OpenPlant ModelServer – Managementul fişierelor de proiect al fabricii

OpenPlant ModelServer – Managementul fişierelor de proiect al fabricii

Aplicaţia OpenPlant ModelServer permite gestionarea și distribuirea fișierelor de proiectare a fabricilor şi a componentelor din cadrul proiectelor globale, fără a fi nevoie de replicare a bazelor de date.

Open Plant ModelServer conduce eficient echipele implicate ȋn proiect printr-un management de control al accesului, monitorizarea stării, și schimbul de date.

Open Plant ModelServer reduce timpul de realizare al proiectului și a costurilor prin ȋmbunătăţȋrea lucrului colaboratic și managementul de proiect. Aplicaţia este destinată proiectelor mici și foarte mari la: control ermetic, lucru cu privire la toate rezultatele preconizate prin intermediul fișierelor și gestionarea componentelor.

Aplicaţia Open Plant ModelServer permite realizarea rapidă a rapoartelor, reduce costurile de proiect şi erorile prin centralizarea componentelor şi a deatelor de proiectare ale unui proiect de fabrică.

Capabilități

  • Definirea şi gestionarea obiectelor şi atributelor
  • Gestionarea datelor de proiectare
  • Gestionațarea documentelor de proiect al fabricii şi al produselor
  • Executarea lucrărilor de colaborare

Broșură:

   OpenPlant ModelServer