OpenFlows SewerCAD - Modelare Hidraulică Reţele Canalizare

Acreditare INAS - Bentley OpenFlows

OpenFlows SewerCAD este un produs software de modelare şi proiectare sisteme sanitare de canalizare ușor de utilizat, în care mii de municipalităţi, companii de utilități și firme de inginerie din întreaga lume au încredere pentru a proiecta, analiza și planifica sisteme de colectare a apelor uzate. Inginerii pot modela cu ușurință atât conducte presurizate cât și conducte gravitaționale, folosind analiza în regim static cu diverși factori standard de vârf şi simulări pe perioade lungi.

Interoperabilitate

Fără a mai fi necesară achiziționarea altor programe sau platforme de bază, utilizatorii SewerCAD pot folosi acest produs ca şi aplicaţie de sine-stătătoare sau pot lucra direct din Microstation®, în vreme ce o opțiune suplimentară de integrare oferă posibilitatea modelării din AutoCAD. Indiferent de platforma utilizată, SewerCAD menține un singur set de fișiere de modelare pentru interoperabilitatea cu alte platforme de lucru.

 Interfața independentă oferă o flexibilitate de neegalat cu instrumentele de dispunere a modelului, ușor de utilizat, suport pentru un fundal multiplu, funcții de conversie din CAD, GIS, baze de date și un număr nelimitat de funcții de tip “Undo” și “Redo”.

SewerCAD poate deschide perfect modelele SewerGEMS, inclusiv pe cele create cu ArcGIS.

Atunci când modelează din MicroStation, utilizatorii se pot bucura de un mediu geospațial și de proiectare inginerească cu instrumente de vizualizare și publicare fără egal. De asemenea, utilizatorii AutoCAD pot adăuga posibilitatea de a rula modelele SewerCAD din AutoCAD pentru a construi și stabili modele cu precizie inginerească, în cadrul unui mediu pe care deja îl cunosc.

Conducte gravitaționale și conducte presurizate

Inginerii pot analiza presiunile sau curgerile cu suprafață liberă, folosind un algoritm robust, gradual în SewerCAD pentru rezolvarea condițiilor subcritice, critice și supercritice cât şi a profilelor complexe.

Simularea în regim static analizează sistemul în condiții de debit extrem. Caracteristici de design  automat sunt disponibile cu un tip de analiză în regim static pentru a găsi proiecte de canalizare eficiente. Simulările pe perioade extinse (EPS) permit modelatorilor să vizualizeze modul în care sistemul se comportă în timp. Rezultatele pot fi animate în timp pentru a localiza salturi hidraulice și secțiuni de facturare suplimentară.

Alocarea şi estimarea încărcării apelor uzate, infiltrarea şi vărsarea

Modulul LoadBuilder inclus în SewerCAD îi ajută pe ingineri să aloce încărcări ale sistemului de canalizare pe baza unei varietăți de surse bazate pe GIS, cum ar fi datele de facturare pentru consumul de apă al clienților, măsurarea debitului într-o zonă extinsă, sau poligoane cu populație sau utilizare a terenurilor. Încărcarea canalizării în SewerCAD poate fi aplicată, de asemenea, ca hidrografe definite de utilizator, sarcini pe bază de model și sarcini unitare. Inginerii pot folosi biblioteci de încărcare, unități complet personalizabile pentru a estima fluxurile sanitare pe baza populației care contribuie, a zonei de serviciu, evacuările pe vreme total uscată sau propriile încărcări personalizate. 

SewerCAD include, de asemenea, numeroase formule şi tabele predefinite de factori de debit extrem, inclusiv Babbit, Harmon, Ten State, și Federov - sau permite utilizatorilor să introducă propriile formule și tabele. SewerCAD determină infiltrarea în conducte gravitaționale, pe baza lungimii conductei, a diametrului, a suprafeței, valorii contor, sau a datelor definite de utilizator. SewerCAD poate utiliza, de asemenea, mai multe modele de curgere sau hidrografe de debit pentru EPS. Centrul de control a încărcării sistemelor sanitare de canalizare și centrul de control al intrării face mai ușoară editarea la nivel global sau editarea unui set filtrat de elemente.

Proiectarea automată a noilor sisteme și reabilitarea sistemelor de canalizare sanitare existente

Caracteristicile de design bazate pe constrângere în SewerCAD permit modelatorilor să proiecteze în mod automat conducte și structuri gravitaționale. Designul este unul flexibil pentru a permite utilizatorilor să specifice elementele care urmează să fie proiectate, de la o singură dimensiune de țeavă la întregul sistem, sau orice altceva între acestea, prin simpla introducere a restricțiilor de proiectare: viteze minime și maxime, capace și pante; potrivire de offset pentru ţevi şi cămine; și permit (sau nu) structuri prin picurare. SewerCAD va determina automat dimensiunile rentabile pentru conducte și va inversa elevațiile, evitând excavarea inutilă a șanțurilor pentru țeavă.

Managementul scenariilor

Centrul de Management al Scenariilor SewerCAD oferă inginerilor control deplin pentru a configura, executa, evalua, vizualiza și compara un număr nelimitat de scenarii „What-If” într-un singur fișier. Inginerii pot lua cu ușurință decizii prin compararea scenariilor nelimitate, analiza alternativelor de reabilitare pentru mai multe orizonturi de planificare şi evaluarea strategiilor de operare a pompelor sau a scenariilor de preaplin cu diferite fluxuri de ape uzate viitoare.

Beneficii:

Editare

 • Interfaţă Windows de sine stătătoare (stand- alone)
 • Posibilitatea de a rula din AutoCAD (licenţa AutoCAD obligatorie)
 • Posibilitatea de a rula din MicroStation (licenţă MicroStation obligatorie)
 • Număr nelimitat de operațiuni “Undo” și ”Redo”
 • Transformare, divizare și reconectare elemente
 • Etichetare automată a elementelor
 • Medii scalate, schematizate și hibride
 • Prototipuri elemente
 • Vizualizare denumiri biblioteci
 • Suport multiplu de fundal pentru mai multe tipuri de fișiere
 • Suport de fundal pentru imagini, elemente de tip CAD și GIS
 • Instrument de interferare (pentru a interpola datele de elevaţie care lipsesc)
 • Calculul automat al elevațiilor la operația de ramificare a tevilor
 • Filtrare automata a câmpurilor de intrare și a câmpurilor rezultatelor (pe baza solver-ului folosit)

Hidraulică şi operare

 • Simulare în regim static
 • Simulare pe o perioadă de timp extinsă
 • Metodele profil de curgere: analiza backwater si analiza capacitații
 • Proiectare automată în funcție de constrângeri
 • Simulare diversiune
 • Controale pe bază de reguli sau operatori logici
 • Calcule stres de tracțiune
 • Pompare la viteză variabilă
 • Baterii pompare
 • Curba de funcționare a instalațiilor
 • Total debitmetre
 • Vane de aer pentru punctele înalte din conducte
 • Structuri de control (intrare aducțiune, stăvilare, orificii, curba de adâncire a debitului)
 • Calcule pierderea de sarcină de nod, în conformitate cu HEC-22
 • Stații de pompare/ conducte complexe şi variate
 • Calcule structuri de evacuare iazuri
 • Suport pentru elemente bazin de recepție
 • Suport pentru capetele canalelor de scurgere
 • Analiza controlului dezvoltării cu impact redus

Interoperabilitate şi construcția modelului  

 • Un singur set de fișiere model pentru trei interfețe compatibile
 • Importul fișierelor MX Drainage
 • Importul şi exportul datelor LandXML
 • Conversia poliliniilor în conducte din fișiere de tip DXF şi DWG
 • Foi de calcul, baze de date, fișiere de tip .shp şi conexiuni OLE DB
 • Extragere elevaţie din contururi, puncte şi fișiere de tip .shp
 • Extragere elevaţie din schițe şi suprafețe CAD
 • Interpolare elevaţii între elemente
 • Interpolare elevaţii la ramificare
 • Proprietăți GIS-ID (pentru a menține asocieri intre înregistrările din fișierul sursa si elementele din model)
 • Fișiere Seed (șablon modele noi)
 • Oracle Locator/ conectare date spațiale
 • Atribuire automată a datelor despre elevaţie la elementele de tip cămin
 • Format fișiere interoperabil cu StormCAD, CivilStorm şi SewerGEMS

Alocarea şi estimarea încărcării sistemelor de canalizare sanitare

 • Alocare automată a încărcării din datele geospațiale
 • Alocare geospațială a încărcării din contoare
 • Alocarea încărcării folosind monitorizarea fluxului
 • Distribuția încărcării pe baza folosirii terenului
 • Asignarea încărcării sistemului de canalizare pe baza simulării folosirii terenului pe faze şi populaţie
 • Asignarea încărcării pe vreme uscată folosind hidrografele, sarcini unitare, și sarcini pe bază de model
 • Biblioteci unități de încărcare a sistemelor de canalizare pe zone personalizabile, contor, descarcare şi populaţie
 • Tipuri de încărcare infiltrare bazate pe lungimea tevii, diametrul ţevii, zonă, lungime diametru, sau definite de utilizator

Administrare model

 • Scenarii şi alternative nelimitate
 • Administrare completă a scenariilor
 • Comparare scenarii
 • Diversiuni afișate ca link-uri
 • Topologie activa (pentru a active sau dezactiva elementele de rețea)
 • Editare tabelară globală a atributelor
 • Sortare și filtrarea rapoartelor tabelare
 • Deschidere tabel la selectare
 • Biblioteci de inginerie personalizabile pentru factorii extremi de curgere, dimensiunea secțiunii, proprietățile materialului, pierderi minore și sarcini unități sanitare (vreme uscată)
 • Seturi de selecție dinamice (pe baza de interogare) şi statice
 • Selectare elemente prin poligon
 • Inversia selectării elementelor
 • Analize statistice din rapoarte tabelare
 • Administrarea unităților inginerești globale
 • Instrumente de revizuire a desenelor pentru conectivitate consistenta
 • Revizuire automată a topologiei
 • Navigator de rețea cu zeci de întrebări utile predefinite
 • Interogare pentru noduri singulare și noduri de capăt ale conductelor
 • Hyperlink pentru elemente de rețea
 • Câmpuri de date personalizate (cu valori atribuite de utilizator sau pe bază de formule)
 • Direcția de curgere a apei de suprafață afișate pe orice teren
 • Suport ProjectWise/ ProjectWise Geospatial Management

Prezentarea rezultatelor

 • Hărți tematice
 • Afișare grafică dinamică bazată pe parametri și scenarii multiple
 • Profilare dinamică avansată
 • Raportare tabelară avansată cu FlexTables
 • Proprietăți bazate pe coduri de culoare și simbologie
 • Proprietăți bazate pe adnotare
 • Raportul inventarului proiectului
 • Raportul sumarului scenariilor
 • Raportare elemente si grafice
 • Grafice hidrograf
 • Conturare cu export in fișiere de tip .shp, DXF şi format CAD nativ
 • Publicare i-modele în 2D sau 3D, inclusiv în Bentley Map Mobile

Alocarea şi estimarea încărcării apelor uzate

 • Metode de scurgere: hidrograf cu unități SCS, metoda raţională modificată, EPA SWMM, hidrograf cu unități RTK, hidrograf cu unități generice, metoda timp-zonă, ILSAX şi hidrograf definit de utilizator
 • Metode timp de concentrare: definite de utilizator, Carter, Eagleson, Espey/ Winslow, Federal Aviation Agency, Kerby/ Hathaway, Kirpich (PA and TN), Length and Velocity, SCS Lag, TR-55 Sheet Flow, TR-55 Shallow Concentrated Flow, şi TR-55 Channel Flow, Friend, Kinematic Wave, Bransby-Williams şi standard UK
 • Metode de pierdere: rata constată a pierderilor, Green and Ampt, Horton, Pierdere inițială şi fracțiune constantă, pierdere inițială şi rata constantă a pierderilor, SCS Curve Number.