Bentley ProConcrete

ProConcrete - Soluţie de proiectare şi realizare a desenelor de fabricaţie pentru structurile din beton

Prin intermediul soluţiei Bentley ProConcrete se pot proiecta structurile din beton armat cu orice combinație de armare, ca obiecte parametrice 3D. ProConcrete permite crearea rapidă a desenelor, ce introduc detaliile de fabricatie, programarea barelor îndoite precum și realizarea rapoartelor cantitative de materiale din beton direct din modelul 3D.

În cadrul aplicaţiei ProConcrete toate aceste aspecte, menţionate mai sus, permit actualizeazarea automată pentru a reflecta modificările modelului.

ProConcete poate reduce timpul producerii documentaţiei de producţie, evitarea erorilor şi defectelor de proiectare pentru modelarea, detalierea și programarea elementelor din beton armat, prefabricate din beton și a structurilor post- tensionate din beton.

Prin intermediul instrumentelor simple și ușor de utilizat pentru modelarea 3D avansată a structurilor din beton armat se poate: modela orice formă eficientă de beton armat la o precizie de 100%, extragerea rapidă a desenelor 2D, desene ce se actualizează automat atunci când modelul 3D este modificat, permite cu ușurință schimbul de informații cu alte aplicații și discipline.

Capabilităţi:

Proiectare beton armat conform standardelor internaționale de proiectare

  • Extindeți și profitați de oportunitățile de proiectare globală, utilizând o gamă largă de standarde și specificații internaționale cu ajutorul soluției ProConcrete. Completează-ți proiectele cu încredere datorită sprijinului extins al standardelor internaționale.

Detaliere și programare beton armat

  • Produceți desene de plasare la bară, inclusiv secțiuni, planuri, detalii, programe de îndoire a barelor, estimări de materiale și planificări de fascicul/coloană/picior, toate bazate pe modelul 3D. Toate programele și desenele pot fi personalizate pentru a respecta standardele companiei dvs. pentru proiecte concrete.

Model de structuri din beton armat

  • Modele de elemente structurale, cum ar fi grinzi, coloane, dale, pereți, fundații și rebar. Creați forme complexe din beton armat, incluzând curbe, înclinate sau non ortogonale folosind comenzi intuitive. Adăugați armătură din oțel la obiectele din beton care se actualizează automat pe măsură ce forma betonului se schimbă.

Produceți documentație din beton armat

  • Realizați desene structurale din beton, inclusiv secțiuni, planuri și detalii care sunt toate legate automat cu modelul 3D. Creați rapid detalii despre armare, inclusiv etichete, dimensiuni și note automate de armaturi. Personalizați toate desenele pentru a respecta standardele companiei dvs. pentru toate proiectele dvs. din beton armat. Actualizați marcajele de bare definite de utilizator, programările barelor și desenele în mod automat pe măsură ce modelul 3D se schimbă.

Partajează modele din beton armat

  • Transferați geometria modelului structural și rezultatele proiectării de la o aplicație la alta și sincronizați modificările în timp. Partajează rapid modelul structural, desenele și informațiile cu întreaga echipă pentru revizuire.