OpenFlows SewerGEMS - Analiză, Proiectare și Operare sisteme de canalizare sanitare sau combinate

Acreditare INAS - Bentley OpenFlows

De la planificarea rețelei de canalizare urbană la analiza remedierii revărsărilor şi la designul optimizat al celor mai bune practici de management, OpenFlows SewerGEMS oferă inginerilor un mediu ușor de utilizat pentru a analiza, proiecta și opera sisteme de canalizare sanitare sau combinate, folosind instrumente hidraulice și hidrologice integrate, plus o varietate de metode de calibrare pentru vreme cu precipitații.

Interoperabilitate superioară

Cu SewerGEMS, companiile de utilități și consultanții pot alege să modeleze în patru platforme interoperabile:

 • independent sub Windows pentru ușurința utilizării, accesibilitate şi performanţă (versiune stand-alone)
 • ArcGIS pentru integrare GIS, cartografiere tematică și publicare
 • MicroStation pentru a face legătura cu planificarea geospațială şi mediile de inginerie de proiectare
 • AutoCAD pentru layout CAD și elaborare proiect

Echipele de modelare pot beneficia de competențele inginerilor din diferite departamente, iar inginerii pot aplatiza curbele de învățare prin alegerea mediul pe care îl știu deja și pot oferi rezultate care pot fi vizualizate pe mai multe platforme.

Construcția modelului simplificat

Inginerii pot beneficia de date geospațiale, schițe CAD, baze de date, foi de calcul pentru a accelera procesul de construcție al modelului. SewerGEMS oferă conexiuni de baze de date sincronizate, link-uri geospațiale și module avansate de consolidare model care se conectează cu orice format de date digitale. SewerGEMS furnizează de asemenea instrumente de revizuire a schițelor și a conectivității pentru a garanta un model hidraulic coerent.

Alocarea şi estimarea încărcării apelor uzate și pluviale 

Modulul LoadBuilder inclus îi ajută pe modelatori să aloce încărcări ale rețelei de canalizare pe baza unei varietăți de surse bazate pe GIS, cum ar fi datele de facturare pentru consumul de apă al clienților, măsurarea debitului într-o zonă extinsă sau regiuni cu populație ori utilizare de teren cunoscută. Încărcarea canalizării poate fi aplicată de asemenea ca hidrografe definite de utilizator, sarcini pe bază de model și sarcini unitare. Inginerii pot accesa și personaliza biblioteca cuprinzătoare (vreme uscată) cu numeroase încărcări unitare tipice bazate pe populație, zonă, contor și descărcare.

SewerGEMS permite de asemenea utilizatorilor să introducă și să salveze un număr nelimitat de modele de curgere, să modeleze cu precizie modificările de flux pe parcursul unei zile. Inginerii pot  de asemenea încărca modele cu fluxuri pentru vreme umedă derivate din precipitații, folosind funcția SewerGEMS pentru distribuții precipitații încorporată, sau funcția evenimente de tip precipitații definite de utilizator. 

Fluxurile de scurgere sunt modelate și calibrate folosind o gamă de metode hidrograf, inclusiv RTK, SCS, Modified Rational, EPA - SWMM, sau hidrografe cu unități generice definite de utilizator. 

Managementul modelului simplificat cu scenarii

Prin intermediul Centrului de Management al Scenariilor SewerGEMS, utilizatorii pot configura, evalua, vizualiza și compara un număr nelimitat de scenarii  într-un singur fișier.

Inginerii por evalua designul, încărcarea operațională şi sanitară cât şi topologia rețelei pentru un suport mai bun în procesul de luare a deciziilor.

Analiză avansată

SewerGEMS poate modela efectul pe care controalele de dezvoltare cu impact redus îl au în reținerea scurgerilor înainte ca acestea să intre în sistemul de canalizare. Cu SewerGEMS, utilizatorii pot de asemenea modela formarea de hidrogen sulfurat în vederea reducerii riscului de deteriorare a țevilor din cauza formarii de H2S, prevenind astfel reclamațiile privind mirosul și îmbunătățind securitatea lucrătorilor. 

Solvere multiple

 • Modelatorii pot trece cu ușurință de la un Solver la altul, în funcție de tipul de sistem pe care îl analizează: Pentru a rezolva ecuațiile Saint Venant, utilizatorii pot alege între Solverul explicit EPA SWMM din SewerGEMS și motorul de undă dinamic implicit. Aceste două motoare dinamice reprezintă efectele de depozitare în cadrul structurilor și cuantifică revărsările dacă acestea apar.
 • Solverul pentru flux variat convex/ gradual folosește rutarea convexă pentru a determina fluxurile de canalizare și fluxul variat gradual (analiză backwater) pentru a determina proprietățile hidraulice odată ce debitul este cunoscut. Fluxurile presurizate și calculele de pompare sunt deosebit de stabile atunci când se utilizează această opțiune din Solver. Puteți utiliza analiza în regim static pentru condiții de curgere extreme și pentru a proiecta în mod automat sisteme de canalizare sanitare, sau simulări pe perioade extinse pentru a analiza modul în care sistemul de canalizare se comportă în timp.
 • Cu solverul pentru flux variat rațional / gradual, fluxurile de vârf în sistemul de canalizare ape pluviale se calculează folosind metoda rațională. Utilizați acest solver pentru a analiza condiții de debit de vârf, sau pentru a proiecta automat sistemele de canalizare pentru ape pluviale.

Beneficii:

Interfața și editarea grafică

 • Interfaţă Windows de sine stătătoare inclusă
 • Posibilitatea de a rula din ArcGIS (licenţă ArcMap obligatorie)
 • Posibilitatea de a rula din MicroStation (licenţă MicroStation obligatorie)
 • Posibilitatea de a rula din AutoCAD (licenţă AutoCAD obligatorie)
 • Număr nelimitat de operațiuni “Undo” și ”Redo” pentru layout şi editare
 • Transformare, divizare și reconectare elemente
 • Îmbinare noduri cu ajutorul instrumentelor de proximitate
 • Etichetare automată a elementelor
 • Medii scalate, schematizate și hibride
 • Prototipuri elemente (setare rapidă)
 • Mărire dinamică
 • Suport multiplu de fundal pentru mai multe tipuri de fișiere
 • Suport de fundal pentru imagini, elemente de tip CAD și GIS
 • Filtrare automata a câmpurilor de intrare și a câmpurilor rezultatelor (pe baza solver-ului folosit)

 Interoperabilitate şi construcția modelului 

 • Un singur set de fișiere model pentru patru interfețe compatibile
 • Importarea/ exportarea fișierelor InRoads® Storm şi a fișierelor sanitare
 • Importarea fișierelor MX Drainage
 • Fișier de tip .shp, baze de date geospațiale, rețea geometrică și suport SDE
 • Conversia poliliniilor în conducte din fișiere de tip DXF şi DWG
 • Oracle Locator/ conexiune date spațiale
 • ID-uri proprietăți GIS (pentru a menține asocierile între înregistrările din fișierul sursă și elementele din model)
 • SCADAConnect pentru conexiuni de date live (de la sistemele SCADA)
 • Fișiere Seed (șablon modele noi)
 • Foi de calcul, baze de date, fișiere de tip .shp şi conexiuni ODBC
 • Atribuire automată a datelor despre elevaţie la elementele de tip cămin
 • Format fișiere unificate cu SewerCAD, CivilStorm şi StormCAD

Hidraulică şi operaţii

 • Două motoare pentru a rezolva întregul set de ecuații St. Venant incluse
 • Motor dinamic implicit inclus
 • Motor dinamic explicit inclus (EPA-SWMM)
 • Motor flux convex cu variație graduală inclus (motorul SewerCAD)
 • Simulare pe o perioadă de timp extinsă
 • Simulare în regim static
 • Proiectare automată în funcție de constrângeri pentru rețele de canalizare şi ape pluviale
 • Motor flux rațional cu variație graduală inclus (motor StormCAD)
 • Simulări vârfuri de debit
 • Definiția evaporării
 • Simulare continuă pe o perioadă de timp extinsă
 • Calcul capacitate de admisie, în conformitate cu HEC-22
 • Calcul pierderea de sarcină de nod, în conformitate cu HEC-22
 • Suport în formă de V şi jgheaburi parabolice
 • Suport pentru capetele canalelor de scurgere
 • Simulare acviferă
 • Structuri de control (stăvilare, orificii, curba de adâncire a debitului)
 • Control pe bază de reguli
 • Analiza poluării cu definiția opțională a categoriilor de utilizare a terenurilor și caracteristicile suprafeței de teren
 • Pompare la viteză variabilă
 • Metodele profilului de curgere: analiza capacitate şi analiză backwater
 • Total debitmetre
 • Supape de aer pentru punctele înalte din conducte
 • Stații de pompare/ conducte complexe şi variate
 • Elemente SCADA
 • Analiza controlului dezvoltării cu impact redus
 • Modelarea formării hidrogenului sulfurat

Prezentarea rezultatelor 

 • Vizualizare şi cartografiere cu Direct ArcMap
 • Hărți tematice
 • Profilare dinamică, cu mulți parametri şi multe scenarii
 • Profilare dinamică avansată
 • Raportare tabelară avansată cu FlexTables®
 • Proprietăți bazate pe coduri de culoare și simbologie
 • Proprietăți bazate pe adnotare
 • Publicare i-modele in 2D sau 3D, inclusiv în Bentley Map Mobile 

Administrare model 

 • Câmpuri de date personalizate (cu valori atribuite de utilizator sau pe bază de formule)
 • Scenarii şi alternative nelimitate
 • Managementul scenariilor
 • Compararea scenariilor
 • Editare tabelară globală a atributelor
 • Sortarea și filtrarea rapoartelor tabelare
 • Analize statistice din rapoarte tabelare
 • Librării inginereşti personalizabile
 • Seturi de selecție dinamice şi statice
 • Managementul unităților inginerești globale
 • Instrumente de revizuire a schițelor pentru consistenţa conectivității
 • Revizuire automata a topologiei
 • Interogare pentru noduri singulare și noduri de capăt ale conductelor
 • Sub-model management
 • Direcția de curgere a apei de suprafață afișataă pe orice teren
 • Suport management geospațial ProjectWise® şi ProjectWise® Geospatial Management support 

Alocarea şi estimarea încărcării sistemelor de canalizare sanitare 

 • Alocare automată a încărcării sistemelor de canalizare sanitare din datele geospațiale
 • Alocare geospațială a încărcării din contoare
 • Alocarea încărcării folosind monitorizarea fluxului
 • Distribuția încărcării pe baza utilizării terenului
 • Alocarea încărcării sistemului de canalizare pe baza simulării utilizării terenului pe faze şi populaţie
 • Asignarea încărcării pe vreme uscată folosind hidrografele, sarcini unitare și sarcini pe bază de model
 • Biblioteci unități de încărcare a sistemelor de canalizare pe zone personalizabile, contor, descărcare și populaţie
 • Calibrarea admisiei şi a infiltrării folosind tabele RTK 

Alocarea şi estimarea încărcării apelor pluviale 

 • Metode de scurgere: hidrograf cu unități SCS, metoda raţională modificată, EPA SWMM, hidrograf cu unități RTK, hidrograf cu unități generice, metoda timp-zonă, ILSAX şi hidrograf definit de utilizator
 • Metode timp de concentrare: definite de utilizator, Carter, Eagleson, Espey/ Winslow, Federal Aviation Agency, Kerby/ Hathaway, Kirpich (PA and TN), Length and Velocity, SCS Lag, TR-55 Sheet Flow, TR-55 Shallow Concentrated Flow şi TR-55 Channel Flow, Friend, Kinematic Wave, Bransby-Williams şi standard UK
 • Metode de pierdere: rata constată a pierderilor, Green and Ampt, Horton, Pierdere inițială şi fracțiune constantă, Pierdere inițială şi rata constantă a pierderilor, SCS Curve Number.

 PondMaker: Proiectare evacuare iaz

 • Actualizare automată a foilor de calcul conținând datele de proiectare pentru multiple încercări de proiectare ale unui singur iaz
 • Multiple proiectări iaz posibile
 • Stabilirea ratelor maxime de scurgere (definite de utilizator sau debite pre-dezvoltare)
 • Calcul debit de intrare post-dezvoltare
 • Estimare cerințe dimensiune iaz
 • Proiectare geometrie iaz (plan de clasificare sau de înmagazinare subterană)
 • Proiectare structură outlet
 • Vârf debit pre- şi post-dezvoltare şi comparare volume
 • Rutare hidrograf prin iazuri