi destinată a avea noduri de-a lungul conductei
 • Pipes Missing Nodes - identificarea țevilor cărora le lipsesc fie unul fie ambele noduri
 • Duplicate Pipes - identificarea situațiilor în model în care o țeavă împarte ambele noduri de capăt cu altă conductă.

Urmărire rețea

OpenFlows WaterGems include elemente de rețea apă care pot fi importate și prelucrate: conducte, joncțiuni, vane, hidranți, cisterne, bazine, pompe, rezervoare, elemente de contorizare pentru clienți, dispozitive de protecție și multe altele, utilizând instrumente specifice. Pot fi incluse reprezentări textuale și grafice, ambele cu mărimi și culori variabile.

 • Find Connected – pentru a localiza toate elementele legate de elementul selectat în rețea
 • Find Adjacent Nodes – pentru a localiza toate elementele nodului legate în amonte sau în aval de elementul sau elementele selectate
 • Find Adjacent Links – pentru a localiza toate elementele de legătură legate în amonte sau în aval de elementul sau elementele selectate
 • Find Disconnected – pentru a localiza toate elementele deconectate din rețea prin raportarea tuturor elementelor care nu sunt conectate la elementul selectat
 • Find Shortest Path – pentru a selecta un nod de start și un nod de oprire. Interogarea solutiei software să raporteze automat calea cea mai scurtă dintre cele două noduri bazate pe numărul cel mai scurt de muchii
 • Trace Upstream- pentru a localiza toate elementele conectate în amonte de elementul din aval selectat
 • Trace Downstream – pentru a localiza toate elementele conectate în aval de elementul din amonte selectat
 • Isolate – pentru a selecta un element care trebuie reparat. Să poată executa interogarea pentru a localiza cele mai apropiate vanele de izolare. Pentru a repara elementul, poate identifica unde se află punctele de oprire și vanele de izolare
 • Find Initially Isolated Elements – pentru a localiza elementele care nu sunt conectate sau care nu pot fi atinse de nici o condiție de limitare.

 

Cerințe modelare hidraulică

Calibrarea

Rezultatele de simulare exacte depind de precizia calibrării modelului, care presupune efectuarea de ajustări ale parametrilor pentru a asigura coerența între valorile modelate și valorile de câmp observate (de exemplu presiunea de joncțiune și fluxurile din conducte). Astfel, calibrarea este de o importanță vitală și este inclusă în OpenFlows WaterGems.

OpenFlows WaterGems include instrumente automate de calibrare și optimizare care permit modelatorului să calibreze un model de distribuție a apei în condiții practice, inclusiv combinarea și agregarea parametrilor modelului, condițiile multiple ale cerințelor de încărcare, diferitele condiții ale limitelor sistemului, și reglare manuală, analiza de sensibilitate a soluțiilor de calibrare cât și calibrarea rugozității conductelor, cererile nodale și altele, statutul elementelor (supape, conducte, etc.) și în cele din urmă automate de detectare a pierderilor prin calibrare.

O abordare integrată este inclusă, pentru a permite modelatorului să selecteze orice combinație de trei tipuri de model, parametrii rugozitate conductă, cerere de joncțiune și statut link (țevi și/sau valve). Funcția de calibrare oferă utilizatorilor flexibilitatea necesară pentru a putea să facă specificații asupra toleranțelor și acurateții de calibrare.

Managementul zonei de presiune

OpenFlows WaterGems include un instrument pentru identificarea elementelor care se află într-o zonă de presiune pe baza limitărilor zonei. Acesta poate efectua calcule de echilibru debit pentru orice zonă de presiune, cod de culoare din zona de presiune și informații de export pe elemente într-o zonă.

Analiza segmentării

OpenFlows WaterGems poate evalua un sistem de distribuție a apei și poate identifica cele mai importante elemente în cadrul rețelei.

Soluția de modelare poate efectua o analiză de întrerupere automată pentru fiecare segment și poate raporta o varietate de indicatori pentru fiecare întrerupere, inclusiv deficit de debit, deficit de volum sau deficit de presiune în sistemul de distribuție pentru întreruperea pe fiecare segment.

Cu OpenFlows WaterGems, utilizatorul poate studia efectul izolării rețelei folosind supape de izolare și orice alte tipuri de supape, poate calcula segmentele critice și consecința izolării segmentelor.

Modelarea în timp real și integrarea cu sistemele SCADA

OpenFlows WaterGems poate fi automat conectată la orice sistem existent Scada cât și la alte fluxuri de date: direct la nivelul bazei de date sau prin intermediul OPC layer. Soluția de modelare include posibilitatea de a rula modele programate, de a importa și gestiona date în timp real, de a pregăti rapoarte pentru elemente importante/critice în rețea și de a genera rapoarte (XLS, PDF, hărți) pentru operatorii și managerii de rețea. OpenFlows WaterGems poate publica rezultatele către Scada HMI, astfel încât operatorii să poată utiliza rezultatele modelării ca suport pentru deciziile operaționale și răspuns de urgență. Acest instrument, de conectare automată la sistemele SCADA, a fost conceput pentru a elimina necesitatea de a transfera manual de date între sistemele SCADA și modelul hidraulic și este deosebit de important.

Sistemul de detectare a scurgerilor/ pierderilor

OpenFlows WaterGems poate estima locația și nivelul scurgerilor/pierderilor ascunse în țevi subterane. Aceasta poate identifica în mod automat punctele de scurgere (număr și locații) prin simularea scurgerilor în model și compararea cu datele din teren existente. Modulul pentru detectarea pierderilor de apă este capabil să găsească cele mai importante puncte de scurgere/ locații, cu o toleranță cuprinsă între 50 și 100 metri și poate să identifice prin coduri de culoare locațiile cu cele mai mari pierderi, pentru a se putea interveni rapid în locațiile în care sunt cele mai mari pierderi. În plus, soluția software poate fi integrată cu datele Scada, pentru a putea face detectarea pierderilor în timp real.

Identificarea și rezolvarea anomaliilor de funcționare – valve închise

OpenFlows WaterGems poate face o verificare a statusului supapei și a coerenței între setarea valvei în model și pe teren.

 

Reabilitare și Design

OpenFlows WaterGems ajută inginerii să planifice eficient și să proiecteze un sistem de distribuție a apei, furnizând utilizatorului instrumente necesare pentru a calcula un scor ponderat pentru fiecare țeavă în funcție de ce aspecte alege utilizatorul (vârstă, materiale, istorie spargere țeavă, altele) și pentru a determina conductele critice ale sistemului, astfel ca acestea să fie primele în lista de reabilitare.

OpenFlows WaterGems poate realiza combinația și agregarea dimensionării noilor conducte și reabilitarea țevilor vechi, condițiilor de încărcare cu multiple cereri, și diferite condiții ale limitelor sistemului. Soluția este capabilă să optimizeze fie un sistem întreg de apă, fie o porțiune a sistemului cu costuri minime și beneficii maxime. Designul eficient și/sau soluția de reabilitare fiind determinată de cel mai mic cost, beneficiul maxim, sau compromisul între costuri și beneficii.

Analiza fluxului de incendiu

OpenFlows WaterGems furnizează evaluarea capacității de luptă împotriva incendiilor. Aceasta poate stabili dacă sistemul poate asigura volumul necesar de apă pentru stingerea incendiilor, păstrând diverse constrângeri de presiune. Fluxurile de incendiu pot fi astfel calculate pentru un orice hidranți și joncțiuni, pentru un singur nod, un grup de noduri selectate, sau pentru toate nodurile din sistem, pentru a calcula volumul necesar de curgere pentru incendiu cât și presiunile necesare pentru a lupta contra incendiilor.

Spălarea

OpenFlows WaterGems poate furniza evaluarea strategiilor de spălare (normale sau unidirecționale) pentru a ajuta utilizatorul să determine cele mai eficiente strategii de spălare.

Analiza energiei

OpenFlows WaterGems poate determina costurile operaționale cu energia ale sistemului în ceea ce privește pomparea, soluția software fiind capabilă să programeze cele mai bune momente de funcționare ale pompei (timpii optimi de funcționare) pentru a maximiza eficiența și pentru a reduce costurile de operare, ținând totodată cont de cererile de apă de la clienți, de constrangerile hidraulice, de stocarea și de capacitatea de pompare cât și de tarifele energiei electrice. OpenFlows WaterGems permite simularea pompelor de viteză variabilă (bazată pe model, cap fix sau viteză fixă) și analiza detaliată a curbelor simple sau combinate ale pompei și include capabilități pentru managementul energiei, putând calcula diferiți indicatori de performanță privind utilizarea energiei pentru sistemul de apă, cum ar fi KWh, prețul/m3, volumul de apă transportat, utilizarea energiei și costurile asociate, emisiile de CO2, monitorizarea performanțelor zilnice și lunare pentru alți parametri relevanți pentru eficiența energetică. Rezultatele pot fi transpuse în grafice, hărți tematice, tabele și rapoarte.

OpenFlows WaterGems permite simularea pompărilor cu viteză variabilă (pattern, cap fix sau viteză fixă) și de asemenea analiza detaliată a curbelor de pompare simple sau combinate. OpenFlows WaterGems este capabilă să simuleze bateriile de pompare – pump batteries- (seriale sau în paralel de viteza variabilă) cât și combinațiile acestora.

Evaluarea calității apei

OpenFlows WaterGems poate efectua analiza constituenților (de exemplu clor), vârstei apei, amestecului din rezervoare și analiza sursă-urme pentru a dezvolta programe complete de clorurare, pentru a simula evenimente de contaminare, inclusiv cu bacteria e-coli, stații modelare staţii flux-ritm şi masă-rapel, și pentru a vizualiza zone de influență pentru fiecare sursă de apă.

Analiza loviturii de berbec

OpenFlows WaterGems utilizeaza Metoda Caracteristicilor, acesta fiind standardul de referință și fără îndoială, algoritmul cel mai riguros și robust pentru analiza fluxului tranzitoriu hidraulic. OpenFlows WaterGems este capabilă să simuleze cu exactitate o gamă completă de fenomene tranzitorii, inclusiv unele situații dintre cele mai solicitante de calcul precum cavitația, formarea buzunarelor de vapori și de separare coloane. O suită cuprinzătoare de dispozitive de control suprapresiune poate fi inclusă, astfel că utilizatorul poate selecta din peste 20 de dispozitive și efectua un număr nelimitat de scenarii de exploatare pentru a dezvolta strategia cea mai potrivită pentru atenuarea suprapresiunilor.

Viteză de rezolvare și analiză

Motoarele numerice incluse în soluția de modelare hidraulică sunt optimizate complet în cod C++, în ceea ce privește eficiența și utilizarea puterii calculatorului. Bentley OpenFlows WaterGems poate rula chiar și pe un simplu calculator desktop (cu procesor Pentium / AMD normal si minim 512 MB RAM) . Viteza de procesare pentru calculele stărilor de echilibru și EPS pentru rețele de dimensiuni medii (10-50 000 de țevi) se măsoară în secunde, iar modele de mari dimensiuni (peste 100 000 de țevi) pot fi soluționate rapid. Include algoritmi de optimizare.