Bentley ProSteel

ProSteel – Soluţie de priectare, detaliere şi fabricaţie a structurilor din oţel

Prin intermediul soluţiei Bentley ProSteel se pot crea eficient modele 3D exacte pentru structurile din oţel, metal și ansambluri din oțel. ProSteel permite generarea rapidă a desenelor de proiectare, a detaliilor de fabricație, acestea fiind actualizate automat ȋn cazul modificărilor aduse modelelor 3D. În plus, crează detalii automate ce pot fii transmise mai departe maşinilor CNC pentru procesul de fabricație din oțel.

ProSteel sprijină pe deplin sarcinile de construcție și de planificare pentru construcţiile din oțel și metal într-un mediu de modelare 3D. Funcţionează pe platformele de lucru AutoCAD sau MicroStation. Se pot obţine astfel performanţe ȋn lucrul cu acest modelator intuitiv multi-material pentru integrarea perfectă adaptată pentru structuri complexe prin producerea desenelor, asamblarea tuturor conexiunilor și gestiona listelor de material.

ProSteel permite: extragerea rapidă a desenelor 2D, ce se actualizează automat atunci când se execută modificări ȋn cadrul modelului 3D, schimbul de date şi informaţii cu ușurință cu alte discipline, crearea ansamblurilor parametrice în mod eficient pentru obiecte comune, cum ar scări metalice, balustrade sau bride, investigarea rapidă a scenariilor multiple pentru a oferi opțiunile cele mai economice ȋn cadrul proiectului.

Capabilităţi:

 • Modelarea şi optimizarea conecsiunilor din oţel
 • Proiectare la standarde internaționale de proiectare
 • Modelarea structurilor din oţel
 • Modelarea structurilor parametrice
 • Producerea desenelor de fabricaţie a structurilor din oţel
 • Realizarea documentației de construcție structurală
 • Realizarea documentației de proiectare structurală
 • Producerea detaliilor structurale
 • Distribuirea modeleleor structurale
 • Up-date automat ȋn cazul modificărilor de proiectare
 • Utilizarea profilelor de secțiune internaționale