OpenUtilities Designer - Modelarea reţelelor de utilităţilor prin precizia instrumentelor bazate pe Microstation

Bentley OpenUtilities Designer - Proiectare și management bazat pe GIS pentru rețele de utilități pentru electricitate, gaz, apă și canalizare

Proiectarea simplificată a reţelelor și management-ul infrastructurii inteligente de utilități

Bentley Utilities Designer este o aplicație cuprinzătoare de proiectare și management bazat pe GIS (Sistem Informațional Geografic) pentru rețele de utilități pentru electricitate, gaz, apă și canalizare. Software-ul combină proiectarea de inginerie de calitate - GIS agnostic, estimarea imediată a costurilor, managementul proiectării și un GIS specific utilităților, într-un singur produs care permite proprietarilor-operatorilor de utilități să crească productivitatea, să accelereze proiectele și să reducă costurile de software.

Estimare imediată de cost pentru rafinări rapide ale proiectării bazate pe costuri

Bentley Utilities Designer oferă feedback în timp real cu privire la costurile pentru fiecare decizie de proiectare prin estimări dinamice de cost. Rapoartele integrate oferă defalcări detaliate de costuri pentru mâna de lucru, materiale și echipamente în fiecare locație și pentru întregul design. Acest lucru permite proiecte mai rapide prin eliminarea ciclurilor consumatoare de timp din sistemul de management al muncii (WMS) din întreprinderi.

Management de Proiectare Integrat pentru fluxuri de lucru accelerate în proiect

Bentley Utilities Designer oferă un motor pentru fluxurile de lucru, fiind complet configurabil pentru a gestiona cererile de lucru și proiectare în modul de sine stătător sau prin integrare cu o varietate de WMS-uri pentru întreprinderi. Notificările de stare, cererile de aprobare, de integrare e-mail și suport pentru fluxuri de lucru complexe ale afacerilor se combină pentru a elimina procesele deschise în buclă, care întârzie proiectele.

Versiuni de proiectare, cu comparație de costuri pentru revizuire și aprobare eficiente

Bentley Utilities Designer suportă investigarea rapidă și compararea costurilor alternativelor de proiectare. Acesta accelerează ciclurile de revizuire și aprobare permițând proiectanților să demonstreze și recenzenților să verifice prezentarea unui design cu costul cel mai mic ce îndeplinește cerințele proiectului.

Estimare imediată de cost pentru rafinări rapide ale proiectării bazate pe costuri

Bentley Utilities Designer oferă feedback în timp real cu privire la costurile pentru fiecare decizie de proiectare prin estimări dinamice de cost. Rapoartele integrate oferă defalcări detaliate de costuri pentru mâna de lucru, materiale și echipamente în fiecare locație și pentru întregul design. Acest lucru permite proiecte mai rapide prin eliminarea ciclurilor consumatoare de timp din sistemul de management al muncii (WMS) din întreprinderi.

Management de Proiectare Integrat pentru fluxuri de lucru accelerate în proiect

Bentley Utilities Designer oferă un motor pentru fluxurile de lucru, fiind complet configurabil pentru a gestiona cererile de lucru și proiectare în modul de sine stătător sau prin integrare cu o varietate de WMS-uri pentru întreprinderi. Notificările de stare, cererile de aprobare, de integrare e-mail și suport pentru fluxuri de lucru complexe ale afacerilor se combină pentru a elimina procesele deschise în buclă, care întârzie proiectele.

Versiuni de proiectare, cu comparație de costuri pentru revizuire și aprobare eficiente

Bentley Utilities Designer suportă investigarea rapidă și compararea costurilor alternativelor de proiectare. Acesta accelerează ciclurile de revizuire și aprobare permițând proiectanților să demonstreze și recenzenților să verifice prezentarea unui design cu costul cel mai mic ce îndeplinește cerințele proiectului.

Modelele de date pentru electricitate, gaz, apă și ape uzate pentru costuri de implementare mai mici

Bentley Utilities Designer include modele de date preconfigurate, specifice disciplinei, care permit proprietarilor-operatorilor de utilități cu operațiuni combinate gaz şi electricitate sau apă și ape uzate să întrebuințeze o aplicație de proiectare obișnuită pentru instruire limitată, desfășurare, întreținere și integrare a costurilor sistemelor întreprinderii.

Printuri de construcție de calitate pentru documentație optimizată

Bentley Utilities Designer publică documentația de construcție, de înaltă calitate, direct din mediul de proiectare, evitând necesitatea de a redesena proiectarea într-o aplicație CAD separată. Proiectanții pot îndeplini standardele de imprimare pentru construcții ale organizației lor prin folosirea suportului pentru o varietate de dimensiuni de hârtie, imprimante și plottere, precum și șabloane de trasare configurabile care includ imagini, legende, săgeți nord, trasare la scară, și interactiv rețele și scale definite.

Opțional, GIS specific pentru utilități- pentru un portofoliu software simplificat și cu costuri mai mici

Bentley Utilities Designer include un GIS specific utilităților bazat pe Bentley Map, un GIS complet echipat și conceput pentru a satisface nevoile profesioniștilor în infrastructură. Această capacitate opțională permite proprietarilor-operatorilor de utilități să consolideze proiectarea și managementul bazat pe GIS într-o singură licență și aplicație pentru instruire simplificată, implementare, întreținere și integrare în sistemul întreprinderii.

Beneficii:

Proiectare şi Management 

 • Proiectare rețele de utilități pentru ingineri
 • Estimare imediată de cost
 • Managementul fluxurilor de lucru cu WMS şi integrare ERP
 • Managementul bunurilor şi cartografiere via:
  • GIS specific utilităților încorporat, bazat pe Bentley Map
  • Integrare configurabilă cu o varietate de GIS externe.
 • Toate într-o singură licență şi aplicație

Modele de date pentru standarde industriale inteligente

 • Modele de date pentru standarde industriale configurabile:
  • Electricitate
  • Gaze
  • Apă
  • Ape uzate
 • Tipuri de rețele multiple:
  • Scurgere
  • Primar/secundar
  • Atașamente (structurale)
  • Rețele protecție catodică
 • Tipuri relații multiple:
  • Părinte-copil
  • Conductă
  • Cabluri şi țevi
  • Caracteristici singulare și combinate
 • Motor inferență încorporat
 • Suport pentru adaptarea şi modificarea modelului de date

Layout si instrumente de editare ce economisesc timp

 • Editarea proiectării bazată pe catalog folosind:
  • caracteristici GIS inteligente
  • Unități compatibile
  • Unități macro
  • Unități material
  • Plasare drag-and-drop
 • Instrumente de modelare inteligente bazate pe MicroStation incluzând:
  • AccuDraw
  • AccuSnap
  • Construct Fillet
 • Instrumente de layout inteligente bazate pe Bentley Map incluzând:
  • Place Parallel
  • Promote Feature
  • Smart Annotations
 • Logică poziționare bazată pe:
  • Cartografiere şi standarde constructive
  • Reguli de business definite de utilizator
 • Editare automată, condusă de reguli de business incluzând:
  • Adăugare caracteristici selectate
  • Relocare şi înlocuire caracteristici existente
  • Derivare caracteristici noi din cele existente
  • Validare date
 • Șabloane de proiectare bazate pe proiecte anterioare.
 • Modificare configurabilă de utilizator a layout-ului şi instrumente de editare

Estimări de cost dinamice, în timp real

 • Atribuire automată unități compatibile
 • Defalcări detaliate imediate ale costurilor la fiecare punct de lucru şi pentru întregul design incluzând:
  • Munca
  • Materiale
  • Echipamente
 • Suport complet date unitate
 • Date unitate compatibile din sistem extern
 • Unități compatibile configurabile şi unități macro

Management integrat al lucrului

 • Cerere de lucru şi managementul proiectării:
  • Mod de sine stătător
  • Integrat cu WMS şi ERP externe
 • Suport configurabil pentru fluxurile de lucru complexe de business
 • Starea de lucru specifică utilizatorului, în curs și restantă
 • Urmărirea stării proiectului, durata și programul
 • Actualizări automate ale bazelor de date spațiale și WMS
 • Tablouri de bord configurabile pentru manageri şi directori

Managementul bunurilor, analiza şi cartografierea bazate pe GIS

 • Urmărire rețea şi raportare:
  • Urmărire flux, conductă, rețele de protecție catodică
  • Urmărirea căilor radial, în aval/ în amonte, cea mai scurtă,  multiplă sau redundantă
  • Rapoarte de urmărire individuale, compuse sau cumulative
  • Criterii de oprire predefinite sau definite de utilizator
  • API de urmărire rețea
 • Analiza scurgerilor şi raportare:
  • Asocierea caracteristicilor scurgerilor individuale sau în bloc
  • Rapoarte privind scurgerile pe zone sau pe întreaga rețea
  • Rapoarte cros-tabelare privind dimensiunea de țeavă, materiale și timp.
 • Crearea de profiluri:
  • Adăugare/ Înlăturare caracteristică pentru crearea profilului
  • Complet configurabilă utilizând editorul pentru profiluri
 • Unelte GIS integrate Bentley Map incluzând:
  • Tampon
  • Suprapunere
  • Alăturare
  • Resimbolizare tematică
  • Etichetare
  • Navigator date
  • Constructor instrucțiuni (Căutare după)

Fluxuri de lucru mobile

 • Mod de replicare automată pentru proiectare offline bazată pe teren
 • Publicare i-model pentru mobile a desenelor și hărților pentru revizuire și interogare pe tablete cu Bentley Map Mobile

Complet interoperabil

 • Modele de persistenţă multiple:
  • DGN XFM
  • DGN/RDBMS
  • Oracle Locator/Spatial
  • SQL Server Spatial
 • Integrare configurabilă cu o varietate de GIS externe
 • Integrare configurabilă cu sisteme WMS sau ERP externe
 • Integrare preconfigurată cu ProjectWise® pentru management eficient al conținutului de inginerie
 • Integrare preconfigurată cu produsele Bentley de modelare a rețelelor şi analiză:
  • WaterGEMS®
  • SewerGEMS®
  • Bentley sisHYD

Complet configurabil şi personalizabil

 • Unelte de configurare pentru administrarea modelelor
 • Personalizare folosind limbajul .NET, inclusiv